58η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

58η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 58
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2017/11/08
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Νοεμβρίου 3rd, 2017

ΒΟΛΟΣ 3/11/2017

Αρ. Πρωτ. : 98103

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 58η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
2. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2017.
3. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Γ” τρίμηνο του έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του.
4. Λήψη απόφασης για τον προέλεγχο του απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016.
5. Λήψη απόφασης για τον προέλεγχο του Ισολογισμού του Δήμου Βόλου της 31-12-2016.
6. Λήψη απόφασης περί καθορισμού των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2018.
7. Λήψη απόφασης για μείωση ή απαλλαγή των δημοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
8. Λήψη απόφασης περί καθορισμού δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2018.
9. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018.
10. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του τρόπου καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018 και εφεξής.
11. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών διαφήμισης για το έτος 2018.
12. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2018.
13. Λήψη απόφασης περί καθορισμού δικαιώματος βοσκής για το έτος 2018.
14. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη υδάτων για το έτος 2018.
15. Λήψη απόφασης καθορισμού του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους πωλητές (επαγγελματίες-παραγωγούς) στις Λαϊκές Αγορές του Ενιαίου Δήμου Βόλου για το έτος 2018.
16. Διατήρηση σε ισχύ αποφάσεων τέως Δήμων Πορταριάς, Νέας Αγχιάλου, και Αγριάς.
17. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ» , ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
18. «Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Περισυλλογή-φιλοξενία-φροντίδα αδέσποτων ζώων (σκυλιών) των Δημ. Ενοτ. Δήμου Βόλου, στο δημοτικό ενδιαίτημα στη θέση Μαραθάς, διάρκειας δώδεκα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 47.591,20 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
19. Υποβολή πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΟ 6ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ»
20. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Εργασίες απόφραξης «.
21. Έγκριση μελέτης με τίτλο “ Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων ” για Σχολεία.
22. Έγκριση μελέτης με τίτλο “ Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης ” στο Μουσικό Γυμνάσιο Βόλου.
23. Έγκριση μελέτης με τίτλο “Εργασίες προέκτασης μεταλλικού σκελετού του χριστουγεννιάτικου δέντρου καθώς και την τοποθέτηση του δέντρου στον κόμβο του Δημαρχείου μεταξύ την οδών Γρ. Λαμπράκη – 2ας Νοεμβρίου.”

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
24. Υποβολή πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια αλατιού αποχιονιονισμού του Δήμου Βόλου» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 59.520,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
25. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού επί αιτήματος του κ. Σακκόπουλου Γεώργιου περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιές του οχήματος του από πτώση κλαδιού δένδρου.
26. Λήψη απόφασης σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό επί αιτημάτων των κ. Αγορίτσα Σουφλάκου, Ελευθερίου Βισβίκη, και Μαρίας Κόκκαλη περί καταβολής αποζημίωσης για υλικές ζημιές σε οικίες που προκλήθηκαν από πτώση πλατάνου σε δημοτικό χώρο της κρήνης Παπαδιαμάντη στην Πορταριά.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
27. «Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου για τα εξάμηνα από 1-9-2016 έως 22-2-2017 και από 1-3-2017 έως 31-8-2017»

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia