44η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

44η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 44
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2017/08/23
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Αυγούστου 18th, 2017

ΒΟΛΟΣ 18/8/2017

Αρ. Πρωτ. : 69116

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 44η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017 και ώρα 13:00 στο  Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
3. Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 394/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για το Υποέργο 2 Προμήθεια εξοπλισμού Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Παιδόπολης, με κωδικό ΟΠΣ 5003656, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 48.817,56€  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
4. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση όρων διακήρυξης φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά την ανάδειξη πλειοδότη για την εκποίηση χρησιμοποιούμενων αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών (ΗΣ) και Συσσωρευτών

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Υποβολή πρακτικού Α΄ φάσης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2017.
6. Υποβολή πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ Τ11.
7. Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΑΠΌ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.
8. Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια οικοδομικών υλικών.
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης με τίτλο Προμήθεια υδραυλικών υλικών.
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης με τίτλο Προμήθεια κλιματιστικής μονάδας για το Δημαρχιακό μέγαρο Ν. Αγχιάλου.
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης με τίτλο Εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων σχολικών κτιρίων.
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης με τίτλο Εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων.

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia