65η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

65η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 65
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2017/12/07
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Δεκεμβρίου 1st, 2017

ΒΟΛΟΣ 1/12/2017

Αρ. Πρωτ. : 111321

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 65η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
3. Υποβολή Γ΄ Πρακτικού (Αποσφράγιση φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης) του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών – εκτυπωτών & πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Βόλου έτους 2017″ σύμφωνα με την υπ” αριθμ. 61511/21-07-2017 Διακήρυξη του Δήμου Βόλου.
4. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, λιπαντικών και πρόσθετων για τις ανάγκες του Δήμου Βόλου, της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., της Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ., της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα εφτά χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα τριών ευρώ και εξήντα έξι λεπτών, (2.553.840,30€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, διάρκειας δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης.
5. Υποβολή Πρακτικού (Άνοιγμα δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) του διαγωνισμού για την «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων για της ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και της Δ/νσης Πρασίνου του Δήμου Βόλου» σύμφωνα με την υπ” αριθμ. 87924/06-10-2017 Διακήρυξη του Δήμου Βόλου.
6. Υποβολή Πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού (Α’ φάση) και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την «Περισυλλογή-φιλοξενία-φροντίδα αδέσποτων ζώων (σκυλιών) των Δημ. Ενοτ. Δήμου Βόλου, στο δημοτικό ενδιαίτημα στη θέση Μαραθάς, διάρκειας δώδεκα μηνών (από την υπογραφή της σύμβασης)»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7. Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΟ 6ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ»

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
8. Υποβολή Α” Πρακτικού για έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής & έλεγχο και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ” ενδεικτικού προϋπολογισμού 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia