48η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

48η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 48
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2018/08/27
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Αυγούστου 23rd, 2018

ΒΟΛΟΣ 23/8/2018
Αρ. Πρωτ. : 69866

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 48η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018 και ώρα 11:30 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 Υποχρεωτική αναμόρφωση των Πινάκων Στοχοθεσίας Ο ικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου οικονομικού έτους 2018 βάσει της υπ’αριθμ. 34574/20-7-2018 ΚΥΑ.
2 Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
3 Υποβολή Πρακτικού αποσφράγισης προσφορών του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες του Δήμου Βόλου, της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., της Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ., της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης πεντακοσίων δέκα εφτά χιλιάδων διακοσίων δύο ευρώ και είκοσι λεπτών, (517.202,20€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, διάρκειας δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης.
4 Λήψη απόφασης σχετικά με την «:Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στο Άλσος Ανδρέας Βαλαχής στη Νέα Ιωνία.
5 Λήψη απόφασης σχετικά με την «Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 13,88 τμ, που βρίσκεται απέναντι της κεντρικής πλατείας Σέσκλου Δ.Ε. Αισωνίας προς την πλευρά της Παιδικής Χαράς».
6 Λήψη απόφασης σχετικά με την «Έγκριση του αποτελέσματος των δημοπρασιών για την εκμίσθωση τριών (3) δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Λόγγος» Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου».
7 Λήψη απόφασης σχετικά με την «Έγκριση των πρακτικών της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των έξι (6) δημοτικών ελαιοπεριβόλων στις θέσεις «Γερακλί», «Καστέλι», «Παναγίτσα», «Σπαστήρας», «Ταξιάρχες» και «Διασέλα» της Τοπικής Κοινότητας Δράκειας Δ.Ε. Αγριάς».

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8 Επανέγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επανακατάρτιση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με τίτλο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018» προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
9 Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ– ‘ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ’».
10 Υποβολή πρακτικού Επαναπροκήρυξης Α΄ φάσης ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την υπηρεσία με τίτλο: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018».
11 Υποβολή πρακτικού Α΄ φάσης αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο ¨Προμήθεια και τοποθέτηση πυράντοχων μεταλλικών θυρών και υαλόθυρων για την ενίσχυση της παθητικήςπυροπροστασίας του υπογείου χώρου του Μουσικού Σχολείου Βόλου¨ προϋπολογισμού 19.200,16 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
12 Υποβολή πρακτικού Β΄ Φάσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» προϋπολογισμού 49.432,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
13 Λήψη απόφασης για την άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά της με αριθμό 473/2018 Πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
14 Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Δ. ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018″.

 

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia