45η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

45η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 45
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2017/08/30
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Αυγούστου 30th, 2017

ΒΟΛΟΣ  30/8/2017
Αρ. Πρωτ. : 72265

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                                  ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

   Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 45η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης. 

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα μα το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός :
Α) Της αντιμετώπισης υπηρεσιακών θεμάτων αναγκαίων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου
Β) Της άμεσης ολοκλήρωσης των εργασιών διαφόρων έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Γ) Της άμεσης αποκατάστασης ζημιών λόγω έκτακτης ανάγκης

 

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1     Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2     Έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια & τοποθέτηση πλαστικού αθλητικού δαπέδου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Βόλου».

3     Έγκριση μελέτης με τίτλο » Εργασίες συντήρησης & επισκευής Δημοτικού κτιρίου στο Δ.Δ. Άλλης Μεριάς του Δήμου Βόλου».

4     Υποβολή πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ Τ11.

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

5     Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση εργασιών στον κ. Σκληθριώτη Δημήτριο για αποκατάσταση ζημιών λόγω έκτακτης ανάγκης  στην Δ.Ε. Πορταριάς.

6     Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση εργασιών στον κ. Χατζηπαρασίδη Ιωάννη για αποκατάσταση ζημιών λόγω έκτακτης ανάγκης  στην Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου.

7     Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση εργασιών στον κ. Μυλωνά Ιωάννη για αποκατάσταση ζημιών λόγω έκτακτης ανάγκης  στην Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου.

8     Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση εργασιών στον κ. Διαμαντένια Νικόλαο για αποκατάσταση ζημιών λόγω έκτακτης ανάγκης  στην Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου.

9     Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση εργασιών στην εταιρεία ΜΟΣΔΡΟΜΟΣ Α.Ε. για αποκατάσταση ζημιών λόγω έκτακτης ανάγκης  στην Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

10    Υποβολή πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φυτών του Δήμου Βόλου».

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia