42η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

42η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 42
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2018/07/18
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Ιουλίου 13th, 2018

ΒΟΛΟΣ 13/7/2018
Αρ. Πρωτ. : 59827

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 42η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
2 Λήψη απόφασης περί αδυναμίας αποζημίωσης απαλλοτρίωσης και συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμ. 248/2015 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου.
3 Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις)» .
4 Λήψη απόφασης σχετικά με την «Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «Σωρός» Νέων Παγασών Βόλου»
5 Υποβολή πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Απομαγνητοφώνηση – επεξεργασία – σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ετών 2016 και 2017» ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.700,00€ (είκοσι χιλιάδων επτακοσίων ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 25.668,00€ (είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6 Λήψη απόφασης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής της ΔΕΔΗΕ για την εκτέλεση του έργου απομάκρυνσης δικτύου της στην διασταύρωση των οδών Παπαδιαμάντη-Λαμπράκη.
7 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «προμήθεια και τοποθέτηση πυράντοχων μεταλλικών θυρών και υαλόθυρων για την ενίσχυση της παθητικής πυροπροστασίας του υπογείου χώρου του Μουσικού Σχολείου Βόλου”, στα πλαίσια του: «Συντήρηση, επισκευή και ανακαίνιση σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2018» προϋπολογισμού 19.200,16 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
8 Έγκριση μελέτης με τίτλο “Προμήθεια υποβρύχιας αντλίας».
9 Έγκριση μελέτης με τίτλο “Προμήθεια υδραυλικών υλικών”
10 Έγκριση μελέτης με τίτλο “Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης”

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia