58regular public meeting of the Economic Commission

58regular public meeting of the Economic Commission

Meeting Details

 • No. Meeting : 58
 • College : Finance Committee
 • Date : 2018/10/15
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Download a theme

Topics of the Meeting

 

October 11th, 2018

VOLOS, 11/10/2018

No.. Primary. : 85373

 

GREEK REPUBLIC

Municipality of Volos

N / ADMINISTRATIVE SERVICES DIVISION

SECTION SUPPORT COLLEGE

 

 

CALL

 

We invite you to attend the 58regular public meeting of the Economic Commission on Monday, 15 October 2018 at 13:00 Volos Town Hall , with the following agenda items.

Α/Α DESCRIPTION OF ISSUE

N / DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

1. Λήψη απόφασης περί καθορισμού των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2019.

2. Λήψη απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμός δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2019».

3. Λήψη απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019».

4. Λήψη απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμός του τρόπου καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019».

5. Λήψη απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2019».

6. Λήψη απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμός του Δικαιώματος επί εμπορίας ποσίμων ιαματικών ήμη υδάτων για το έτος 2019».

7. Λήψη απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2019».

8. Λήψη απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμός δικαιώματος Βοσκής για το έτος 2019».

9. Λήψη απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου, πωλητές (επαγγελματίες-παραγωγούς) για το έτος 2019».

10. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Διατήρηση σε ισχύ των αποφάσεων επιβολής φόρων και τελών των Δημοτικών Συμβουλίων των τέως Δήμων Πορταριάς, N. Αγχιάλου και Αγριάς για το έτος 2019».

11. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των δαπανών και των δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Δ.Κ. Διμηνίου Στρούγκη Ιωάννη.

12. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των δαπανών και των δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Πορταριάς Σκλείδη Δημητρίου.

13. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Έγκριση των δαπανών και των δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του υπαλλήλου Δεβριάδη Αναστασίου.

14. Υποβολή πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Εργασίες ταφών-εκταφών στα Κοιμητήρια της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 45.433,60 Euro including VAT.

15. Υποβολή Πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ».

16. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για «Επιστημονική, Συμβουλευτική και Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Βόλου για την οργάνωση και αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων (Τρόφιμα–Βασική Υλική Συνδρομή) για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Μαγνησίας/ Σποράδων του ΕΠ1 Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», indicative budget 27.000,00 EUR including VAT.

17. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην πλατεία Άνω Λεχωνίων Δ.Ε. Αρτέμιδας».

N / TECHNICAL SERVICES DIVISION

18. Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ”.

19. Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης της διακήρυξης του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ”.

20. Ορισμός τεχνικών υπαλλήλων υποψηφίων μελών Μητρώου Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.), ορισμός χρηστών του συστήματος Μη.ΜΕ.Δ., ορισμός νόμιμου εκπροσώπου Αναθέτουσας Αρχής & ορισμός μελών επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης μελών επιτροπών διαγωνισμού Μη.Μ.Ε.Δ.»

21. Λήψη απόφασης για την ηλεκτροδότηση δημοτικού κτιρίου ΚΕΠ ΑΓΡΙΑΣ.

22. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής της ΔΕΔΔΗΕ για την σύνδεση στο δίκτυο του ΚΕΠ ΑΓΡΙΑΣ.

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης με τίτλο “Προμήθεια δυο (2) κυκλοφορητών τύπου WILOγια τη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων”.

24. Έγκριση μελέτης με τίτλο “ Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων ”

25. Έγκριση μελέτης με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων αθλητικών εγκαταστάσεων”.

N / GREEN DIVISION

26. Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση μηχανημάτων έργου, μεταφορικών μέσων καθώς και ανάθεση εργασιών υλοτόμησης δένδρων στο λόφο Γορίτσας λόγω υψηλής επικινδυνότητας.

27. Λήψη απόφασης σχετικά με τονΕξώδικο συμβιβασμό επί του αιτήματος της εταιρείας Αφοι Αντ. Γεωργούλα Α.Ε. για υλικές ζημιές σε χώρο του καταστήματός της πώλησης ζαχαρωδών και συναφών παραδοσιακών προϊόντων στη Τ.Κ. Portaria”.

LEGAL ISSUES

28. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση επί της με αριθμό κατάθεσης 30/20-03-2018 προσεπίκλησης για πρόσθετη παρέμβαση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου.

President

Economic Commission

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

Set as default language
 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia