Υιοθετήθηκαν οι περισσότερες προτάσεις του Δήμου Βόλου στο Χωροταξικό Σχέδιο για τον τουρισμό

Σημαντικά βελτιωμένη εγκρίθηκε από την Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής, η τροποποίηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος, Εσωτερικών, Οικονομικών, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Υποδομών, Ανάπτυξης, Τουρισμού και Ναυτιλίας, οι οποίοι υπογράφουν την Απόφαση  αριθμ. 67659/ΦΕΚ 3155Β/12-12-2013. Το σημαντικό είναι ότι, στο τελικό κείμενο της Απόφασης έχει υιοθετηθεί το σύνολο, σχεδόν, των προτάσεων που διατύπωσε ο Δήμος Βόλου μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Όπως είναι γνωστό, η Δημοτική Αρχή, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου, για την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου και της περιοχής, ασχολήθηκε έγκαιρα και από τις 22 Ιουλίου 2013 κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο  εμπεριστατωμένη εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού. Με βάση την εισήγηση αυτή το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε για το Σχέδιο Απόφασης στη Συνεδρίαση της 7ης Οκτωβρίου 2013 (απόφαση αριθμ. 661/2013) και κατέληξε στην κατ” αρχήν αποδοχή του Σχεδίου, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ελλείψεις και αστοχίες που αν παρέμεναν θα δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Για τα θέματα αυτά διατύπωσε πολύ συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις που διόρθωναν και βελτίωναν σημαντικά το Σχέδιο Απόφασης διασφαλίζοντας τα συμφέροντα της περιοχής.

 

Οι προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου προωθήθηκαν στους αρμόδιους φορείς της Κυβέρνησης και στους Βουλευτές και υποστηρίχθηκαν με πειστικά επιχειρήματα. «Με ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι το σύνολο, σχεδόν, των προτάσεων έγιναν αποδεκτές με αποτέλεσμα η τελική απόφαση να αποτελεί μια καλή βάση για την τουριστική ανάπτυξη του Βόλου, του Πηλίου και του Παγασητικού», επισημαίνει σε σχετική δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης κ.Δημήτρης Δερβένης.

 

Συγκεκριμένα:

 1. Προτάθηκε να συμπεριληφθεί στις “Αναπτυσσόμενες Περιοχές” το παραλιακό μέτωπο ανατολικά του Βόλου και μέχρι τα όρια του Δήμου (Μαλάκι), δεδομένου ότι στο Σχέδιο Απόφασης προβλεπόταν μόνο η Παράκτια Ζώνη δυτικά της πόλης, μέχρι την Ν. Αγχίαλο. Η πρόταση έγινε δεκτή και σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης η περιοχή που ζήτησε ο Δήμος Βόλου εντάχθηκε ολόκληρη, μαζί και με όλο το παράλιο μέτωπο ανατολικά, μέχρι και το Τρίκερι και δυτικά, μέχρι τα όρια με το νομό Φθιώτιδας,  με εξαίρεση ένα μικρό τμήμα, πράγματι ακατάλληλο για τουριστική ανάπτυξη, μεταξύ Σούρπης και Πτελεού.
 2. Στην κατηγορία του Χιονοδρομικού Τουρισμού ο Δήμος Βόλου σημείωνε ότι δεν υπάρχει ονομαστική αναφορά στο Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου – Αγριόλευκες, όπως συνέβαινε σε παλαιότερα χωροταξικά. Στο τελικό κείμενο του Σχεδίου το Χιονοδρομικό Κέντρο απεικονίζεται σαφώς στο σχετικό χάρτη που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα.
 3. Ιδιαίτερη σημασία είχε δοθεί από το Δήμο Βόλου στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα είχε απορρίψει με έμφαση, οποιαδήποτε αλλαγή πρότεινε το Σχέδιο Απόφασης που ανέτρεπε το καθεστώς  προστασίας των περιβαλλοντικά προστατευόμενων περιοχών, (Natura κ.λ.π.) Πράγματι στο τελικό κείμενο  απαλείφθηκαν όλες αυτές οι αναφορές. Και επιπλέον, τονίστηκε σε πολλά σημεία η προτεραιότητα της προστασίας του περιβάλλοντος.
 4. Ένα τέτοιο σημείο προστασίας του περιβάλλοντος περιλαμβάνεται στο άρθρο 5, παρ. Ι που αναφέρεται στις Περιοχές Ιδιαίτερου Χαρακτήρα, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το Πήλιο και για τις οποίες το Σχέδιο Απόφασης προέβλεπε τη δυνατότητα παρεκκλίσεων από τις προδιαγραφές της νομοθεσίας για τις οικοδομικές άδειες. Στο τελικό κείμενο απαλείφθηκε η δυνατότητα αυτή.
 5. Η σημαντικότερη αλλαγή έγινε στο θέμα της ανάπτυξης θαλάσσιου τουρισμού στον Παγασητικό. Το Σχέδιο Απόφασης δεν προέβλεπε καμία σχετική δραστηριότητα και γι αυτό ο Δήμος Βόλου είχε προτείνει συγκεκριμένη διατύπωση για τον καθορισμό Ζώνης Ναυσιπλοΐας Αναψυχής που θα περιλαμβάνει τον Παγασητικό και τον Β. Ευβοϊκό. Η διατύπωση αυτή υιοθετήθηκε πλήρως, όπως φαίνεται στο άρθρο 6, παρ. Γ2 και καθορίζεται “ΖΝΑ1: Θερμαϊκός – Βόρειες Σποράδες – Παγασητικός – Ευβοϊκός”.
 6. Επιπλέον, είχε προταθεί να υπάρχει πρόβλεψη για ανάπτυξη δικτύου μαρίνων στον Παγασητικό κόλπο. Η πρόταση έγινε δεκτή και στο άρθρο 6, παρ. Γ2, σημ. ββ. αναφέρεται “Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πύκνωση του δικτύου στο Ιόνιο Πέλαγος, στο Ανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, καθώς και σε κόλπους, όπως ο Αργοσαρωνικός, ο Αργολικός και ο Παγασητικός”.
 7. Όλα τα σημεία του Σχεδίου τα οποία αφορούσαν τον Βόλο και την Περιοχή και με τα οποία συμφώνησε το Δημοτικό Συμβούλιο, παρέμειναν στο τελικό κείμενο. Τέτοια είναι: η ένταξη του Πηλίου στις περιοχές “Ιδιαίτερου Χαρακτήρα”, οι προστατευόμενοι και εγκαταλελειμμένοι οικισμοί, οι αρχαιολογικοί χώροι, ο αστικός και ο αθλητικός τουρισμός, τα θεματικά και μυθολογικά πάρκα κ.λ.π.
 8. Μοναδική διαφοροποίηση από τις προτάσεις του Δήμου Βόλου αποτελεί η περίπτωση χαρακτηρισμού του Βόλου ως περιοχή κατάλληλη για Γκολφ, η οποία παραμένει όπως στο Σχέδιο, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο εξέφρασε αντίθετη γνώμη.
 9. Τέλος, με το θέμα των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, για το οποίο έγινε αδικαιολόγητος θόρυβος, είναι απολύτως σαφές, τόσο στο Σχέδιο Απόφασης όσο και στο τελικό κείμενο ότι ο καθορισμός των κατευθύνσεων τουριστικής ανάπτυξης εντός των περιοχών Ιδιαίτερου Χαρακτήρα, όπως προβλέπεται για το Πήλιο, θα προκύψει στο υποκείμενο επίπεδο σχεδιασμού, το οποίο θα είναι, πιθανώς, η Περιφέρεια (άρθρο 4 παρ. ΙΙ).

 

Επισημάνεται ότι παρόμοιες προτάσεις κατέθεσαν και άλλοι τοπικοί φορείς, όπως η Περιφέρεια Θεσσαλίας, το ΤΕΕ Μαγνησίας και η Ένωση Ξενοδόχων. «Αποδείχθηκε για άλλη μια φορά, ότι όταν οι τοπικοί φορείς κινούνται έγκαιρα, υπεύθυνα και μεθοδικά με τεκμηριωμένες προτάσεις, μπορούν να φέρουν θετικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη του τόπου», κατέληξε ο κ.Δερβένης.

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των γυναικών που υπνώτιζαν με χυμό

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας, εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις ληστειών, που έγιναν σε βάρος τεσσάρων ηλικιωμένων στην πόλη του Βόλου. Ταυτοποιήθηκαν ως δράστιδες των παραπάνω ληστειών, τρεις ημεδαπές ROMA, ηλικίας 39, 34 και 41 ετών, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν αντίστοιχα εντάλματα σύλληψης […]
Πηγή του άρθρου Εφημερίδα Θεσσαλία Πηγή Άρθρου

Παραδόθηκε σε χρήση το διδακτήριο – κόσμημα του Δημοτικού σχολείου Άλλης Μεριάς

Πραγματοποιήθηκε σήμερα παρουσία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ.Κώστα Αγοραστού, του Δημάρχου Βόλου κ. Πάνου Σκοτινιώτη και πλήθος κόσμου, η τελετή εγκαινίων του νεόδμητου διδακτηρίου στην Άλλη Μεριά, στο οποίο εδώ και λίγες μέρες στεγάζεται το 2ο Δημοτικό σχολείο Πορταριάς (Άλλης Μεριάς). Με την ευκαιρία των εγκαινίων, ο Δήμος Βόλου βράβευσε το σχολείο για την κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία που επιδεικνύει μέσα από ποικίλες δράσεις, κάνοντας λόγο για ένα σχολείο πρότυπο στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης.

 

Εκφράζοντας την ικανοποίηση της Δημοτικής Αρχής για τη δυνατότητα που της παρέχεται να εγκαινιάσει ένα ακόμη καινούργιο διδακτήριο, ένα διδακτήριο – κόσμημα όπως είπε, ο Δήμαρχος Βόλου κ.Πάνος Σκοτινιώτης υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα ξεχωριστό σχολείο. «Σήμερα δεν εγκαινιάζουμε απλώς ένα ακόμη καινούργιο διδακτήριο. Εγκαινιάζουμε το διδακτήριο ενός σχολείου που μπορεί να αποτελέσει το πρότυπο του σχολείου της νέας Ελλάδας που φιλοδοξούμε να υπάρξει μετά την κρίση. Ένα σχολείο καινοτομικό, που δεν εξαντλείται μόνο στην παραγωγή του εκπαιδευτικού έργου, αλλά αναπτύσσει εξαιρετικά σημαντικές πρωτοβουλίες στους τομείς της κοινωνικής αλληλεγγύης και του περιβάλλοντος», τόνισε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Βόλου.

 

Υπενθυμίζοντας ότι τα παιδιά του Σχολείου Άλλης Μεριάς, μεταξύ πολλών άλλων πρωτοβουλιών, συγκέντρωσαν 250.000 καπάκια τα οποία έστειλαν στην Ένωση Παραπληγικών Κεντρικής Ελλάδας και εξασφαλίστηκε ένα αναπηρικό αμαξίδιο για κάποιον συνάνθρωπό μας που το έχει ανάγκη, ο κ.Σκοτινιώτης αναφέρθηκε στην άρτια ιστοσελίδα που διατηρεί στο διαδίκτυο όπου καταγράφεται η πλούσια και πολύπλευρη δράση του σχολείου. Την ιστοσελίδα αυτή, όπως είπε, θα ζήλευαν μεγάλοι φορείς που έχουν τεράστια οικονομικά μέσα στη διάθεσή τους.

 

«Πραγματικά, το Δημοτικό Σχολείο Άλλης Μεριάς διαφημίζει το δημόσιο σχολείο και απαντά συντριπτικά σε όλους εκείνους που επιμένουν να το απαξιώνουν συλλήβδην, μη αναγνωρίζοντας το δημιουργικό έργο που επιτελείται σε πολλά σχολεία της περιοχής μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος. Τέλος, ο κ.Σκοτινιώτης σημείωσε ότι η μελέτη του έργου είχε εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας ύστερα από αίτημα του τέως Δήμου Πορταριάς, η δε υλοποίησή του αποτελεί καρπό της γόνιμης συνεργασίας του Δήμου Βόλου με την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 

Από την πλευρά του ο κ.Αγοραστός ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα γιατί, σε μία δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας, στην τραγικότερη περίοδο του Ελληνισμού, εμείς κάνουμε μια ριζική ανατροπή στη φιλοσοφία της διοίκησης. Περιφέρεια και Δήμος Βόλου γίναμε μια γροθιά, εμπιστευθήκαμε ο ένας τον άλλο, συνεργαζόμαστε άριστα και τα αποτελέσματα φαίνονται. Το συγκεκριμένο σχολείο αποτελεί πραγματικά ένα εξαιρετικό έργο και πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συνέβαλαν στην εκτέλεσή του. Είναι ένα έργο το οποίο θα κληρονομηθεί από γενιά σε γενιά».

 

Το έργο, συνολικής δαπάνης 852.055,82€ (προϋπολογισμός μελέτης 1.819.160,00€), κατασκευάστηκε με πόρους από το Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013», άξονας Προτεραιότητας 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Την εκτέλεση του έργου ανέλαβε η εταιρεία «Κ. Τσολής Α.Ε.».

 

Το νέο διώροφο διδακτήριο διαθέτει 2 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες ειδικής διδασκαλίας, γραφεία εκπαιδευτικών και κοινόχρηστους χώρους. Στον αύλειο χώρο έχουν δημιουργηθεί γήπεδα αθλοπαιδιών, μπάσκετ και βόλλεϋ, καθώς και χώροι πρασίνου. Βρίσκεται σε έκταση 4 στρεμμάτων, εντός της οποίας λειτουργεί επίσης σύγχρονο διθέσιο Νηπιαγωγείο και βρεφονηπιακός σταθμός.

 

Στη σημερινή τελετή των εγκαινίων παρέστησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων Γ.Καλτσογιάννης, οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Βόλου Ν.Οικονόμου, Γ.Γκουντέλιας και Χ.Τσαμπάζης, ο Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και πρώην Δήμαρχος Πορταριάς Β.Κοντορίζος, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Δωροθέα Κολυνδρίνη, Πέτρος Μπατζιάκας και Κώστας Χαλέβας, η πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Βόλου κ. Κερασία Μπαρτζώκα, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές και εκπρόσωποι φορέων.

 

 

 

 

 

 

Κοινή διαμαρτυρία των 8 Δημάρχων της Μαγνησίας

Την ανάγκη να αναληφθούν οι αναγκαίες πρωτοβουλίες προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής και των Δήμων του Ν. Μαγνησίας στο νέο πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ, που αφορά δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε σχολικά κτίρια Δήμων που περιλαμβάνονται στην κλιματική ζώνη Γ και στην κλιματική ζώνη Δ, επισημαίνουν οι Δήμαρχοι των Δήμων της Μαγνησίας, με κοινό τους έγγραφο προς τους υπουργούς Οικονομικών Γ.Στουρνάρα, Εσωτερικών Γ.Μιχελάκη, ΠΕΚΑ Γ.Μανιάτη, Παιδείας Κ.Αρβανιτόπουλο και τον αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ Σ.Καλαφάτη.

 

Ειδικότερα, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Βόλου κ. Πάνου Σκοτινιώτη, οι οκτώ Δήμαρχοι της Μαγνησίας υπογράφουν κοινό υπόμνημα, με το οποίο ζητείται να αρθεί η ακατανόητη κατάταξη, σύμφωνα με την οποία οι τρεις από τους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας περιλαμβάνονται στην κλιματική ζώνη Γ, ενώ εξαιρείται ο Νομός Μαγνησίας, γεγονός που επηρεάζει μεταξύ άλλων και το ύψος των χρημάτων που αποδίδονται στους Δήμους του Νομού Μαγνησίας για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

Αναλυτικά στο έγγραφο που υπογράφουν οι Δήμαρχοι, Βόλου Π.Σκοτινιώτης, Αλμυρού Ε.Χατζηκυριάκος, Ρήγα Φεραίου Ε.Λαΐτσου, Νοτίου Πηλίου Ν.Φουρτούνας, Σκιάθου Ν.Πλωμαρίτης, Ζαγοράς-Μουρεσίου Γ.Αντώνογλου-Κασσαβέτης, Σκοπέλου Γ.Μιχελής και Αλοννήσου Π.Βαφίνης, αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Πληροφορηθήκαμε ότι το ΥΠΕΚΑ προχώρησε σε νέα πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από Δήμους, που θα αφορούν δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε σχολικά κτίρια. Η πρόσκληση αφορά σχολικά κτίρια περιοχών που αντιμετωπίζουν πιο οξυμένα προβλήματα θέρμανσης το χειμώνα, και ως τέτοιες θεωρούνται οι περιοχές  της κλιματικής ζώνης Γ και της κλιματικής ζώνης  Δ.

 

Στην κλιματική ζώνη Γ περιλαμβάνονται παραδόξως οι τρεις από τους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας, και εξαιρείται μόνο ο Νομός Μαγνησίας. Πρόκειται για ακατανόητη και αυθαίρετη κατάταξη, αφού ο χειμώνας στο Νομό Μαγνησίας έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά της υπόλοιπης Θεσσαλίας, πολλώ μάλλον που στο Νομό  Μαγνησίας υπάρχουν πολλές ορεινές, και μάλιστα πυκνοκατοικημένες  περιοχές (Πήλιο, Όθρυς), με ιδιαίτερα βαρύ και μεγάλης διάρκειας χειμώνα. Η κατάταξη αυτή, για την οποία πολλές φορές έχουμε εντόνως διαμαρτυρηθεί, επηρεάζει και το ύψος των χρημάτων που αποδίδονται στους Δήμους του Νομού Μαγνησίας για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

 

Θεωρώντας απαράδεκτη τη συνέχιση αυτής της διάκρισης εις βάρος του Νομού Μαγνησίας, περιμένουμε τις άμεσες πρωτοβουλίες σας ώστε να περιληφθεί και ο Νομός μας στην κλιματική ζώνη Γ. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα η σχετική πρόσκληση, ώστε να δοθεί και στους Δήμους του Νομού Μαγνησίας η δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΕΠΠΕΡΑΑ. Έχει σημασία, εξάλλου, να υπογραμμίσουμε ότι οι Δήμοι του Νομού Μαγνησίας έχουν δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έχουν στο ενεργητικό τους πολλές και καινοτομικές δράσεις».

 

Το έγγραφο κοινοποιείται στους βουλευτές Μαγνησίας, στη Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Κεντρικής Ελλάδας, στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και στον Πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας.

 

 

Ορίστηκαν οι εκπρόσωποι του Δήμου Βόλου στο Δ.Σ. του Γηροκομείου

Ορίστηκαν από τον Δήμαρχο Βόλου κ. Πάνο Σκοτινιώτη ως εκπρόσωποι του Δήμου Βόλου στο Δ.Σ. του Γηροκομείου οι: Τριαντάφυλλος Παπαγεωργίου, αρχιτέκτων και Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας και Παύλος Πάνος, επιχειρηματίας, με αναπληρωτές τους Δημήτρη Γούση, δικηγόρο και Καίτη Μακρή, συνταξιούχο υπάλληλο του Δήμου Βόλου, τους οποίους ο Δήμαρχος ευχαρίστησε για την προθυμία τους να στηρίξουν το ίδρυμα σε μια τόσο δύσκολη στιγμή.

 

Σε σημερινή του δήλωση ο κ.Σκοτινιώτης σημείωσε ότι «το Γηροκομείο Βόλου είναι ένα ίδρυμα με μακρά παράδοση, το οποίο προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στους ηλικιωμένους της περιοχής μας. Προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Βόλου και τη Μητρόπολη Δημητριάδος αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στη συγκρότηση νέου Δ.Σ. με εκπροσώπους μας, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.   Ελπίζουμε ότι το Δ.Σ., με τη στήριξη της πολιτείας και της τοπικής κοινωνίας,  θα μπορέσει να κρατήσει όρθιο το Γηροκομείο και να διασφαλίσει τη συνέχιση των σημαντικών υπηρεσιών που προσφέρει σε δεκάδες ηλικιωμένους συμπολίτες μας».

Ο Βόλος γιορτάΖΕΙ τα Χριστούγεννα σε δρόμους και πλατείες

Καθημερινές είναι οι εκδηλώσεις στο κέντρο, στις συνοικίες και σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Βόλου, με τη συμμετοχή ντόπιων καλλιτεχνών, μαθητών, ερασιτεχνικών ομάδων και συλλόγων, στο πλαίσιο του προγράμματος εκδηλώσεων που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή υπό τον τίτλο “Ο Βόλος γιορτάΖΕΙ”. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι εκδηλώσεις που παρουσιάζονται σε ανοιχτούς χώρους δημιουργώντας κλίμα χαράς και γιορτής στην πόλη. Επιδίωξη του Δήμου Βόλου είναι οι εκδηλώσεις να αγκαλιαστούν από τους νέους, τα παιδιά και τις οικογένειές τους, από όλους τους συμπολίτες. Ταυτόχρονα να αποτελέσουν κίνητρο για προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών σε μια εποχή που η πόλη το έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη.

Στο πλαίσιο αυτό, με τους δικούς του ξεχωριστούς ήχους, μελωδίες και ρυθμούς, πλαισίωσε τις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Βόλου, το βολιώτικο συγκρότημα RED WINE BAND, την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου, στην πλατεία Αγ.Νικολάου. Στον ίδιο χώρο, οι σπουδαστές και οι καθηγητές του τμήματος Μαγειρικής Τέχνης του Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου δημιούργησαν σοκολατένια χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα τα οποία προσέφεραν στους συμπολίτες με την αγάπη και τις ευχές τους.

 

Κατά γενική ομολογία φέτος οι σπουδαστές ξεπέρασαν τους εαυτούς τους, προσφέροντας γλυκιές γεύσεις και χαρούμενες ευχές σε όσους τυχερούς πρόλαβαν να γευτούν τις δημιουργίες τους. Εκτός από τους σπουδαστές του τμήματος Μαγειρικής Τέχνης, εξάλλου, σημαντική είναι η συμβολή και των σπουδαστών της ειδικότητας Γραφιστικής, οι οποίοι δημιούργησαν το επικοινωνιακό υλικό των εκδηλώσεων. Το σίγουρο είναι ότι, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου που διεξάγεται στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δήμου Βόλου, οι σπουδαστές του τομέα των Εφαρμοσμένων Τεχνών και του τομέα του Τουρισμού, αποκτούν σημαντικές εμπειρίες μέσα από τις δράσεις στις οποίες λαμβάνουν μέρος.

 

Δυναμικό «παρών» από τους μαθητές

 

Οι μαθητές δίνουν το δικό τους καλλιτεχνικό παρών στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Βόλου “Ο Βόλος γιορτάΖΕΙ”, καθώς τόσο οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Βόλου όσο και οι μαθητές του 1ου Γενικού Λυκείου Ν.Ιωνίας θα παρουσιάσουν σε δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις τις καλλιτεχνικές τους δυνάμεις και δημιουργικές δυνατότητές τους.

 

Την ευκαιρία να απολαύσουν την  Ορχήστρα Νεανικών Χρωμάτων του Μουσικού Σχολείου Βόλου θα έχουν όσοι βρεθούν το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου στις 12.30 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου καθώς το διακεκριμένο μουσικό σύνολο θα παρουσιάσει ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα ειδικά προσαρμοσμένο στο εορταστικό κλίμα των ημερών με κλασικές και διαχρονικές μελωδίες εμπλουτισμένο από σύγχρονα τραγούδια και μουσικές. Το πρόγραμμα της εορταστικής συναυλίας της Ορχήστρας Νεανικών Χρωμάτων του Μουσικού Σχολείου Βόλου περιλαμβάνει τα έργα: Ωδή στη Χαρά από την 9η Συμφωνία του Μπετόβεν, Δρόμοι της Φωτιάς του Βαγ.Παπαθανασίου, Can΄t you feel the love του Έλτον Τζον, Εισαγωγή στον Γουλιέλμο Τέλο του Ροσσίνι, When uou kiss up on a star από τον ταινία κινουμένων σχεδίων “Πινόκιο”. Τις ορχηστρικές μουσικές θα παρεμβάλουν Τριο και Κουαρτέτα Τρομπέτας με μαθητές που θα αποδώσουν τα μουσικά κομμάτια: “Trempet Tune” του Henry Purcell, “St Antony Chorale” του Haydn, “Minuet” του Bach και την Άνοιξη από τις “Τέσσερις Εποχές” του Βιβάλντι.

 

Την Κυριακή 22  Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγ.Νικολάου και στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Βόλου, οι μαθητές του 1ου Γενικού Λυκείου Ν.Ιωνίας με υπεύθυνη την καθηγήτρια Βάσσα Παρασκευά θα δώσουν μια ξεχωριστή μουσικοχορευτική παράσταση. Η εκδήλωση των μαθητών του 1ου Γενικού Λυκείου Ν.Ιωνίας περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστές χορογραφίες σύγχρονου χορού μικρής διάρκειας με τις Αθηνά Παρασκευά, Σόνια Παρασκευά, Μάγδα Σαμαρά, Άρτεμη Σταμούλη που θα αποδώσουν σε δικές τους χορογραφίες χριστουγεννιάτικες μελωδίες και τραγούδία. Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα από το Μουσικό Συγκρότημα που απαρτίζεται από τους Κατερίνα Γουριώτη στο τραγούδι, Ιωάννα Κοσκινά στο τραγούδι΄, Ελένη Παρασχάκη στην κιθάρα, Ελένη Πρώία στα πλήκτρα και το τραγούδι και τον Θανάση Κουκουβίνο στα κρουστά. Για ακόμη μια χρονιά το 1ο Γενικό Λύκειο Ν.Ιωνίας αποδεικνύει ότι διαθέτει ταλέντα που υποστηρίζονται από τους εκπαιδευτικούς τους στηρίζοντας και συμμετέχοντας σε κοινές δραστηριότητες, σε εκδηλώσεις του Δήμου Βόλου.

Μάγοι και ταχυδακτυλουργοί…

Ταυτόχρονα την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου στις 11.30 το πρωί, στο κινηματοθέατρο «Αχίλλειον» θα δοθεί δωρεάν μια και μοναδική παιδική παράσταση γεμάτη μαγεία και μαγικά, ταχυδακτυλουργικά τρικ και άλλα πολλά που ενθουσιάζουν τους μικρούς και εντυπωσιάζουν τους μεγάλους. Πρόκειται για το “Magello Magic Show” που θα παρουσιάσει ο Φίλιππος Φράγκος. Ο Φίλιππος Φράγκος, γνωστός ως Magello, θα κατορθώσει να συνεπάρει τους θεατές με την ευρηματικότητα των τεχνικών του και τη θεαματικότητα των κινήσεων του. Η αγάπη του για την Τέχνη της τεχνικής τον έχει οδηγήσει να ασχολείται με την ταχυδακτυλουργία ως παράλληλη ενασχόληση με την κύρια εργασία του. Επιπλέον ο Φίλιππος Φράγκος διατηρεί όλα τα στοιχεία εμφάνισης, κίνησης και συμπεριφοράς που οι Ταχυδακτυλουργοί άλλων εποχών διέθεταν.

Παράλληλα και ενώ το “Magello Magic Show” θα εξελίσσεται στη σκηνή του “Αχίλλειον” ένας άλλος διαφορετικός, σύγχρονος περφόρμερ θα τριγυρνά στο κέντρο της πόλης. Ο Μιχαήλ Αθηναίος σπουδαστής στην Αγγλία της “Street Art” θα παρουσιάσει τις ταχυδακτυλουργικές ικανότητές του λειτουργώντας παράλληλα και ως ζογκλέρ.

 

Χριστουγεννιάτικη συναυλία

 

Ύμνοι των Χριστουγέννων αλλά και εορταστικά τραγούδια θα πλημμυρίσουν τον Ι.Ν. των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής συναυλίας με τίτλο “Υμνώντας τη Γέννηση” και τη συμμετοχή τριών διακεκριμένων Χορωδιών. Στη χορωδιακή συναυλία μετέχουν η Πολυφωνική Χορωδία του Δήμου Βόλου υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Καρκάλα, η Ευρωπαϊκή Χορωδία Ομοίων Φωνών του Μουσικού Σχολείου Βόλου υπό τη διεύθυνση της Ρωξάνης Γιαρέντη και η Βυζαντινή Χορωδία του Ωδείου Βόλου “Ρυθμός” υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος Μουσικοδιδασκάλου της Αγίας και Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κυριαζή (Ζάχου) Νικολέρη.

 

 

Οι ΔραΠαίκτες στο Σέσκλο

 

Την παράσταση “Οικοδεσπότης…άγγελος” θα παρουσιάσει η θεατρική ομάδα “Δραπαίκτες” στο Σέσκλο, στο Δημοτικό Σχολείο, το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Η παράσταση “Οικοδεσπότης…άγγελος” που έχει ήδη παρουσιαστεί με μεγάλη επιτυχία είναι ένα μουσικό θρίλερ με πολλά κωμικά στοιχεία και απίστευτα ινσταντανέ για ένα εγκληματία φυγά, ένα ανθρώπινο τζουκμποξ και μια γυναίκα αράχνη που θα έρθουν αντιμέτωποι στην τραπεζαρία του “Οικοδεσπότη …άγγελου” γεμίζοντας μιάμιση ώρα μυστηρίου και ανατροπών. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

 

Με χρώμα παραδοσιακό…

Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, παραδοσιακές γεύσεις, κάλαντα  και χοροί από τους Συλλόγους Μακεδόνων και Βλάστης Κοζάνης και πάλι στην πλατεία Αγίου Νικολάου θα δώσουν ένα άλλο χρώμα. Με χορούς και τραγούδια που ο χρόνος δεν αλλοίωσε συμμετέχουν ο Σύλλογος Βλατσιωτών Κοζάνης και ο Σύλλογος Μακεδόνων Βόλου κερνώντας τον κόσμο με παραδοσιακό μακεδονίτικο κρασί.  Με τη δική τους ξεχωριστή ιστορία και πορεία και οι δύο Σύλλογοι έχουν καταφέρει να μεταφέρουν αυτούσια ήθη και έθιμα των γενέθλιων τόπων τους. Με δεσμούς σφικτούς και με διάθεση ενδυνάμωσης των σχέσεων τους κατορθώνουν, οι προερχόμενοι από τη Μακεδονία αλλά και τη Βλάστη Κοζάνης, να διασώζουν την παράδοσή των τόπων των προγόνων τους.

 

Οι “OLD FRIENDS” στον Άγ. Νικόλαο

 

Ρυθμικά και μελωδικά στηρίζουν και φέτος, για δεύτερη χρονιά, τις εορταστικές οι “OLD FRIENDS”, το Βολιώτικο συγκρότημα που αποτελείται από τους Μ.Μπλαζή, Γ. Πολύζο και Γ.Κερασιώτη, ενώ για πάντα μαζί τους -αν και έφυγε από τη ζωή – είναι ο Νίκος Βόγιας. Οι “OLD FRIENDS” θα εμφανιστούν τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου στις 8  το βράδυ στην πλατεία του Αγ.Νικολάου και προσκαλούν τους φίλους τους σε ένα εορταστικό αντάμωμα με τραγούδι, κέφι και χορό.

 

 

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή γεωργικών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ         ΒΟΛΟΣ: 20-12-2013
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ        Αρ. Πρωτ.:152239
Δ/ΝΣΗ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ –ΚΑΤ/ΗΣ ΕΡΓΩΝ
Δ/ση: 5οχιλ. Εθν. Οδού Βόλου-Λάρισας, Βόλος  ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Πληροφορίες: Θεοφ. Τύρου               Τμήμα Προμηθειών
Τηλ.:2421-0-95720  
Φαξ:2421-0-95722  


ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

       Η Δ/νση Κοιμητηρίων θα προχωρήσει  στην  προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή γεωργικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται απο την Υπηρεσία μας για την συντήρηση του πρασίνου των Κοιμητηρίων, ενδεικτικού πρ/σμού:600,00€ πλέον ΦΠΑ, το κόστος της προμήθειας   θα χρεωθεί στον ΚΑ :45-6672.001 ¨ Ανταλλακτικά λοιπών  μηχανημάτων ¨ Αναλυτικότερα  θα χρειαστούν  τα παρακάτω ανταλλακτικά:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 2τεμ.
2 ΠΙΣΤΟΝΙ 2 τεμ.
3 ΦΛΑΤΖΕΣ( ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ) 2 ΣΕΤ
4 ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ 1ΤΕΜ.
5 ΤΡΟΧAΛΙΑ ΒΑΣΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑΣ 1 ΤΕΜ
6 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΡΠΥΛΑΤΕΡ 1 ΣΕΤ
7 ΚΕΦΑΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1 ΤΕΜ.
8 ΚΑΜΠΑΝΑ 1 ΤΕΜ
9 ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ 1 ΤΕΜ.
10 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 ΤΕΜ.
11 ΜΠΟΥΖΙ 1 ΤΕΜ
12 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ  2 ΗP (ΜΟΤΕΡ) 1450 ΣΤΡ.230V 1 TEM.
13 ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ 1 ΤΕΜ
14 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 1 ΤΕΜ.
15 ΚΑΡΜΥΛΑΤΕΡ 1 ΤΕΜ
16 ΛΑΙΜΟΣ 1 ΤΕΜ
17 ΦΛΑΤΖΕΣ( ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ) 1 ΣΕΤ

 

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών  (Πλατεία Ρήγα Φεραίου –Δημαρχείο ) έως την Τρίτη  24-12-2013 και ώρα 12:00π.μ.  Πληροφορίες στα γραφεία του τμήματος και στο τηλέφωνο 24210-95720.

 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

 

 ΔΙΕΥΘΥΤΡΙΑ

 

ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΥΡΟΥ

 

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Β

    

 

Έρευνα αγοράς για την επισκευή γεωργικών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ         ΒΟΛΟΣ: 20-12-2013
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ        Αρ. Πρωτ.:152241
Δ/ΝΣΗ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ –ΚΑΤ/ΗΣ ΕΡΓΩΝ
Δ/ση: 5οχιλ. Εθν. Οδού Βόλου-Λάρισας, Βόλος  ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Πληροφορίες: Θεοφ. Τύρου   Τμήμα Προμηθειών
Τηλ.:2421-0-95720  
Φαξ:2421-0-95722  

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

       Η Δ/νση Κοιμητηρίων θα προχωρήσει  στην επισκευή  γεωργικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται απο την Υπηρεσία μας για την συντήρηση του πρασίνου των Κοιμητηρίων, ενδεικτικού πρ/σμού: 250,00€ πλέον ΦΠΑ, το κόστος των εργασιών   θα χρεωθεί στον ΚΑ :45-6264.001 ¨ Συντήρηση και Επισκευή λοιπών  μηχανημάτων ¨ Αναλυτικότερα  πρέπει να συντηρηθούν τα παρακάτω εργαλεία:

1) ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΚΑWASAKI

2) ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ EFKO 8530

3) ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

4) ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΗUSQVARNA 136

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών  (Πλατεία Ρήγα Φεραίου –Δημαρχείο ) έως την Τρίτη  24-12-2013 και ώρα 12:00π.μ.  Πληροφορίες στα γραφεία του τμήματος και στο τηλέφωνο 24210-95720.

 

 

 

Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΥΡΟΥ

 

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Β

    

 

Έρευνα αγοράς για την επισκευή των συστημάτων αναρρόφησης σαρώθρων με αρ. ΜΕ 117915 και ΜΕ 44422

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πληροφορίες: Γ. Μαγιάκος

Τηλέφωνο: 2421080959

FAX: 2421080344

Email:grkinisis@volos-city.gr

 

 

 

 

 

                    Βόλος 20/12/2013

                    Αρ. Πρωτ: 154508

 

                  

 


 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Για την επισκευή των συστημάτων αναρρόφησης των σαρώθρων:

α)  ΜΕ 117915, μάρκας HAKO, της Δ.Ε Βόλου, πρέπει να γίνει προμήθεια των παρακάτω υλικών :

 •  2 τεμαχίων λάστιχου χοάνης αναρρόφησης με κωδικό 01220300
 •  2 σετ (των 3 τεμαχίων) ροδάκια χοάνης με βάση
 •  1 σπιράλ χοάνης Φ 200 – 2,50 mm,

β)  ΜΕ 44422, μάρκας SICAS, να γίνει προμήθεια ενός σπιράλ χοάνης Φ 230 – 2 mm.

Οι εργασίες αντικατάστασης θα γίνουν στο αμαξοστάσιο του Δήμου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Καθαριότητας (γραφείο Διευθυντή)  του Δήμου λόγω έκτακτης ανάγκης  έως την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013  και ώρα  13:00 π.μ.

 


                                                                         

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ6/Β

 

 

 

 

Έρευνα αγοράς για την επισκευή του ηλεκτρικού συστήματος με τα απαραίτητα ανταλλακτικά σε απορριμματοφόρο με αρ. ΚΗΥ 9291

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πληροφορίες: Χ. Ζαντιώτης

Τηλέφωνο: 2421080959

FAX: 2421080344

Email:grkinisis@volos-city.gr

 

 

 

 

 

                    Βόλος  20/12/2013

                    Αρ. Πρωτ: 154534

 

                  

 


 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Στο απορριμματοφόρο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9291 μάρκας RENAULT της Δ.Ε. Βόλου  πρέπει να γίνει επισκευή του ηλεκτρικού συστήματος με τα απαραίτητα ανταλλακτικά (μία μίζα 24V).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Καθαριότητας (γραφείο Διευθυντή)  του Δήμου, λόγω έκτακτης ανάγκης  έως την Δευτέρα  23 Δεκεμβρίου  2013  και ώρα  13:00 π.μ.

 

 

 

                                                                         

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ6/Β

 

 

 

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ