8η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

8η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 8
 • Συλλογικό Όργανο : Δημοτικό Συμβούλιο
 • Ημερομηνία : 2018/03/19
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Μαρτίου 15th, 2018

ΒΟΛΟΣ 15/3/2018
Αρ. Πρωτ. : 23763

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 8η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Δ” τρίμηνο του έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 93/2018 Ο.Ε.)
2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.(απόφαση Ο.Ε.)
3. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/2006.(αρ.πρωτ.15069/20-02-2018)
5. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/2006.(αρ.πρωτ.22804/13-03-2018 & 23237/13-03-2018)
6. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
7. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
8. Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας προμήθειας έτοιμων γευμάτων για την σίτιση απόρων, του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας και των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βόλου, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 501.773,44€ με ΦΠΑ και εκκίνηση ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού, διάρκειας ενός (1) έτους.
9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ακινήτου στη Δ.Κ. Διμηνίου Δ.Ε. Αισωνίας.
10. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  (εισηγήσεις)

11. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑμεΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 “Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» (Κωδικός Πρόσκλησης 075 – Α/Α ΟΠΣ 2309).
12. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με Κωδικό πρόσκλησης 043 και τίτλο «Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Βόλου – ΕΤΠΑ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ (εισηγήσεις)

13. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. (Παπαδημητρόπουλος Αθανάσιος)
14. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. (Τακτικού Καλλιόπη)
15. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στη Ν. Αγχίαλο (υπ” αριθ.5/2018 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ν. Αγχιάλου).(απόφαση 17/2018 Ε.Π.Ζ.)
16. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στον Βόλο, στην οδό Δημητριάδος με Φιλελλήνων (υπ” αριθ.7/2018 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου).(απόφαση 23/2018 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  (εισήγηση)
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών ταπήτων στις ισόπεδες διαβάσεις των οδών Αλαμάνας, Ζάχου και Μπότσαρη με τις γραμμές του ΟΣΕ»  (εισήγηση)
19. Λήψη απόφασης έγρισης μελέτης και διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών φωτεινής σηματοδότησης» προϋπολογισμού 32.661,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  (εισήγηση)
20. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου και Ν.Ιωνίας», προϋπολογισμού 150.000,00€  (εισήγηση)
21. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2018″, προϋπολογισμού 300.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  (εισήγηση)
22. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και διενέργειας της προμήθειας «Εξοπλισμός πρόσβασης & εξυπηρέτησης αναγκών ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Βόλου», προϋπολογισμού 212.188,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  (εισήγηση)
23. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και διενέργειας της υπηρεσίας «Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2018″, προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  (εισήγηση)
24. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευές οδών έτους 2018″, προϋπολογισμού 250.000,00€  (εισήγηση)
25. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΜΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού 1.960.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (εισήγηση)
26. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή – ενίσχυση φέροντα οργανισμού και ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου», προϋπολογισμού 5.000,000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%  (εισήγηση)
27. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή νέων οδών στο Δήμο Βόλου», προϋπολογισμού 150.000,00€  (εισήγηση)
28. Λήψη απόφασης περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Μετασκευή δημοτικού κτιρίου (Αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο (Φάση Β” Αποπεράτωση)»  (εισήγηση)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (εισηγήσεις)
29. Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας Παρισάκη Παρίση του Σωτηρίου στη θέση κενωθέντος περιπτέρου στον Βόλο, στη συμβολή των οδών Ιάσωνος και Αγίου Νικολάου (υπ’ αριθ.640/2017 απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου).(απόφαση 18/2018 Ε.Π.Ζ.)
30. Επικαιροποίηση της υπ” αριθμ. 787/2011 Α.Δ.Σ., περί αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων στα Ο.Τ. 223 και 225 στις Νέες Παγασές και αποζημίωσης επικειμένων μετά την υπ” αρ. 7572/2016 διορθωτική πράξη της 5ΔΒ/2010 μεμονωμένης πράξης εφαρμογής.(απόφαση 24/2018 Ε.Π.Ζ.)
31. Λήψη απόφασης για την έγκριση προσκύρωσης οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 1,30 τ.μ. στην ιδιοκτησία Αντωνίου Δημητρίου στις Βόρειες Συνοικίες του Δήμου Βόλου.(απόφαση 25/2018 Ε.Π.Ζ.)
32. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης από την κυρωμένη 3/99 Πράξη Εφαρμογής του Β.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε Αγριάς του Δήμου Βόλου, για την ιδιοκτησία ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του Κων/νου.(απόφαση 26/2018 Ε.Π.Ζ.)
33. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης από την κυρωμένη 3/99 Πράξη Εφαρμογής του Β.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε Αγριάς του Δήμου Βόλου, για την ιδιοκτησία ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΔΑΜΙΑΝΟΥ του Κων/νου.(απόφαση 27/2018 Ε.Π.Ζ.)
34. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης από την κυρωμένη 2/99 Πράξη Εφαρμογής του Β.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε Αγριάς του Δήμου Βόλου, για την ιδιοκτησία κληρ. Μπέτσου Νικόλαου.(απόφαση 28/2018 Ε.Π.Ζ.)
35. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης & επικειμένων του οικοπέδου με κ.α. 610203 συνιδιοκτησίας Βλάχου Παρασκευής, στο Ο.Τ.195 κατόπιν της υπ’αριθ.6483/16-1-2015 Απόφασης Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για διόρθωση της αριθ.10/95 Πράξης Εφαρμογής περιοχής «Στούπι-Αλωνάκι» της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου.(απόφαση 29/2018 Ε.Π.Ζ.)
36. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης & επικειμένων του οικοπέδου με κ.α. 201504 ιδιοκτησίας Μάντση Ιωάννη, στο Ο.Τ.13Β της υπ’ αριθ.5/07 Πράξης Εφαρμογής περιοχής «Δυτικά της οδού Αμιρά», της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου.(απόφαση 30/2018 Ε.Π.Ζ.)
37. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύνταξης Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται στο Ο.Τ. 88 της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Αγ. Γεωργίου Ν. Αγχιάλου.(απόφαση 31/2018 Ε.Π.Ζ.)
38. Λήψη απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 1,70 τ.μ. στην ιδιοκτησία με κ.α. 010636 στον Άγιο Σπυρίδωνα της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου.(απόφαση 35/2018 Ε.Π.Ζ.)
39. Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας Νάσιου Απόστολου του Ευαγγέλου, στη θέση κενωθέντος περιπτέρου στην οδό Ανθίμου Γαζή με Ιωλκού (Δικαστικό Μέγαρο), στον Βόλο (υπ” αριθ.22/2018 απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου).(απόφαση 37/2018 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (εισηγήσεις)

40. Λήψη απόφασης για την έγκριση καθορισμού θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Νικηταρά αρ.19, στον Βόλο.(απόφαση 38/2018 Ε.Π.Ζ.)
41. Λήψη απόφασης για την έγκριση καθορισμού θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Γαμβέτα μεταξύ Ιάσονος και Δημητριάδος.(απόφαση 39/2018 Ε.Π.Ζ.)
42. Λήψη απόφασης για την έγκριση καθορισμού θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ γενικής χρήσης στην Γ. Καρτάλη αρ. 48, για τις ανάγκες του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ.(απόφαση 40/2018 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  (εισηγήσεις)

43. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Σφενδάμι) που βρίσκεται στην οδό Δη. Γεωργιάδου αρ.65, κατόπιν αίτησης της κ. Κουκουβίνου Αποστολίας.(απόφαση 32/2018 Ε.Π.Ζ.)
44. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων (Νερατζιών) που βρίσκονται στην οδό Ρ. Φεραίου αρ.113, κατόπιν αίτησης της κ. Παπαρίζου Ευθαλίας.(απόφαση 33/2018 Ε.Π.Ζ.)
45. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Ακακίας) που βρίσκεται στην οδό Ζωοδόχου Πηγής αρ.6, κατόπιν αίτησης της κ. Καϊάφα Χρήστου.(απόφαση 34/2018 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (εισηγήσεις)

46. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, της Διεύθυνσης Καθαριότητας.
47. Λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας της σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων του Δήμου Βόλου», προϋπολογισμού 102.672,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  (εισηγήσεις)

48. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων, για το έτος 2018.
49. Λήψη απόφασης για την αγορά οικογενειακού τάφου.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  (εισηγήσεις)

50. Λήψη απόφασης περί αποδοχής και απόδοσης ποσού στην Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia