Έρευνα αγοράς για την αλλαγή ελαστικών λόγω φθοράς σε 6 λάστιχα για απορριμματοφόρο με αρ. ΚΗΗ 3017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πληροφορίες: Χ. Ζαντιώτης

Τηλέφωνο: 2421080959

FAX: 2421080344

Email:grkinisis@volos-city.gr

 

 

  

 

                    Βόλος  10/3/2014

                    Αρ. Πρωτ. 27365

 

                 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

   Για το απορριμματοφόρο  της Δ.Ε.  N.Ιωνίας με αριθμό κυκλοφορίας KHΗ 3017, μάρκας MERCEDES χρειάζεται να γίνει αλλαγή ελαστικών λόγω φθοράς 6 λάστιχα 205–75-16.

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Καθαριότητας ( γραφείο Διευθυντή)  έως την Πέμπτη 13   Μαρτίου  2014 ώρα 13:00 μμ. 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΣΙΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ6/Β

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια σημαιών

                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔIEYΘYNΣH OIKONOMIKΩN                                                                                                 Bόλος: 10/ 03/2014

TMHMA ΠPOMHΘEIΩN                                                                                                           Αρ. πρωτ.: 27318

Πληροφορίες: Ο.Μαρούγκα

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου

Τ.Κ.: 38221 ΒΟΛΟΣ

Tηλέφωνο: 2421350133

Fax: 2421097610

e-mail : o.marouga@volos-city.gr

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ενδιαφέρεται για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ σημαιών από ύφασμα διαστάσεων 1 Χ1,5 m.:

 1. 20 Σημαιών (Ελλάδας)
 2. 15 Σημαιών (Ευρωπαϊκής Ένωσης)
 3. 15 Σημαιών (Δήμος Βόλου)

 

για να καλύψει τις ανάγκες του  Δήμου Βόλου με χρέωση στον Κ.Α. 10.6691.101 προϋπολογισμού έτους 2014. Ενδεικτικού Προϋπολογισμού 600,00€ συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται  να καταθέσουν τις προσφορές τους στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ έως 11/3/2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ. σε κλειστό φάκελο με αναγραφόμενη την επωνυμία του ενδιαφερομένου με τα πλήρη στοιχεία, τον αριθμό πρωτοκόλλου,  τον τίτλο της Έρευνα Αγοράς.

 

 

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

Έρευνα αγοράς για την αντικατάσταση των δυο (2) οπισθίων ελαστικών, τύπου 120/70-12 σε μοτοποδήλατα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πληροφορίες: Χ. Ζαντιώτης

Τηλέφωνο: 2421080959

FAX: 2421080344

Email:grkinisis@volos-city.gr

 

 

  

 

                    Βόλος  10/3/2014

                    Αρ. Πρωτ. 27331

 

                 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

    Στα μοτοποδήλατα της Δ.Ε Ν. Ιωνίας με αριθμό κυκλοφορίας ΒΑΖ 284 και ΒΑΖ 285 μάρκας ΥΑΜΑΗΑ, χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση των δυο (2) οπισθίων ελαστικών, τύπου 120/70-12.

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Καθαριότητας (γραφείο Διευθυντή)  έως την Τετάρτη 11 Μαρτίου και ώρα 13.00 μ.μ.

 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΣΙΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ6/Β

 

 

 

                                                                         

 

Έρευνα αγοράς για την αντικατάσταση δυο (2) εμπρόσθιων ελαστικών, τύπου 315/80 R 22,5 σε απορριμματοφόρο με αρ. ΚΗΗ 3039

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πληροφορίες: Χ. Ζαντιώτης

Τηλέφωνο: 2421080959

FAX: 2421080344

Email:grkinisis@volos-city.gr

 

 

  

 

                    Βόλος  10/3/2014

                    Αρ. Πρωτ. 27265

 

                 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

    Στο απορριμματοφόρο  της Δ.Ε Bόλου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3039 μάρκας ΜΑΝ χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση δυο (2) εμπρόσθιων ελαστικών, τύπου 315/80 R 22,5.

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Καθαριότητας (γραφείο Διευθυντή)  έως την Τετάρτη 12 Μαρτίου και ώρα 13.00 μ.μ.

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΣΙΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ6/Β

Έρευνα αγοράς για την επισκευή στο σύστημα διεύθυνσης απορριμματοφόρου με αρ.ΚΗΟ 9339

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πληροφορίες: Χ. Ζαντιώτης

Τηλέφωνο: 2421080959

FAX: 2421080344

Email:grkinisis@volos-city.gr

 

 

  

 

                    Βόλος  10/3/2014

                    Αρ. Πρωτ. 27080

 

                 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

    Στο απορριμματοφόρο της Δ.Ε Βόλου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 9339 μάρκας RENAULT, χρειάζεται να γίνει επισκευή στο σύστημα διεύθυνσης με τα απαραίτητα ανταλλακτικά (πίροι και δακτυλίδια).

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Καθαριότητας (γραφείο Διευθυντή)  έως την Τρίτη 11 Μαρτίου και ώρα 13.00 μ.μ.

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΣΙΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ6/Β

Έρευνα αγοράς για την αντικατάσταση δυο (2) ελαστικών, τύπου 2-75-17 σε μοτοποδήλατο με αρ. ΒΒΑ 102

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πληροφορίες: Χ. Ζαντιώτης

Τηλέφωνο: 2421080959

FAX: 2421080344

Email:grkinisis@volos-city.gr

 

 

 

 

                    Βόλος  10/3/2014

                    Αρ. Πρωτ. 27057

 

                 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

   Στο μοτοποδήλατο της Δ.Ε Πορταριάς με αριθμό κυκλοφορίας ΒΒΑ 102 μάρκας HONDA, χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση δυο (2) ελαστικών, τύπου 2-75-17 (σαμπρέλα ιδίου τύπου).

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Καθαριότητας (γραφείο Διευθυντή)  έως την Τρίτη 11 Μαρτίου και ώρα 13.00 μ.μ.

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΣΙΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ6/Β

 

 

 

                                                                         

 

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια αντιβακτηριδιακού πρόσθετου πετρελαίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πληροφορίες: Χ. Ζαντιώτης

Τηλέφωνο: 2421080959

FAX: 2421080344

Email:grkinisis@volos-city.gr

 

  

 

 

                    Βόλος  10/3/2014

                    Αρ. Πρωτ. 27120

 

                 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Προκειμένου να εμποδιστεί η δημιουργία μικροοργανισμών και μυκητολάσπης στο πετρέλαιο, χωρίς να επηρεάζονται οι ιδιότητές του αλλά και η συμπεριφορά καύσης, πρέπει να προμηθευτούμε αντιβακτηριδιακό πρόσθετο πετρελαίου ποσότητας ικανής να προσφέρει προστασία σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) λίτρα πετρελαίου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Καθαριότητας (γραφείο Διευθυντή)  έως την Τρίτη 11 Μαρτίου και ώρα 13.00 μ.μ.

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΣΙΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ6/Β

 

 

 

                                                                          

 

Έρευνα αγοράς για την αντικατάσταση τεσσάρων (4) ελαστικών τύπου 11 R 22,5 σε απορριμματοφόρο με αρ. ΚΚΗ 2984

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πληροφορίες: Χ. Ζαντιώτης

Τηλέφωνο: 2421080959

FAX: 2421080344

Email:grkinisis@volos-city.gr

 

 

  

 

                    Βόλος  10/3/2014

                    Αρ. Πρωτ. 27068

 

                 

 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

   Στο απορριμματοφόρο  της Δ.Ε Ν. Ιωνίας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2984 μάρκας RENAULT χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση τεσσάρων (4) ελαστικών τύπου 11 R 22,5.

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Καθαριότητας (γραφείο Διευθυντή)  έως την Τετάρτη 12 Μαρτίου και ώρα 13.00 μ.μ.

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΣΙΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ6/Β

 

Έρευνα αγοράς για την αντικατάσταση τεσσάρων (4) ελαστικών τύπου 185 R 14 στο ημιφορτηγό με αρ. ΚΗΟ 9426

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πληροφορίες: Χ. Ζαντιώτης

Τηλέφωνο: 2421080959

FAX: 2421080344

Email:grkinisis@volos-city.gr

 

  

 

 

                    Βόλος  10/3/2014

                    Αρ. Πρωτ.

 

                 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

   Στο κλειστό ημιφορτηγό της Δ.Ε Βόλου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 9426 μάρκας ΜΙTSUBISHI, χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση τεσσάρων (4) ελαστικών τύπου 185 R 14.

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Καθαριότητας (γραφείο Διευθυντή)  έως την Τρίτη 11 Μαρτίου και ώρα 13.00 μ.μ.

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΣΙΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ6/Β

 

 

 

                                                                          

 

Προχωράει το έργο ηλεκτροκίνησης της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου – Λάρισας

Η  πορεία των έργων του ΟΣΕ και ο προγραμματισμός σε σχέση με την ανάπτυξη του σιδηροδρόμου στην περιοχή εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Βόλου, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Π.Σκοτινιώτη, υπό τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ Π.Θεοφανόπουλο και τον Προέδρο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ζηλιασκόπουλο. Συμμετείχαν η Υφυπουργός Υγείας Ζ.Μακρή και οι βουλευτές του Νομού Α.Μεϊκόπουλος, Μ.Χρυσοβελώνη και Π.Μουτσινάς, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ.Αγοραστός, εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και κλιμάκιο αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων.

 

Η σημερινή σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια αντίστοιχης συνάντησης που είχε γίνει πριν από δύο χρόνια, και πάλι με πρωτοβουλία του Δημάρχου Βόλου, και της στενής συνεργασίας που ακολούθησε στο διάστημα που μεσολάβησε για την προώθηση των θεμάτων της περιοχής. Όπως τόνισε σε σημερινές του δηλώσεις ο κ.Σκοτινιώτης, στη σύσκεψη του 2012 είχε διαπιστωθεί ότι ο Βόλος σιδηροδρομικά ήταν έξω από οποιοδήποτε πρόγραμμα χρηματοδότησης. Κεντρικό θέμα ήταν η ηλεκτροκίνηση της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου-Λάρισας και όλοι είχαν συμφωνήσει ότι θα έπρεπε να αποφευχθεί ο κίνδυνος σιδηροδρομικής απομόνωσης του Βόλου που θα μείωνε σημαντικά την ανταγωνιστική θέση της περιοχής. Ο κ.Θεοφανόπουλος είχε αναλάβει τότε συγκεκριμένες δεσμεύσεις οι οποίες τηρήθηκαν στο ακέραιο. Παρά την τεράστια οικονομική στενότητα, εξασφαλίστηκαν χρηματοδοτήσεις ύψους 22,5εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την υλοποίηση του έργου σε δύο φάσεις.

 

Η πρώτη φάση, όπως είναι γνωστό, δημοπρατήθηκε και έχει ήδη εγκατασταθεί ο ανάδοχος. Όσον αφορά τη δεύτερη φάση, έχει ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική μελέτη του έργου και έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Εκκρεμεί μόνο η έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης και το έργο να παραδοθεί σε δυο χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Σε ότι αφορά το θέμα της καθυστέρησης που έχει σημειωθεί μέχρι τώρα, ο κ.Θεοφανόπουλος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι σύντομα θα ξεπεραστεί, με τη συμβολή και των τοπικών παραγόντων, όπως είπε, προκειμένου να προωθηθεί η ένταξη του έργου στο νέο ΕΣΠΑ. Αναφερόμενος σε άλλα σημαντικά θέματα, ανακοίνωσε ότι εντός του τρέχοντος μήνα αναμένεται να ξεκινήσει η εργολαβία συντήρησης του τρένου Πηλίου, από τα Λεχώνια ως τις Μηλιές, επισημαίνοντας ότι είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά, με απόλυτο σεβασμό στη φυσιογνωμία του τρένου και της περιοχής. Διευκρίνισε δε ότι θα γίνει συντήρηση και της σιδηροδρομικής γραμμής, πολλά σημεία της οποίας φέρουν την υπογραφή του Ντε Κίρικο. Επίσης, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει με χρηματοδότηση του ΟΣΕ η εκπόνηση της μελέτης σύνδεσης της ΒΙ.ΠΕ. Αλμυρού, εφαπτόμενη με το αεροδρόμιο, με τις δύο ΒΙΠΕ Βόλου και στη συνέχεια με το λιμάνι, ύψους 1εκ. ευρώ περίπου, ώστε να επιδιωχθεί εντός του 2014 η ένταξη του έργου, προϋπολογισμού 90 εκ.ευρώ, σε διευρωπαϊκά δίκτυα.

 

Από την πλευρά του ο κ.Ζηλιασκόπυολος σημείωσε ότι «με την ολοκλήρωση των σημαντικών αυτών έργων, θα δοθεί η δυνατότητα στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ να δρομολογεί τρένα ηλεκτροκίνητα από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Βόλο, απευθείας, σε λιγότερο από δύο ώρες, και ταυτόχρονα θα δώσει τη δυνατότητα στην πόλη να αποκτήσει τον παλιό σιδηροδρομικό της χαρακτήρα».

 

Ο κ.Σκοτινιώτης ευχαρίστησε τους κ.κ.Θεοφανόπουλο και Ζηλιασκόπουλο για την άριστη συνεργασία τους με το Δήμο Βόλου και τους άλλους τοπικούς φορείς, η οποία έχει ως αποτέλεσμα, όπως είπε, να δρομολογούνται σημαντικές παρεμβάσεις σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον.

 

Με θερμά λόγια για το ενδιαφέρον που δείχνουν οι Πρόεδροι του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τα θέματα της περιοχής, μίλησε επίσης η Υφυπουργός Υγείας κ.Ζέττα Μακρή.

 

Τέλος, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας υπογράμμισε ότι χάρις στις συντονισμένες προσπάθειες και την άψογη συνεργασία όλων, επιτεύχθηκε η δρομολόγηση του μεγάλου έργου της ηλεκτροκίνησης, αλλά και η προώθηση άλλων σημαντικών παρεμβάσεων, «γεγονός που αποδεικνύει ότι όλοι μαζί μπορούμε να ξεμπλοκάρουμε έργα χρήσιμα για την τοπική οικονομία».

 

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia