42η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

42η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Meeting Details

 • No. Meeting : 42
 • College : Finance Committee
 • Date : 2018/07/18
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Download a theme

Topics of the Meeting

 

July 13th, 2018

VOLOS 13/7/2018
No.. Primary. : 59827

GREEK REPUBLIC
Municipality of Volos
N / ADMINISTRATIVE SERVICES DIVISION
SECTION SUPPORT COLLEGE

CALL
Economic Commission for meeting

 

We invite you to attend the 42η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη, 18 July 2018 at 13:00 Volos Town Hall, with the following agenda items.

S / N DESCRIPTION ISSUE

N / DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES
1 Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
2 Λήψη απόφασης περί αδυναμίας αποζημίωσης απαλλοτρίωσης και συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμ. 248/2015 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου.
3 Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών (rainfall)» .
4 Λήψη απόφασης σχετικά με την «Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «Σωρός» Νέων Παγασών Βόλου»
5 Υποβολή πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Απομαγνητοφώνηση – επεξεργασία – σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Economic Commission & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ετών 2016 και 2017» ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.700,00€ (είκοσι χιλιάδων επτακοσίων ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 25.668,00€ (είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

N / TECHNICAL SERVICES DIVISION
6 Λήψη απόφασης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής της ΔΕΔΗΕ για την εκτέλεση του έργου απομάκρυνσης δικτύου της στην διασταύρωση των οδών Παπαδιαμάντη-Λαμπράκη.
7 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «προμήθεια και τοποθέτηση πυράντοχων μεταλλικών θυρών και υαλόθυρων για την ενίσχυση της παθητικής πυροπροστασίας του υπογείου χώρου του Μουσικού Σχολείου Βόλου”, στα πλαίσια του: "Maintenance, επισκευή και ανακαίνιση σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2018» προϋπολογισμού 19.200,16 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
8 Έγκριση μελέτης με τίτλο “Προμήθεια υποβρύχιας αντλίας”.
9 Έγκριση μελέτης με τίτλο “Προμήθεια υδραυλικών υλικών”
10 Έγκριση μελέτης με τίτλο “Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης”

President
Economic Commission

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

Set as default language
 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia