15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 15
 • Συλλογικό Όργανο : Δημοτικό Συμβούλιο
 • Ημερομηνία : 2018/06/11
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Ιουνίου 7th, 2018

ΒΟΛΟΣ 7/6/2018

Αρ. Πρωτ. : 48167

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης χώρου στη Νέα Αγχίαλο, για την αναβίωση του εθίμου του «Κλήδονα». (απόφαση 13/2018 Συμβουλίου της Δ.Κ. Νέας Αγχιάλου)
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της πλατείας Καβούρα, Κάτω Λεχωνίων (απόφαση 4/2018 Συμβουλίου Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων)
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της κεντρικής πλατείας Σέσκλου. (απόφαση 15/2018 Συμβουλίου Τ.Κ. Σέσκλου)
4. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου (με τον αναπληρωτή του) στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Ένταξη του Δήμου Βόλου στις επιχειρήσεις/φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – Μαθητεία ΕΠΑ.Σ. για συνολικό αριθμό 14 μαθητευομένων για το σχολικό έτος 2018-2019.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.(απόφαση Ο.Ε.)
7. Λήψη απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης.
8. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
9. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/2006.
10. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
11. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
12. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση πολιτιστικών, αθλητικών συλλόγων και σωματείων.
13. Λήψη απόφασης έγκρισης προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη αναγκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ και της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και προμήθειας φρέσκου γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 82.455,98€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εκκίνηση του ενιαίου δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.
14. Λήψη απόφασης περί έκρισης μελέτης και εκκίνησης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον εκσυγχρονισμό εξοπλισμού κοινωνικών δομών και δομών απασχόλησης του Δήμου Βόλου στην περιοχή παρέμβασης.
15. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης δημοτικού χώρου που βρίσκεται στη Δ.Κ. Πορταριάς για τη διοργάνωση του 2ου Θερινού Εργαστηριακού Σχολείου.
16. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης τεσσάρων (4) δημοτικών κτιρίων (παιδικών σταθμών) στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βόλου Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
17. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης του δημοτικού ακινήτου «Ελαιοτριβείο ΓΑΛΑΝΗ» που βρίσκεται στο Παλιούρι στην Τοπική Κοινότητα Διμηνίου Δ.Ε. Αισωνίας.
18. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση χώρου Γιορτής Κρασιού στη Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου.
19. Λήψη απόφασης για την αναστολή εκτέλεσης της υπ” αριθμ.69/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, που αφορά στο κληροδότημα «Ιωάννη Κ. Χατζηιωάννου ή Χατζάκου».
20. Λήψη απόφασης για εργασίες συντήρησης ισόγειας οικίας στο Μουσείο-Πινακοθήκη Χρ.Ζώγια.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
21. Λήψη απόφασης έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Επέκταση Δικτύου Ποδηλατοδρόμων στον Αστικό Ιστό Βόλου-Ν.Ιωνίας», στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με κωδικό πρόσκλησης 043 και τίτλο «Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Βόλου – ΕΤΠΑ».
22. Λήψη απόφασης έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος
Αυτόματης Διάθεσης Ποδηλάτων», στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με κωδικό πρόσκλησης 043 και τίτλο «Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Βόλου – ΕΤΠΑ».
23. Λήψη απόφασης έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Διαμόρφωση Πλατείας Πανεπιστημίου», στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με κωδικό πρόσκλησης 043 και τίτλο «Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Βόλου – ΕΤΠΑ».
24. Λήψη απόφασης έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Εκσυγχρονισμός Εξοπλισμού Κοινωνικών Δομών και Δομών Απασχόλησης του Δήμου Βόλου στην περιοχή Παρέμβασης», στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με κωδικό πρόσκλησης 043 και τίτλο «Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Βόλου – ΕΤΠΑ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ
25. Λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
26. Λήψη απόφασης για την 7η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.
27. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών)
28. Γνωμοδότηση για «Μελέτη οριστικής οριοθέτησης υδατορρέματος εντός ορίων οικισμού Άνω Βόλου, του Δήμου Βόλου, των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων».
29. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Μετατροπή του Εκθεσιακού – Αθλητικού Κέντρου σε Συνεδριακό Κέντρο», για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
30. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή αιθρίου στο 6ο ΓΕΛ Βόλου», για χρονικό διάστημα ενός μήνα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
31. Λήψη απόφασης για την έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες Πράξης Εφαρμογής Νέων Παγασών Δήμου Βόλου».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
32. Λήψη απόφασης περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, για τις επιτροπές παραλαβής έργων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας για το έτος 2018.
33. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό Βόλου – Νέας Ιωνίας».
34. Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και εκκίνηση ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
35. Ακύρωση της υπ” αριθμ. 399/2018 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, Δασοπροστασίας-Πυροπροστασίας.
36. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης και εκκίνηση διενέργειας διαγωνισμού για «Εργασίες καθαρισμού δημοτικών ρεμάτων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου».

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
37. Λήψη απόφασης περί λύσης της Αναπτυξιακής Εταιρίας Βόλου ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.
38. Έγκριση της αριθμ.156/2018 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, αναφορικά με την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την ψήφιση των σχετικών πιστώσεων.
39. Έγκριση της αριθμ. 115/2018 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου, που αφορά στον καθορισμό διδάκτρων για την εγγραφή των παιδιών που δεν είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ (Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής) στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς περιόδου Σεπτέμβριος 2018 – Ιούλιος 2019.
40. Έγκριση της αριθμ. 116/2018 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου, που αφορά στον καθορισμό κριτηρίων και απαραίτητων δικαιολογητικών για την εγγραφή των παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς περιόδου Σεπτέμβριος 2018 – Ιούλιος 2019.
41. Έγκριση της αριθμ. 117/2018 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου, που αφορά στον καθορισμό τιμολογίου μεταφοράς από και προς τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς περιόδου Σεπτέμβριος 2018 – Ιούλιος 2019.
42. Έγκριση της αριθμ. 118/2018 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου, που αφορά στον καθορισμό τιμολογίου συμμετοχής στα προγράμματα των ΚΔΑΠ για τα παιδιά που δεν είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ (Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής) περιόδου Σεπτέμβριος 2018 – Ιούλιος 2019.

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia