62η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

62η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 62
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2018/11/05
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Νοεμβρίου 1st, 2018

ΒΟΛΟΣ  1/11/2018

Αρ. Πρωτ. : 92476

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 62η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για τον προέλεγχο του απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

2. Λήψη απόφασης για τον προέλεγχο του ισολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

3. Υποβολή ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Επιστημονική, Συμβουλευτική και Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Βόλου για την οργάνωση και αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων (Τρόφιμα–Βασική Υλική Συνδρομή) για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Μαγνησίας/ Σποράδων του ΕΠ1 Επισιτιστικής και Βασικής ΥλικήςΣυνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», Ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 27.000,00€ (είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

4. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Προέλεγχος και σύνταξη προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων χρήσης 2019 Κληροδοτήματος Κληροδοτήματος «Κων. Mουρογιάννη» (υπέρ Τοπ. Κοιν. Άνω Λεχωνίων).

5. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Προέλεγχος και σύνταξη προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων χρήσης 2019 Κληροδοτήματος «Κων. Mουρογιάννη» (υπέρ Τοπ. Κοιν. Αγ.Βλασίου).

6Λήψη απόφασης σχετικά με την «Προέλεγχος και σύνταξη προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων χρήσης 2019 Κληροδοτήματος «Χρυσούλα Ζώγια».

7Λήψη απόφασης σχετικά με τον προέλεγχο και σύνταξη προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδωνχρήσης 2019 Κληροδοτήματος «Θεόδωρου Παπαγεωργίου».

8. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των δαπανών και των δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Προέδρου της Δ.Κ. Νέας Ιωνίας Χατζηγεωργίου – Νταϊλάνη Ελένης.

9. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των δαπανών και των δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Προέδρου της Τ.Κ. Σέσκλου Μάρκου Σοφίας.

10. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των δαπανών και των δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Δράκειας Κάπελα Νικολάου.

11. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Βόλου (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 280.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

12. Λήψη Απόφασης για απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» προϋπολογισμού 1.400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

14. Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: ¨ Προμήθεια και τοποθέτηση πυράντοχων μεταλλικών θυρών και υαλόθυρων για την ενίσχυση της παθητικής πυροπροστασίας του υπόγειου χώρου του Μουσικού Σχολείου Βόλου ¨ , προϋπολογισμού 19.200,16€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

15. Έγκριση της μελέτης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο : «Προμήθεια εργαλείων», για το τμήμα ηλεκτροφωτισμού προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

16. Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης της διακήρυξης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

17. Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης της διακήρυξης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. ΚΧ115 ΑΓΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ»

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

18. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ειδικής ενδυμασίας για τους απασχολούμενους στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

19. Υποβολή Πρακτικού Ι επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες Πράξης Εφαρμογής Νέων Παγασών Δήμου Βόλου» προϋπολογισμού 10.027,08 € (με απρόβλεπτα και χωρίς ΦΠΑ 24%).

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

20. Λήψη απόφασης περί άσκησης ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της με αρ. 323/2018διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου.

21. Λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό Α 5955/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

22. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς φαρμάκων της εταιρείας PFIZER HELLAS ΑΕ ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.Φ.Κ.

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia