7η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

7η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 7
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2018/02/13
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Φεβρουαρίου 9th, 2018

ΒΟΛΟΣ 9/2/2018

Αρ. Πρωτ. : 12436

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 7η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.


Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ


Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ανεκτέλεστων συμβατικών υποχρεώσεων.

3. Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης της αποκομιδής απορριμμάτων εντός του παραδοσιακού οικισμού του Αγίου Λαυρεντίου για το διάστημα 2018-2019.

4. Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης της αποκομιδής απορριμμάτων εντός του οικισμού της Μακρινίτσας με ζώα για το διάστημα 2018-2019.

5. Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την κάλυψη της κτηνιατρικής περίθαλψης των αδέσποτων ζώων διάρκειας ενός (1) έτους από τη σύμβαση με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ»” .

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΟΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού έργων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2018 για έργα που ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia