58η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

58η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 58
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2018/10/15
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Οκτωβρίου 11th, 2018

ΒΟΛΟΣ, 11/10/2018

Αρ. Πρωτ. : 85373

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 58η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης περί καθορισμού των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2019.

2. Λήψη απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμός δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2019».

3. Λήψη απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019».

4. Λήψη απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμός του τρόπου καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019».

5. Λήψη απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2019».

6. Λήψη απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμός του Δικαιώματος επί εμπορίας ποσίμων ιαματικών ήμη υδάτων για το έτος 2019».

7. Λήψη απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2019».

8. Λήψη απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμός δικαιώματος Βοσκής για το έτος 2019».

9. Λήψη απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου, πωλητές (επαγγελματίες-παραγωγούς) για το έτος 2019».

10. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Διατήρηση σε ισχύ των αποφάσεων επιβολής φόρων και τελών των Δημοτικών Συμβουλίων των τέως Δήμων Πορταριάς, Ν. Αγχιάλου και Αγριάς για το έτος 2019».

11. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των δαπανών και των δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Δ.Κ. Διμηνίου Στρούγκη Ιωάννη.

12. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των δαπανών και των δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Πορταριάς Σκλείδη Δημητρίου.

13. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Έγκριση των δαπανών και των δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του υπαλλήλου Δεβριάδη Αναστασίου.

14. Υποβολή πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Εργασίες ταφών-εκταφών στα Κοιμητήρια της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 45.433,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

15. Υποβολή Πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ».

16. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για «Επιστημονική, Συμβουλευτική και Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Βόλου για την οργάνωση και αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων (Τρόφιμα–Βασική Υλική Συνδρομή) για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Μαγνησίας/ Σποράδων του ΕΠ1 Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 27.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

17. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην πλατεία Άνω Λεχωνίων Δ.Ε. Αρτέμιδας».

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

18. Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ”.

19. Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης της διακήρυξης του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ”.

20. Ορισμός τεχνικών υπαλλήλων υποψηφίων μελών Μητρώου Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.), ορισμός χρηστών του συστήματος Μη.ΜΕ.Δ., ορισμός νόμιμου εκπροσώπου Αναθέτουσας Αρχής & ορισμός μελών επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης μελών επιτροπών διαγωνισμού Μη.Μ.Ε.Δ.»

21Λήψη απόφασης για την ηλεκτροδότηση δημοτικού κτιρίου ΚΕΠ ΑΓΡΙΑΣ.

22Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής της ΔΕΔΔΗΕ για την σύνδεση στο δίκτυο του ΚΕΠ ΑΓΡΙΑΣ.

23Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης με τίτλο “Προμήθεια δυο (2) κυκλοφορητών τύπου WILOγια τη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων”.

24. Έγκριση μελέτης με τίτλο “ Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων ”

25Έγκριση μελέτης με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων αθλητικών εγκαταστάσεων”.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

26. Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση μηχανημάτων έργου, μεταφορικών μέσων καθώς και ανάθεση εργασιών υλοτόμησης δένδρων στο λόφο Γορίτσας λόγω υψηλής επικινδυνότητας.

27. Λήψη απόφασης σχετικά με τον «Εξώδικο συμβιβασμό επί του αιτήματος της εταιρείας Αφοι Αντ. Γεωργούλα Α.Ε. για υλικές ζημιές σε χώρο του καταστήματός της πώλησης ζαχαρωδών και συναφών παραδοσιακών προϊόντων στη Τ.Κ. Πορταριάς».

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

28. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση επί της με αριθμό κατάθεσης 30/20-03-2018 προσεπίκλησης για πρόσθετη παρέμβαση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου.

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia