9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικου Συμβουλίου

9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικου Συμβουλίου

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 9
 • Συλλογικό Όργανο : Δημοτικό Συμβούλιο
 • Ημερομηνία : 2018/04/02
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Μαρτίου 29th, 2018

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΒΟΛΟΣ 29/3/2018
Αρ. Πρωτ. : 28601

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018 και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  (εισήγηση)
1. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης της κεντρικής πλατείας Σέσκλου για τη διενέργεια του ετήσιου ποδηλατικού αγώνα «ΣΩΣΘΕΝΕΙΑ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.(απόφαση Ο.Ε.)
3. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/2006.
4. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών από τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου.
5. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
6. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
7. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
8. Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (διαμέρισμα εμβαδού 68 τ.μ. στο δεύτερο όροφο πολυώροφης οικοδομής επί της οδού Ιωάννου Καρτάλη 79 και Δημ. Γεωργιάδου στο Βόλο).
9. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση έκτασης 10 τα.μ. στη θέση «Πυργάκι» του οικισμού Χανίων της Τοπικής Κοινότητας Δράκειας, Δ.Ε. Αγριάς, για την εγκατάσταση κεραιοσυστήματος για τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού.
10. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – αποθήκης επί της οδού Αλμυρού 12Α στο Βόλο.
11. Ανάκληση της υπ” αριθμ. 829/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για τον τρόπο καταβολής του μισθώματος του ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ Βόλου.
12. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση έκτασης 10 τ.μ. στη θέση «Πυργάκι» του οικισμού Χανίων της Τοπικής Κοινότητας Δράκειας, Δ.Ε. Αγριάς, για την εγκατάσταση κεραιοσυστήματος για τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού.
13. Λήψη απόφασης σχετικά με το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και την κατάθεση χρηματικών διαθεσίμων, για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής, για τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και των υπαλλήλων του Δήμου Βόλου.
14. Λήψη απόφασης έγκρισης της μελέτης σκοπιμότητας-βιωσιμότητας και τρόπος υλοποίησης της δράσης «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων – με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Βόλου».
15. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων.
16. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση είδους διαβίωσης (κρέατος) σε οικονομικά αδύνατους και πολύτεκνους.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ  (εισηγήσεις)
17. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. (κα Ζέρβα Αποστολία-Μαρία)
18. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος παροχής υπηρεσιών Internet.(Νταλούση Γεωργία)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
19. Λήψη απόφασης για την 4η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.
20. Διόρθωση και συμπλήρωση της 161/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί κατάταξης των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλου σε κατηγορίες βάσει των κριτηρίων που τίθενται στο άρθρο 56Α το Ν. 4479/2017.
21. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
22. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου – Ν.Ιωνίας έτους 2015″.
23. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε. Μακρινίτσας».
24. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες συντήρησης των σχολείων της Δ.Ε. Βόλου έτους 2015″.
25. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες συντήρησης των σχολείων της Δ.Ε. Ν.Ιωνίας έτους 2015″.
26. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλσης του έργου «Επισκευή και βελτίωση αθλητικού κέντρου συνοικίας Χιλιαδούς», προϋπολογισμού 496.000,00€.
27. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες συντήρησης των σχολικών κτιρίων του Δήμου Βόλου έτους 2016″, για χρονικό διάστημα τριών μηνών.
28. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή αιθρίου στο 6ο ΓΕΛ Βόλου», για χρονικό διάστημα δύο μηνών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (εισηγήσεις)
29. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής υπηρεσιών. (Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας)
30. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ” αριθμ. 1/2018 Πρακτικού της Επιτροπής Ονοματοθεσίας και Μετονομασίας Οδών και Πλατειών Δήμου Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  (εισηγήσεις)
31. Λήψη απόφασης για την ανάθεση εργασιών αφής κανδηλιών και καθαριότητας μνημάτων, στο κοιμητήριο «Κούκος».
32. Λήψη απόφασης για την αγορά οικογενειακού τάφου.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  (εισηγήσεις)
33. Έγκριση της υπ” αριθμ. 70/2018 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, αναφορικά με την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την ψήφιση των σχετικών πιστώσεων.
34. Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση νέας παραγράφου στην Έκθεση Διαχείρισης Εκκαθαριστών χρήσης από 19/12/2015 έως 18/12/2016 της δημοτικής επιχείρησης ΙΩΛΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.
35. Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση νέας παραγράφου στην Έκθεση Διαχείρισης Εκκαθαριστών χρήσης από 19/12/2015 έως 18/12/2016 της δημοτικής επιχείρησης ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.

 

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος Μουλάς

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia