7η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

7η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 7
 • Συλλογικό Όργανο : Δημοτικό Συμβούλιο
 • Ημερομηνία : 2017/02/28
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Φεβρουαρίου 24th, 2017

ΒΟΛΟΣ 24/2/2017

Αρ. Πρωτ. : 14640

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 7η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης συγκρότησης Εκτιμητικής Επιτροπής για τη μίσθωση ακινήτων εκ μέρους του Δήμου, βάσει των άρθρων 5 και 7 του Π.Δ. 270/81.
2. Λήψη απόφασης συγκρότησης Εκτιμητικής Επιτροπής για τη εκμίσθωση και αγοραπωλησία ακινήτων του Δήμου, βάσει των άρθρων 186 παρ.5 και 192 του Ν.3463/2006.
3. Ορθή Επανάληψη της αριθμ.26/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 για το έτος 2017.
4. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.(Τμήματος Δημοτικού Ταμείου)
5. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
6. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
7. Λήψη απόφασης σε συμμόρφωση με την υπ” αριθμ.53/2016 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006, με την οποία ακυρώθηκε η αριθμ.165/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (απόφαση 49/2017 Ο.Ε.)
8. Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας προμήθειας έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση απόρων, του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας και των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βόλου, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 519.292,16€ με ΦΠΑ και την λήψη απόφασης για εκκίνηση ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού, διάρκειας ενός (1) έτους.
9. Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση έκτασης 18 τ.μ. περίπου πλησίον κοιμητηρίου Σέσκλου της Δ.Ε. Αισωνίας για εγκατάσταση σταθμού βάσης.
10. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «Μαγούλες» Νέων Παγασών Βόλου.
11. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση κτιρίου-δημοτικού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του Δημοτικού Πάρκου Ν.Παγασών.

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
12. Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των: 2ου Νηπιαγωγείου Νέας Αγχιάλου, 15ου Νηπιαγωγείου Ν.Ιωνίας, 11ου Νηπιαγωγείου Βόλου, 21ου Νηπιαγωγείου Βόλου, 12ου Νηπιαγωγείου Βόλου, 13ου Νηπιαγωγείου Βόλου, 22ου Νηπιαγωγείου Βόλου και 15ου Βόλου.
13. Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργεις δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ν.Ιωνίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ
14. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. (κα Πανταζοπούλου Αγγελική του Ιωάννη)
15. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. (κ.Δελαβίνιας Παναγιώτης του Εμμανουήλ)
16. Λήψη απόφασης περί απαλλαγής των παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών από την καταβολή ημερήσιου τέλους.
17. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Δορυλαίου (τέρμα Κουφοβουνο) της Δ.Ε. Ν. Ιωνίας (υπ” αριθ.4/2017 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ιωνίας).(υπ” αριθμ.26/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
18. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Έργα Πυροπροστασίας έτους 2017″, προϋπολογισμού 90.000,00€.
19. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας έτους 2017″, προϋπολογισμού 100.000,00€.
20. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου – Ν.Ιωνίας έτους 2017″, προϋπολογισμού 500.000,00€.
21. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευές οδών έτους 2017″, προϋπολογισμού 350.000,00€.
22. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. της μελέτης με τίτλο «Υδροτεχνική Μελέτη Επέκτασης Κοιμητηρίου Αγίου Γεωργίου Βόλου».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
23. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας για το έτος 2017.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
24. Έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης διενέργειας δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της ασφάλισης των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Βόλου, προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
25. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αριθμό 128/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου ως προς τον ορισμό Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Βόλου.
26. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ” αριθ.35/2017 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου σχετικά με την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017 και την ψήφιση σχετικών πιστώσεων.
27. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ” αριθ.2/2017 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου σχετικά με την έγκριση Ισολογισμού, Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia