4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 4
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2019/01/23
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Ιανουαρίου 18th, 2019

ΒΟΛΟΣ 18/1/2019

Αρ. Πρωτ. : 5168

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13:00 στο  Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου οικονομικού έτους 2019.
2. Έγκριση της αριθμ.9/2019 απόφασης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ που αφορά στην έγκριση ενδεικτικού προϋπολογισμού τροφίμων για απευθείας ανάθεση τεσσάρων μηνών για το έτος 2019 βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 240τΑ/12-12-2012”.
3. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Βαφή και επισκευή απορριμματοφόρων οχημάτων» για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Υποβολή πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την επαναπροκήρυξη της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση πυράντοχων μεταλλικών θυρών και υαλόθυρων για την ενίσχυση της παθητικής πυροπροστασίας του υπογείου χώρου του Μουσικού Σχολείου Βόλου» προϋπολογισμού 19.200,16 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
5. Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς από αγωγή με αριθμ. Κατάθεσης ΑΓ87/24.11.2017 των “ΔΟΓΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Ν. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ” κατά  του Ο.Τ.Α Δήμου Βόλου

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
6. Λήψη απόφασης για τη νομική υποστήριξη του Δημητρίου Καντόλα ενώπιον του  Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, στις 25-1-2019.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia