42η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

42η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 42
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2017/07/31
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Ιουλίου 27th, 2017

            ΒΟΛΟΣ  27/7/2017

            Αρ. Πρωτ. :  63301

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 42η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1        Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

2        Λήψη απόφασης σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.


Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3     Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας 2017″.

4     Υποβολή πρακτικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση Οικοδομικών & Η/Μ Εγκαταστάσεων Σχολικών Κτιρίων έτους 2016″.

5     Υποβολή πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «Εργασίες συντήρησης σχολείων του Δήμου Βόλου έτους 2017″.

6     Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δικτύων Δημοτικού Φωτισμού έτους 2017″.


Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

7     Υποβολή 2ου πρακτικού (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών και αξιολόγηση) του ανοικτού  διεθνούς μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου διάρκειας πέντε (5) ετών».

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia