55η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

55η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 55
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2017/10/18
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Οκτωβρίου 13th, 2017

ΒΟΛΟΣ 13/10/2017

Αρ. Πρωτ. : 90727

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 55η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
3. Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας πιστοποίησης του Δήμου Βόλου κατά το πρότυπο ISO 9001: 2015 για τα έτη 2017-2018-2019.
4. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Β” τρίμηνο του έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του.
5. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Γ” τρίμηνο του έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του.
6. Προέλεγχος και σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων χρήσης 2018 Κληροδοτήματος «Θωμά Καλούτσα».
7. Προέλεγχος και σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων χρήσης 2018 Κληροδοτήματος «Κων. Mουρογιάννη» (υπέρ Τοπικής Κοινότητας Άνω Λεχωνίων).
8. Προέλεγχος και σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων χρήσης 2018 Κληροδοτήματος «Κων. Mουρογιάννη» (υπέρ Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βλασίου).
9. Λήψη απόφασης σχετικά με την «έγκριση των πρακτικών της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων οξιάς για την περίοδο 2016-2020 του δάσους Αγ. Λαυρεντίου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη «Μελέτη Διαχείρισης Δάσους Οξιάς Αγ. Λαυρεντίου Δ.Ε. Αρτέμιδας»
10. Λήψη απόφασης σχετικά με την «έγκριση των πρακτικών της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων οξιάς για την περίοδο 2016-2020 του δάσους Μακρινίτσας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη «Μελέτη Διαχείρισης Δάσους Οξιάς Μακρινίτσας»
11. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στο δημοτικό χώρο, γνωστό ως πλατεία “Παζαρούλι” της Τ.Κ. Κατωχωρίου».
12. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Τροποποίηση του αριθμ. πρωτ. 60145/11-7-2016 συμφωνητικού μισθώσεως του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην Κάτω Πλατεία Αγ. Βλασίου Δ.Ε.Αρτέμιδας με την αντικατάσταση του εγγυητή κ. Κογκέλη Δημητρίου από τον κ. Μούτο Σπυρίδωνα».

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
13. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθμ. 334/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
14. Έγκριση μελέτης με τίτλο “Εργασίες συντήρησης και επισκευής κεντρικής κλιματιστικής μονάδας Δημαρχιακού Μεγάρου”

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
15. Έγκριση του πρακτικού μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης κτιρίων για τη στέγαση των: 2ου Νηπιαγωγείου Νέας Αγχιάλου, 15ου Νηπιαγωγείου Νέας Ιωνίας, 11ου,21ου12ου,13ου,22ου και 15ου Νηπιαγωγείων Βόλου.
16. Έγκριση του πρακτικού μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης κτιρίων για να στεγαστούν τα 7 τμήματα διδασκαλίας του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia