54η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

54η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 54
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2018/09/25
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Σεπτεμβρίου 21st, 2018

ΒΟΛΟΣ 21/9/2018

Αρ. Πρωτ. : 78811

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 54η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
2. Υποβολή Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού για “Εργασίες ταφών-εκταφών στα Κοιμητήρια της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου”, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 45.433,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «¨ Εργασίες Επιθεώρησης, Συντήρησης, Ρύθμισης, μέτρησης, ανάλυσης των καυσαερίων και επισκευή καυστήρων¨ για τα Σχολικά κτίρια και για τα Δημοτικά κτίρια για τα έτη 2018-2019», προϋπολογισμού 24.539,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
4. Υποβολή πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο : «¨Εργασίες Επιθεώρησης, Συντήρησης και Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων¨ για τα σχολικά κτίρια έτους 2018 και για τα δημοτικά κτίρια έτους 2018».
5. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών, συνθετικών & ελαστικών δαπέδων» προϋπολογισμού 123.243,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
6. Έγκριση μελέτης με τίτλο “Προμήθεια μεταλλικής κινητής εξέδρας για διάφορες εκδηλώσεις”

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
7. Άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό 81/2017 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία) και κατά των Κων/νου Λαγού, Παρασκευής Κων/νου Κωνσταντέλλου και Ιωάννη Κων/νου Κωνσταντέλλου.
8. Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia