65η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

65η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 65
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2018/11/26
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Νοεμβρίου 22nd, 2018

ΒΟΛΟΣ, 22/11/2018

Αρ. Πρωτ. : 98923

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 65η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Υποβολή Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Επιστημονική, Συμβουλευτική και Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Βόλου για την οργάνωση και αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων (Τρόφιμα–Βασική Υλική Συνδρομή) για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Μαγνησίας/ Σποράδων του ΕΠ1 Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)»

2. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Εκμίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Πρασίνου, Τεχνικών Υπηρεσιών, Καθαριότητας και Κοιμητηρίων του Δήμου Βόλου για δώδεκα (12) μήνες» ενδεικτικού προϋπολογισμού 267.499,00€ με τον Φ.Π.Α.

3. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Πορταριά».

4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό δικηγόρου σε συνέχεια της αριθμ. 697/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5. Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (JOB CENTER)».

6. Υποβολή πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ»

7. Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης της διακήρυξης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ».

8. Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης της διακήρυξης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟΥΡΙ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ».

9. Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης της διακήρυξης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΕΣΚΛΟ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ».

10. Υποβολή πρακτικού Α΄ φάσης αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: ¨Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών στο Λύκειο Αγριάς¨ , προϋπολογισμού 52.080,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

11. Έγκριση εκ νέου της μελέτης με τίτλο “Διαμόρφωση χώρου WC των εκπαιδευτικών σε εξωτερικό χώρο του 13ου Νηπιαγωγείου Βόλου” και ακύρωση της υπ’αριθμ.759/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

12. Έγκριση μελέτης με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση (αντικατάσταση) πλαστικού δαπέδου στον εσωτερικό χώρο του 31ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου”.

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

13. Υποβολή για έγκριση Πρακτικού ΙΙ επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες Πράξης Εφαρμογής Νέων Παγασών Δήμου Βόλου», προϋπολογισμού 10.027,08 € (με απρόβλεπτα και χωρίς ΦΠΑ 24%).

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής 

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia