68η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

68η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 68
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2018/12/10
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Δεκεμβρίου 5th, 2018

ΒΟΛΟΣ 5/12/2018

Αρ. Πρωτ. : 103240

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 68η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Περισυλλογή, επανένταξη, φιλοξενία, φροντίδα αδέσποτων ζώων των Δημ. Ενοτ. Δήμου Βόλου, στο δημοτικό ενδιαίτημα στη θέση Μαραθάς, διάρκειας δώδεκα μηνών», ενδεικτικού προϋπ/σμού 59.991,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
2. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος στην Κάτω Πλατεία Δράκειας Δ.Ε. Αγριάς».
3. Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της αριθμ. 782/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας για την κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης στην Πορταριά.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Υποβολή πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων» προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
5. Υποβολή για έγκριση Πρακτικού ΙIΙ «αποσφράγισης φακέλου οικονομικής προσφοράς και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου» επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Συμπληρωματικές εργασίες Πράξης Εφαρμογής Νέων Παγασών Δήμου Βόλου» προϋπολογισμού 10.027,08 € (με απρόβλεπτα και χωρίς ΦΠΑ 24%).

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia