7η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

7η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 7
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2019/02/04
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Ιανουαρίου 31st, 2019

ΒΟΛΟΣ 31/1/2019

Αρ. Πρωτ. : 9409

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 7η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Υποβολή Α” Πρακτικού για έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Εκμίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Πρασίνου, Τεχνικών Υπηρεσιών, Καθαριότητας και Κοιμητηρίων του Δήμου Βόλου για δώδεκα (12) μήνες».
2. Λήψη απόφασης ορισμού υπολόγου για τις επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΓΧΙΑΛΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ».
4. Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 32ο & 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΑ 18ο & 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΒΟΛΟΥ».
5. Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ».
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης με τίτλο “Προμήθεια & τοποθέτηση μεταλλικής χειρολαβής για το 10ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου”.
7. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικών Κληρώσεων για την απ’ ευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 € χωρίς το ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 του Δήμου για το έτος 2019.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia