43η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

43η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 43
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2017/08/11
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Αυγούστου 7th, 2017

ΒΟΛΟΣ 7/8/2017

Αρ. Πρωτ. : 66405

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 43η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017 και ώρα 10:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. Λήψη απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
3. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για υπηρεσίες, εργασίες και μεταφορές της Δ/νσης Οικονομικών και λοιπών Διευθύνσεων εκτός της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2017, που ορίστηκε με την αριθ.121/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και φωτοαντιγραφικού χαρτιού του Δήμου Βόλου, για το έτος 2017.
5. Υποβολή πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή εργασιών – υπηρεσιών με τίτλο Υπηρεσίες παροχής επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης σχετικά με την οργάνωση και εφαρμογή των δράσεων (Τρόφιμα- Βασική υλική συνδρομή) του Επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α), προϋπολογισμού 60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).
6. Ανάκληση της 379/2017 Απόφασης Ο.Ε και ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του 2ου Πρακτικού (άνοιγμα οικονομικών προσφορών) του διαγωνισμού για την Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά και φαξ για τις ανάγκες του Δήμου Βόλου έτους 2017, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 47094/08-06-2017 διακήρυξη του Δήμου Βόλου.
7. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας της 28-7-2017 για την εκποίηση χρησιμοποιούμενων λιπαντικών ελαίων.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8. Υποβολή Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών», προϋπολογισμού 74.300,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.
9. Λήψη απόφασης σχετικά με τις «Επεκτάσεις δικτύων φωτισμού στα πλαίσια του έργου ¨Επεκτάσεις δικτύων (ΔΕΗ)».
10. Λήψη απόφασης σχετικά με τις «Επεκτάσεις δικτύων φωτισμού στα πλαίσια του έργου ¨Επεκτάσεις δικτύων (ΔΕΗ)».
11. Υποβολή Πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ Τ11».

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
12. Υποβολή Πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών μεταφορικών μέσων διάρκειας ενός έτους», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 39.952,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia