1η Έρευνα αγοράς για τη μισθωση αυτοκινήτου μεταφοράς προσωπικού 14 θέσεων (λεωφορείο) 15_11_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση:
Σέκερη 1
Πληροφορίες: Δ. ΦΑΛΑΓΓΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2421 0 25614
ΦΑΞ: 2421 0 25463

                                                                           Βόλος, 15/11/2012
                                                                           Αρ. Πρωτ: 124204/TY8252


 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ   Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προτίθεται να μισθώσει για το έργο:, «Εξωραϊσμός και αποκατάσταση παιδικών χαρών και αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δ. Βόλου (πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας)» με Κ.Α. 30-7332.004, προϋπολογισμού 8.500,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το κάτωθι:Α/Α


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Μ.Μ.


ΗΜΕΡΕΣ


1


Αυτοκίνητο μεταφοράς προσωπικού 14 θέσεων (λεωφορείο)


Τιμή ανά 8ωρο


Περίπου 50


  Το αυτοκίνητο μεταφοράς προσωπικού 14 θέσεων (λεωφορείο) θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας τις ώρες 07.00 έως 9.00 και 13.00 έως 15.00.
   Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 13:00, στα γραφεία της Υπηρεσίας, Μικρασιατών 81 (κτίριο Σπίρερ, γραφείο 9).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/A

Έρευνα αγοράς για την αντικατάσταση λαμπτήρων σε ιστούς φωτισμού σε περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες με εναερίτες με πέδιλα, όπου δεν υπάρχει πρόσβαση για οχήματα 15_11_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση:
Πλατεία Ρ. Φερραίου
Πληροφορίες: Θ. Αγαθός
Τηλέφωνο: 2421 0 64931


                                                                         Βόλος, 15-11-2012
                                                                         Αρ. Πρωτ: 124090/ΤΥ8247


 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣΗ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προτίθεται να εκτελέσει για το έργο: «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2012″, , με Κ.Α. 20-7325.110, προϋπολογισμού 5535,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., τις κάτωθι εργασίες:Α/Α


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


 Μ.Μ.


ΠΟΣΟΤΗΤΑ


1

Αντικατάσταση λαμπτήρων σε ιστούς φωτισμού σε περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες με εναερίτες με πέδιλα, όπου δεν υπάρχει πρόσβαση για οχήματα

Τεμ.


500


   Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 13:00, στα γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας, Μικρασιατών 18 (κτίριο Σπήρερ) γραφείο 9.


 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/A

Έρευνα αγοράς για την αντικατάσταση λαμπτήρων σε ιστούς φωτισμού σε περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες (Αρτέμιδα) με εναερίτες με πέδιλα, όπου δεν υπάρχει πρόσβαση για οχήματα 15_11_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση:
Πλατειά Ρ. Φερραίου
Πληροφορίες: Θ. Αγαθός
Τηλέφωνο: 2421 0 64931


                                                                         Βόλος, 15-11-2012
                                                                         Αρ. Πρωτ: 124086/ΤΥ8246

 


ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ


   Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προτίθεται να εκτελέσει για το έργο: «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Αρτέμιδας έτους 2012″, , με Κ.Α. 20-7325.502, προϋπολογισμού 1549,80€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., τις κάτωθι εργασίες:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Αντικατάσταση λαμπτήρων σε ιστούς φωτισμού σε περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες με εναερίτες με πέδιλα, όπου δεν υπάρχει πρόσβαση για οχήματα

Τεμ.

140

   Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 13:00, στα γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας, Μικρασιατών 18 (κτίριο Σπήρερ) γραφείο 9.

 


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/A

Έρευνα αγοράς για την επισκευή του συστήματος διεύθυνσης σε σάρωθρο 15_11_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Πληροφορίες:
Θ. Γώγος
Τηλέφωνο: 2421080959
FAX: 2421080344
Email: grkinisis@volos-city.gr 

 
                                                                            ΒΟΛΟΣ,   15/11/2012
                                                                            Αρ. Πρωτ. Ε΄ 2036

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ


  
Στο σαρώθρο με αριθ. κυκλοφορίας ΜΕ 71531 της Δ.Ε. Βόλου πρέπει να γίνει επισκευή του συστήματος διεύθυνσης.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου έως την Τετάρτη 21/11/2012 και ώρα 10:00 π.μ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ6/Β


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ


ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΙΟΣ
 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕ/Α  Έρευνα αγοράς για την προμήθεια δεκατριών (13 τεμ.) μπαταριών επαναφορτιζόμενων 12V, 2Ah 15_11_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

                                                                      Βόλος
14/11/2012
                                                                      Αρ.Πρωτ. 123822/331


 


ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ


  
   H Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου επιθυμεί την προμήθεια δεκατριών (13 τεμ.) μπαταριών επαναφορτιζόμενων 12V, 2Ah επικαλυμμένων με θερμοσυστελλόμενη ταινία και συνοδευόμενων με το ανάλογο φις για την προσαρμογή τους στα μηχανήματα (παρκόμετρα).
   Το κόστος της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά το ποσόν των τριακοσίων ενενήντα ευρώ (390,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 40-6654.002 έτους 2012.
   Οι προσφορές, θα υποβληθούν έως τη Δευτέρα, 19/11/2012 και ώρα 12:00 στα Γραφεία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας (Μικρασιατών αρ. 81 τηλ. 2421356874-6).


 


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Αιμίλιος Μ. Σουβατζής
Πολιτικός Μηχανικός

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια 30 γιλέκων (αμάνικων) 15_11_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

                                                                      Βόλος
14/11/2012
                                                                      Αρ.Πρωτ. 123832/332


 


ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ   H Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου επιθυμεί την προμήθεια 30 γιλέκων (αμάνικων) από 100% polyester με 2 οριζόντιες αντανακλαστικές ταινίες, πλάτους 5 εκ. έκαστη, μεγέθους:
- 10 τεμάχια No L
- 20 τεμάχια No XL
   σύμφωνα με το ΕΝ 471, όπου στο πίσω μέρος θα αναγράφεται: «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».
   Το κόστος της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατό πενήντα ευρώ (150 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 40-6061.001 έτους 2012.
   Οι προσφορές, θα υποβληθούν έως τη Δευτέρα, 19/11/2012 και ώρα 12:00 στα Γραφεία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας (Μικρασιατών αρ. 81 τηλ. 2421356875).


 


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Αιμίλιος Μ. Σουβατζής
Πολιτικός Μηχανικός

Παπαρήγα: Ο ΣΥΡΙΖΑ καλή εφεδρεία του συστήματος

Την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ για έξοδο από την κρίση παρουσίασε στο Βόλο η Γραμματέας της Κ.Ε.

Τους άξονες της πολιτικής πρότασης του ΚΚΕ για τη λαϊκή εξουσία και τη σύγκρουση με τα μονοπώλια, παρουσίασε χθες η Γραμματέας της Κ.Ε. του κόμματος κ. Αλέκα Παπαρήγα σε εκδήλωση της ΝΕ του ΚΚΕ Μαγνησίας στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ στο Βόλο.

Σε ένα χώρο που αποδείχτηκε ιδιαίτερα μικρός, η κα Παπαρήγα ξεκαθάρισε εξ αρχής στην ομιλία της ότι στο ερώτημα αν υπάρχει σήμερα λύση στην κρίση, άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης που βιώνει η λαϊκή οικογένεια, απαντάμε ότι η φιλολαϊκή λύση δεν είναι θέμα ημερολογιακό. «Γίνεται σπέκουλα για το θέμα αλλά είμαστε ξεκάθαροι. Οι συσχετισμού δυνάμεων δεν επιτρέπουν τώρα άμεση λύση. Σήμερα η πλειοψηφία του λαού είναι ανοργάνωτη, υπάρχει μικρή συμμετοχή σε σωματεία, σε συνελεύσεις και αν δεν υπάρχει συμμετοχή στην πάλη, λύση δεν προκύπτει. Άμεση λύση θα προκύψει μόνο όταν ο λαός χειραφετηθεί πολιτικά και ιδεολογικά, αν καταργήσει και ανατρέψει την εξουσία του κεφαλαίου και εγκαταστήσει τη δική του εξουσία. Αλλά το σύστημα έχει εναλλακτικές και κρατάει το λαό στη γωνία ή τον τσακίζει. Μέχρι το 2012, τόνισε η κα Παπαρήγα, είχαμε δικομματική εναλλαγή και η ζωή του λαού βελτιώθηκε λίγο, κάτω και από την πίεση του ΚΚΕ αλλά και των διεθνών συσχετισμών με το σοσιαλιστικό κίνημα στην Ευρώπη τότε να ασκεί πιέσεις στο κεφάλαιο για κοινωνικές εκχωρήσεις, όπως κι έγιναν. Σήμερα όμως ο καπιταλισμός της Ευρώπης έχει γεράσει, ότι ήταν αν δώσει το έδωσε και έχει στραφεί στην αντίδραση.

Στην Ελλάδα, όταν το πολιτικό σύστημα δεν μπορούσε να υποστηρίξει άλλο την δικομματική εναλλαγή, προχώρησε στην τρικομματική κυβέρνηση με τη συμμετοχή της ΔΗΜΑΡ αλλά φαίνεται πως και αυτή η λύση δεν περπατάει. Θα επιχειρήσουν κάτι άλλο», ανέφερε η Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής πριν στρέψει τα βέλη της στον ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο. «Σήμερα υπάρχουν δύο πόλοι, η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ένας ΣΥΡΙΖΑ που δεν είναι το κόμμα που προέκυψε από τη διάσπαση του ΚΚΕ καθώς έχει διευρυνθεί από το μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ, την κυβερνητική γραφειοκρατία, ανώτερα και μεσαία στρώματα και άλλους που συσπειρώνονται εκεί με την ελπίδα ότι ως εργατική αριστοκρατία θα διατηρήσουν προνόμια. Θέλουν να εξασφαλίσουν τον διπολισμό αυτό για τα επόμενα χρόνια αν και ο καπιταλισμός ήθελε μονοκομματική κυβέρνηση της ΝΔ. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως αποτελεί γι αυτούς καλή εφεδρεία και θα στήριζαν μια τέτοια κυβέρνηση. Όπως αντιλαμβάνεται καθένας, κάνουμε διμέτωπο αγώνα. Αναγκαστικά κάνουμε διμέτωπο αγώνα και κατά της ΝΔ και κατά του ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι χειρότερα. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι αδοκίμαστος σε κυβερνητικό επίπεδο αλλά έχει δοκιμαστεί σε Δήμους και Νομαρχίες, σε Σωματεία κ.α. ψηφίζοντας αντιλαϊκές πολιτικές και με τη συνεργασία ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ.»

Από καταστηματάρχες, υπάλληλοι

Παρουσιάζοντας στη συνέχεια της ομιλίας της, πτυχές του συστήματος λαϊκής εξουσίας, η κα Παπαρήγα ανέφερε πως η Ελλάδα έχει τεράστιο αναξιοποίητο φυσικό πλούτο, τα μεγαλύτερα αποθέματα νικελίου στην Ευρώπη, ουράνιο κ.α. και πως μόνο αν ο λαός πάρει στα χέρια του τα κλειδιά της οικονομίας, θα προκύψει η λαϊκή εξουσία και οικονομία προς όφελός του. «Θα μπορέσουν τότε να στηθούν λαϊκοί αγροτικοί συνεταιρισμοί με τον αγρότη να πληρώνει ελάχιστο ίσως και μηδενικό κόστος για την καλλιέργεια συγκεκριμένων προϊόντων και να του παρέχονται δωρεάν και τα μέσα ενώ θα μπορεί να πουλάει κι ένα μέρος της σοδειάς του σε λαϊκές αγορές χωρίς να αισχροκερδεί.

Επίσης τα εμπορικά μικρομάγαζα θα γίνουν κρατικά μαγαζιά και οι σημερινοί καταστηματάρχες υπάλληλοι με σταθερό μισθό. Είναι καλύτερα σήμερα που δουλεύουν χωρίς ωράριο και χρωστάνε παντού και δεν έχουν προοπτική; Βέβαια άλλα μαγαζιά, όπως ας πούμε τα κομμωτήρια, δεν θα κοινωνικοποιηθούν.»

Αναφερόμενη σε πιθανή αντίδραση των μονοπωλίων σε μια αντίδραση των λαών, είπε ότι την περίοδο ’29-’31η καπιταλιστική κρίση βρήκε διέξοδο μέσα από τον πόλεμο. «Είναι πιθανό να έχουμε πόλεμο και στην περιοχή μας αλλά δεν θα είναι ένας τοπικός πόλεμος καθώς θα αντιπαλεύουν ιμπεριαλιστικές συμμαχίες όπως ΗΠΑ, ΕΕ, Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Βραζιλία κ.α.»

Τέλος, μιλώντας για την απόφαση της ΚΕ του κόμματος να μην συμμετέχει σε κυβέρνηση αριστεράς εν όψει των δεύτερων εκλογών, τόνισε πως η καθυστέρηση στην ανακοίνωση της θέσης του ΚΚΕ, στοίχισε εκλογικά τη μισή περίπου εκλογική δύναμη. «Μείναμε με 12 βουλευτές από 22 που είχαμε, χάσαμε πολιτική δύναμη αλλά χτυπηθήκαμε άγρια και οικονομικά λόγω της μειωμένης χρηματοδότησης, μέρος της οποίας ελπίζουμε να καλύψει ο λαός από το υστέρημά του συμμετέχοντας στην οικονομική εξόρμηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μια συμμετοχή μας όμως σε κυβερνητικό σχήμα αριστεράς, θα προκαλούσε μεγαλύτερη απογοήτευση στο λαό και στη συνέχεια αύξηση συντηρητισμού όπως έγινε σε Ιταλία, Γαλλία κ.α. Θα ήταν η αρχή του τέλους για το ταξικό κίνημα αν μπαίναμε στην κυβέρνηση και λάθος που θα μας κυνηγούσε για δεκαετίες», ανέφερε η κα Παπαρήγα καλώντας τον κόσμο να εμπιστευτεί το ΚΚΕ, συμμετέχοντας ενεργά στον αγώνα για τη λαϊκή εξουσία με απειθαρχία και ανυπακοή στα μέτρα.

 

 

Μοιραστείτε το Άρθρο

Πηγή του άρθρου Εφημερίδα Θεσσαλία Πηγή Άρθρου

Στο 40% οι υπέρβαροι εξετάστηκαν από ενδοκρινολόγους στο Βόλο

Πρωτοβουλία κατά του διαβήτη

 

Σε ποσοστό 40% ανέρχονται οι υπέρβαροι που εξετάστηκαν χθες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας με την πραγματοποίηση δωρεάν εξετάσεων που προχώρησαν χθες οι ενδοκρινολόγοι του Βόλου στο πλαίσιο της χθεσινής Παγκόσμιας Ημέρας Σακχαρώδη Διαβήτη. Η πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας βρήκε την ανταπόκριση του κόσμου, ενώ στους εξεταζόμενους διαπιστώθηκε και υψηλό ποσοστό ατόμων σε αρτηριακή πίεση.

Από νωρίς το πρωί στήθηκε στο βαγόνι-εκθετήριο του Δήμου Βόλου, επί της οδού Ερμού, μπροστά από τον αύλειο χώρο του Αγίου Νικολάου, το συνεργείο με τους ενδοκρινολόγους που εξέτασαν τον πληθυσμό.

Συνολικά εξετάστηκαν 120 συμπολίτες, ενώ έγινε και η καταγραφή των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη, προκειμένου να εκδοθούν κάποια ποιοτικά στοιχεία.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2009, έχουν διαγνωσμένο διαβήτη ένα ποσοστό 8,8% των Ελλήνων. Ο διαβήτης τύπου 2, που συνδέεται με την ηλικία, την κακή διατροφή και την παχυσαρκία, αποτελεί το 80-90% των συνολικών περιστατικών διαβήτη στην Ελλάδα και υπολογίζεται ότι μειώνει το προσδόκιμο ζωής κατά 8-10 χρόνια. Πάντως αξίζει να αναφερθεί ότι ένα ποσοστό 24%-30% των περιστατικών με διαβήτη τύπου 2 δεν έχει γνώση ότι ασθενεί και παραμένει χωρίς θεραπεία επί σειρά ετών με ολέθριες συνέπειες. Ο διαβήτης κοστίζει στο υγειονομικό σύστημα της χώρας 6% περίπου των συνολικών πόρων του ΕΣΥ.

Ο ενδοκρινολόγος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας κ. Χρίστος Λογδανίδης υπογράμμισε τη μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις. «Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη προσπαθήσαμε και εμείς να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας» είπε. Μάλιστα σημείωσε τη σημασία της ενημέρωσης του κοινού γι’ αυτήν την πάθηση. Ερωτηθείς, αν τελικά οι πάσχοντες ακολουθούν το διαιτολόγιο και τις κατευθύνσεις που τους δίνει ο ενδοκρινολόγος, ο ίδιος είπε πως ως επί το πλείστον οι ασθενείς τα ακολουθούν, αλλά επειδή ο σακχαρώδης διαβήτης είναι πολυπαραγοντική ασθένεια, εισέρχονται και άλλα ζητήματα, όπως ο ψυχιατρικός τομέας. Πάντως ο ασθενής, εφόσον ακολουθεί το διαιτολόγιο, έχει μια φυσική δραστηριότητα και εφαρμόζει τη σωστή φαρμακευτική προσέγγιση, θα έχει σίγουρα ικανοποιητικά αποτελέσματα

Ο ενδοκρινολόγος κ. Κώστας Δεμισλής τόνισε πως στόχος της εκδήλωσης ήταν να περάσει το μήνυμα της πρόληψης στους συμπολίτες, αλλά και να τονιστεί η αλληλεγγύη μέσω της εθελοντικής προσφοράς. Εμείς μέσα από τις εξετάσεις που κάναμε, μετρήσαμε την πίεση, το ζάχαρο, το ύψος, το βάρος, βγάζοντας δείκτη μάζα σώματος που είναι απαραίτητος για το θέμα του διαβήτη τύπου δύο. Παράλληλα μοιράσαμε και ενημερωτικό υλικό, ώστε να λυθούν όλες οι απορίες που έχουν οι πολίτες, τη δίαιτα που μπορούν να κάνουν, ενώ διαθέσαμε και μηχανάκια μέτρησης ζαχάρου αίματος, ώστε να μπορούν να κάνουν τις μετρήσεις στο σπίτι μόνοι τους. 

Στο πλαίσιο των εξετάσεων διαπιστώθηκε πως ένα σημαντικό ποσοστό των εξεταζομένων είναι υπέρβαροι που είναι σημαντικός παράγοντας για την εκδήλωση σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Ο ενδοκρινολόγος κ. Στέργιος Αποστολίνας τόνισε πως αυτό που διαπιστώσαμε από τις εξετάσεις και, όπως βέβαια το περιμέναμε από την εμπειρία μας στα ιατρεία, είναι ότι έχουμε αρκετούς υπέρβαρους ανθρώπους με ανεβασμένο ζάχαρο, ενώ κάποιοι δεν το ήξεραν ότι έχουν. Παράλληλα σε αρκετούς βρήκαμε ανεβασμένη και την αρτηριακή τους πίεση. Το ποσοστό των υπέρβαρων κυμαίνεται μεταξύ 35%-40%, ενώ για τον εντοπισμό τους υπάρχει ένας μαθηματικός τύπος για τη διαμόρφωση του δείκτη μάζα-σώματος μέσα από τον υπολογισμό του ύψους και του βάρους. Με δείκτη μάζας σώματος 19-25, είναι φυσιολογικό το βάρος, ενώ 25-30 θεωρείται κάποιος υπέρβαρος, και από 30 και πάνω παχύσαρκος.

Στις εξετάσεις συμμετείχαν συμπολίτες ηλικιών μεταξύ 40-70 ετών, ενώ ο αριθμός συνολικά άγγιξε τους 120. Ο κ. Νίκος Τσατάλας, ο οποίος εξετάστηκε, τόνισε πως ήταν μια ωραία πρωτοβουλία από τους ενδοκρινολόγους. «Στην κατάσταση που βρισκόμαστε, πρέπει να υπάρχουν και δωρεάν εξετάσεις, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Γι’ αυτό και η προσπάθεια των γιατρών είναι αξιέπαινη» ανέφερε και πρόσθεσε πως οι άνθρωποι θα πρέπει να κινούνται και να ασκούνται περισσότερο για να χάσουν τα περιττά κιλά.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας κ. Ματθαίος Δραμητινός τόνισε ότι χθες έγινε η πρώτη εκδήλωση για τη φετινή σεζόν στο πλαίσιο των εθελοντικών δράσεων που σχεδίασε ο Ιατρικός Σύλλογος. Εξέφρασε την ικανοποίησή του από την προσέλευση του κόσμου, ενώ υπογράμμισε πως πολλοί που εξετάστηκαν, το έκαναν για λόγους πρόληψης και δεν ήταν μόνο οι διαβητικοί. Παράλληλα ευχαρίστησε τους ενδοκρινολόγους για την προσφορά τους, αλλά και τις δύο επισκέπτριες υγείας.

Από τον Ιατρικό Σύλλογο σχεδιάστηκε μέσα στο Δεκέμβριο η εκδήλωση ενημερωτικής ημερίδας για το νεανικό σακχαρώδη διαβήτη που θα απευθύνεται σε γονείς και δασκάλους με ενδοκρινολογική, παιδιατρική και ψυχολογική διάσταση.

 

Μοιραστείτε το Άρθρο

Πηγή του άρθρου Εφημερίδα Θεσσαλία Πηγή Άρθρου

Εμβολιασμός 2.000 μαθητών κατά φυματίωσης

Εντός των ημερών αναμένεται να παραληφθούν από τη Διεύθυνση Υγείας Μαγνησίας τα εμβόλια, προκειμένου να προχωρήσει ο εμβολιασμός κατά της φυματίωσης σε 2.000 μαθητές του Νομού. Στο μεταξύ έληξε χθες η επίσχεση εργασίας των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, καθώς τους καταβλήθηκαν τα χρήματα για δύο μήνες από τα εξαιρέσιμα.

Μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει ο αντιφυματικός εμβολιασμός στα παιδιά, μια διαδικασία που θα γίνει και φέτος από τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη διάθεση παιδιάτρων, προκειμένου να βοηθήσουν στους εμβολιασμούς.

Ο εμβολιασμός τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας, το οποίο θα αποστείλει στις κατά τόπους Διευθύνσεις Υγείας τον απαιτούμενο αριθμό εμβολίων για να αρχίσει ο εμβολιασμός. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υγείας κ. Ζαρίφης ανέφερε πως υπάρχει επαρκής αριθμός εμβολίων για να πραγματοποιηθεί ο αντιφυματικός εμβολιασμός, ενώ με βάση τον υπολογισμό που υπάρχει, περίπου 2.000 μαθητές θα εμβολιαστούν. Οι εμβολιασμοί θα γίνουν από γιατρούς που έχουν την απαιτούμενη εμπειρία και κατάρτιση.

Ο κ. Ζαρίφης αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου για να συνδράμει τονίζοντας τη βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν οι παιδίατροι.

Πάντως, όσα παιδιά δεν μπορέσουν να συμμετάσχουν στον εμβολιασμό για κάποιο λόγο, όπως ασθένεια, τότε οι γονείς τους μπορούν να κλείσουν κάποιο ραντεβού στη Διεύθυνση Υγείας και να εξυπηρετηθούν. Εμβολιασμοί θα γίνουν και από τα Κέντρα Υγείας.

Η φυματίωση έχει επανέλθει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει επαγρύπνηση και συνέχιση του αντιφυματικού εμβολιασμού στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στην Ελλάδα, καθώς η χώρα δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τη διακοπή του.

Έτσι, ο αντιφυματικός εμβολιασμός θα εξακολουθήσει να γίνεται σε παιδιά ηλικίας 6 ετών, αφού προηγουμένως γίνει έλεγχος με δερμοαντίδραση mantoux. Για όσα παιδιά δεν εμβολιάστηκαν στη συνιστώμενη ηλικία, ο εμβολιασμός μπορεί να γίνει έως την ηλικία των 12 ετών.

Λήξη επίσχεσης εργασίας

Στη λήξη της επίσχεσης εργασίας προχώρησαν χθες οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ μετά από ένα περίπου μήνα κινητοποίησης. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Παναγιώτης Δαριώτης, προχθές καταβλήθηκαν οφειλόμενα δύο μηνών από την κατηγορία των εξαιρέσιμων, δηλαδή νυχτερινά, εργασία σε Σαββατοκύριακα και αργίες. Στο πλαίσιο λοιπόν καλής θέλησης οι εργαζόμενοι έληξαν την κινητοποίηση και έτσι από σήμερα στην πρωινή και απογευματινή βάρδια θα βρίσκονται από τέσσερα ασθενοφόρα και στη βραδινή τρία.

Κλιματιστικά στα πολυιατρεία

Στην παραχώρηση και τοποθέτηση τριών κλιματιστικών μονάδων προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας στα πολυιατρεία του ΕΟΠΥΥ Νέας Ιωνίας ανακουφίζοντας τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και αναβαθμίζοντας το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έτσι δημιουργούνται πιο ομαλές συνθήκες ιατρικής εξέτασης των συμπολιτών.

Μοιραστείτε το Άρθρο

Πηγή του άρθρου Εφημερίδα Θεσσαλία Πηγή Άρθρου

Συμβολική κατάληψη στο Δημαρχείο Βόλου σήμερα

Στον «αέρα» πληρωμές υπαλλήλων

Οι υπάλληλοι του Δήμου Βόλου που τίθενται σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το νέο Νόμο, εξακολουθούν να εργάζονται, ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει εάν θα πληρωθούν ή όχι.

Από το Δήμο Βόλου δεν έχουν εκδοθεί καταστάσεις για τις αποχωρήσεις του προσωπικού και οι υπάλληλοι αναμένουν ενημέρωση από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την τύχη τους.

«Εμείς δεν εκδίδουμε καταστάσεις και δεν γνωρίζουμε ποιοι φεύγουν και ποιοι μένουν. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, γιατί την ίδια ώρα απειλούνται με μέτρα και οι υπάλληλοι των γραφείων προσωπικού» τόνισε η αντιδήμαρχος κ. Νατάσσα Οικονόμου.

Στο μεταξύ, σε συμβολική κατάληψη του Δημαρχείου Βόλου προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο συνέχισης των κινητοποιήσεών τους. Αυτό αποφάσισε χθες σε συνεδρίασή του το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Μαγνησίας. Χθες αποφασίστηκε και η πραγματοποίηση τρίωρης στάσης εργασίας τις πρώτες ώρες κάθε βάρδιας, για σήμερα και αύριο. Παράλληλα συνεχίζεται η συμβολική κατάληψη όλων των γραφείων προσωπικού των Δήμων της Μαγνησίας για να μην εκδοθούν καταστάσεις με ονόματα εργαζομένων που πληρούν τις προϋποθέσεις για διαθεσιμότητα, σύμφωνα και με τη χθεσινή διευκρινιστική εγκύκλιο του αρμόδιου υπουργείου.

Την ίδια ώρα, σε  συμφωνία να μην εμπλακούν οι δήμαρχοι στην υπόθεση «απολύσεις στους Δήμους» φαίνεται ότι κατέληξαν κατά τη διάρκεια (μη ανακοινωθείσας) συνάντησης την περασμένη Δευτέρα το μεσημέρι ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης και μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. Στη συνάντηση, η οποία δεν δημοσιοποιήθηκε, προκειμένου, σύμφωνα με πηγές της ΚΕΔΕ, «να αποφευχθούν πιθανές κινητοποιήσεις ή και καταλήψεις από την ΠΟΕ – ΟΤΑ», ο υπουργός ανακοίνωσε στους δημάρχους ότι με την εγκύκλιο που θα εξέδιδε δεν θα έθετε ως προϋπόθεση για τη διαθεσιμότητα η έκδοση διαπιστωτικής πράξης (την οποία θα έπρεπε να υπογράψουν και οι ίδιοι οι δήμαρχοι ή τουλάχιστον κατ’ εντολή τους οι διευθυντές προσωπικού), αλλά αυτή θα επερχόταν αυτοδικαίως με τη δημοσίευση του νόμου, όπως και, τελικώς, έγινε.

Μ’ αυτό τον τρόπο στην ουσία παρακάμπτονται οι Υπηρεσίες των Δήμων, άρα και οι ίδιοι οι αιρετοί από τη διαδικασία της διαθεσιμότητας – απολύσεων και το «βάρος» το σηκώνει το ίδιο το υπουργείο.

Δηλαδή, διευκολύνονται τόσο οι ίδιοι οι δήμαρχοι, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να στείλουν τέτοια λίστα, όσο και το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης που θα εκδώσει τις δικές του λίστες που ούτως ή άλλως κατέχει μέσω της απογραφής.

Ακύρωση πρόσληψης τεσσάρων υπαλλήλων στο πρώην ΙΚΑ Βόλου

Αναβρασμός χθες μεταξύ υπαλλήλων του πρώην ΙΚΑ Βόλου, καθώς σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου της Αθήνας, ακυρώνεται η πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων, που είχε γίνει μέσω του διαγωνισμού της Αγροτικής Τράπεζας.

Σχετική ένσταση είχαν υποβάλει στο δικαστήριο, οι επιτυχόντες διαγωνισμού του ΙΚΑ το 2008, οι οποίοι ωστόσο δεν είχαν προσληφθεί.

 

Μοιραστείτε το Άρθρο

Πηγή του άρθρου Εφημερίδα Θεσσαλία Πηγή Άρθρου

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ