Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) για τη λειτουργική αναβάθμιση της ΔΕΥΑΜΒ

 

Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη όσον αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία του έργου της ΔΕΥΑΜΒ αποτελεί η απόκτηση ενός σύγχρονου και εξειδικευμένου διαχειριστικού εργαλείου (γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών – G.I.S.), που θα βελτιώσει τη διαφάνεια, θα διευκολύνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση του καθημερινού έργου της Επιχείρησης, ενώ, σε συνδυασμό με τη νέα ιστοσελίδα που θα σχεδιασθεί, ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την υλοποίηση του αιτήματος του ή της βλάβης που έχει υποδείξει στη ΔΕΥΑΜΒ.

 

Η σχετική σύμβαση για την υποστήριξη και ανάπτυξη του συστήματος υπογράφηκε σήμερα ανάμεσα στον Δήμαρχο Βόλου και Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ κ. Πάνο Σκοτινιώτη και εκπρόσωπο της ένωσης εταιρειών «ΓεωθεσίαLTDADVANCEDΠΟΙΟΤΗΤΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣLTD», που προέκυψε μετά από ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό. Η συνολική δαπάνη του έργου θα ανέλθει στις 10.800 ευρώ και προβλέπεται να παραδοθεί σε τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Όπως τόνισε ο κ. Σκοτινιώτης «η ΔΕΥΑΜΒ αξιοποιεί την τεχνολογία των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας που γίνεται για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Με την ανάπτυξη του συστήματος GIS η ΔΕΥΑΜΒ θα αποκτήσει πλήρη και σύγχρονη ηλεκτρονική βάση δεδομένων με όλα τα απαραίτητα στοιχεία των δικτύων, γεγονός που θα συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων».

 

Αντικείμενο της υποστηρικτικής εργασίας που αναλαμβάνει ο ανάδοχος, ως εξειδικευμένος σύμβουλος στα θέματα αυτά, είναι η συλλογή στοιχείων – δεδομένων, η ανάλυση και προετοιμασία, ο προσδιορισμός των αναγκών της ΔΕΥΑΜΒ, η ανάλυση και ο σχεδιασμός Εφαρμογής – Βάσης Πληροφοριών, η οργάνωση και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης όλου του έργου και η χαρτογραφική απεικόνιση και ανάκτηση των πληροφοριών.

 

Σημειώνεται ότι η δομή και τα επί μέρους πεδία εισαγωγής της περιγραφικής πληροφορίας του συστήματος GIS, θα αφορούν όλα τα στοιχεία των δικτύων και εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ, είτε τεχνικά (διάμετροι αγωγών, υλικά κατασκευής, υδρόμετρα, αντλιοστάσια κ.λ.π), είτε πληροφοριακά (καταναλώσεις, συμβάσεις που εκτελέστηκαν τα έργα, συμβόλαια αγορών κ.λ.π). Ακόμη θα αναπτυχθούν σύνδεσμοι και διαδρομές προς άλλα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα ή βάσεις δεδομένων της ΔΕΥΑΜΒ προκειμένου να διαμορφωθεί μια πλήρης εικόνα και να δοθεί η δυνατότητα να αναπτυχθούν εργαλεία για την διαχείριση των δικτύων με τον αρτιότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο.

 

Όπως είναι γνωστό, τα τρία είδη δικτύων που διαχειρίζεται η ΔΕΥΑΜΒ (ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων) είναι υπόγεια δίκτυα. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι καταχωρημένα σε ειδικά αρχεία, ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις και κυρίως στις περιοχές που ενσωματώθηκαν στη ΔΕΥΑΜΒ μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη», δεν είναι ούτε καν καταγεγραμμένα και αναζητούμε κάθε φορά ένα παλαιό συνταξιούχο υδραυλικό που ξέρει τις διαδρομές των υπόγειων δικτύων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα περισσότερα από τα δίκτυα αυτά έχουν κατασκευαστεί πριν από πολλά χρόνια, σε εποχές που δεν υπήρχε η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής και αποτύπωσης, σε πολλές δε περιπτώσεις δεν είχαν γίνει ούτε μελέτες. Έτσι, κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη καταγραφής τους με σύγχρονο τρόπο, και αξιολόγησής τους.

 

Να σημειωθεί ότι η απόφαση για την υποστήριξη της ΔΕΥΑΜΒ στην ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου τεχνικού και διαχειριστικού συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών, ελήφθη ομόφωνα από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ.  Η λειτουργία του συστήματος, όταν αυτό εγκατασταθεί, θα γίνει από εργαζόμενους της ΔΕΥΑΜΒ οι οποίοι θα εκπαιδευτούν για το σκοπό αυτό.

Έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων συντροφιάς

 

Εντατικοί είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας σε πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις και παιδικές χαρές, για την τήρηση της νομοθεσίας, σύμφωνα με τον νόμο 4039/12, σχετικά με τα ζώα συντροφιάς. Οι έλεγχοι γίνονται σε ολόκληρο το Πολεοδομικό Συγκρότημα και σε αρκετές περιπτώσεις διενεργούνται από μικτό κλιμάκιο της ΕΛΑΣ και της Δημοτικής Αστυνομίας.

 

Οι κυριότερες παραβάσεις που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια των ελέγχων είναι:

v  μη κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης των ζώων,

v  αποφυγή καθαρισμού του χώρου που ζουν τα ζώα με συνέπεια τον κίνδυνο της δημόσιας υγείας,

v  διατάραξη της κοινής ησυχίας από σκυλιά που γαβγίζουν

v  όχι ασφαλή μέτρα κατά τον περίπατο των ζώων με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι άνθρωποι,

v  παράλειψη καθαρισμού των περιττωμάτων των ζώων σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά την έξοδό τους,

v  έλλειψη βιβλιαρίου υγείας ή μη ενημέρωσή του και

v  παράλειψη τοποθέτησης ηλεκτρονικής σήμανσης (τσιπ).

 

Επιπλέον, η Δημοτική Αστυνομία κινείται, άμεσα, για τον έλεγχο οποιασδήποτε καταγγελίας για κακές συνθήκες διαβίωσης ζώου, για κακοποίηση, κλπ. και επιβάλει τις προβλεπόμενες ποινές. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις ενεργητικού ή παθητικού βασανισμού των ζώων, εκτός των διοικητικών ποινών προβλέπονται, από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αυστηρές ποινές, με αυτόφωρη διαδικασία για τους παρανομούντες.

 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Δερβένης επισήμανε σχετικά ότι «οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας για τις συνθήκες διαβίωσης των δεσποζομένων ζώων θα συνεχιστούν εντατικά, παρά τις περιοριορισμένες δυνάμεις της Δημοτικής Αστυνομίας σε προσωπικό και παρά τον μεγάλο φόρτο εργασίας, λόγω των δεκάδων αρμοδιοτήτων και των επιπλέον καθηκόντων που εκτείνονται σε ένα ευρύτατο φάσμα τομέων, από το κυκλοφοριακό και το παρεμπόριο, μέχρι τον έλεγχο των κοινόχρηστων χώρων, τα εγκαταλειμμένα οχήματα, τα καταστήματα, τις επιδόσεις, κλπ., για ολόκληρο τον γεωγραφικό χώρο του “καλλικρατικού” Δήμου Βόλου. Οι βασικοί λόγοι που δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στον τομέα αυτό είναι δύο: Πρώτον είναι θέμα πολιτισμού να σεβόμαστε το δικαίωμα στη ζωή κάθε έμβιου όντος και πολύ περισσότερο αυτών που είναι κοντά μας και μας χαρίζουν αγάπη και συντροφιά. Δεύτερον, η κακομεταχείριση και η εγκατάλειψη των ζώων οδηγεί σε αύξηση του πληθυσμού των αδέσποτων, με όποιες συνέπειες έχει αυτό για την ομαλή λειτουργία της πόλης».

 

Σύμφωνα με τον κ.Δερβένη, η Δημοτική Αστυνομία θα συνεχίσει τους ελέγχους, με την ελπίδα να κατανοήσουν οι ιδιοκτήτες των ζώων ότι δεν αρκεί απλά και μόνο να έχουν κάποιο ζώο στην κατοχή τους και να εξαντλούν τα δικαιώματά τους ως δεσπότες τους, αλλά να μην λησμονούν και τις υποχρεώσεις τους απέναντί τους, απέναντι στους συμπολίτες τους και στο περιβάλλον της πόλης τους.         

Ζητούνται προσφορές για την προμήθεια του παρακάτω φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του προγράμματος των Γαλάζιων σημαιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

           Βόλος    6-6-2013

 

           Αρ. Πρωτ. 65514/ΔΤΟΑ 2652

Ταχ. Δ/νση: Λαμπράκη – Σέκερη

Τ.Κ. 38334

Πληροφορίες : Στούμπος Γ.

Τηλ. 24210 30930, 30940

Fax: 24210 30940

Email: gstumpos@yahoo.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Ζητούνται προσφορές για την προμήθεια του παρακάτω φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του προγράμματος των Γαλάζιων σημαιών:

Α) 5 λευκοπλάστ ρολό1,25 χ 5 mm
B) 3 κουτιά γάζες 15 χ15 cm
Γ) 10 επιδέσμους ελαστικούς των 5 cm
Δ) 15 επιδέσμους 5 χ 2,5
Ε) 15 επιδέσμους 10 χ 2,5΄
Στ) 100 μαντηλάκια οινοπνεύματος
Ζ) 10 βαμβάκια
Η) 8 αιμοστακτικά λάστιχα
Θ) 30 παραμάνες ασφαλείας
Ι) 8 αιμοστακτικούς αποστειρωμένους επιδέσμους 7 χ10 cm χ 1,2 m και
Ια) 8 αιμοστακτικούς αποστειρωμένους επιδέσμους 10 χ 14 cm χ 2,5 m

Ο προϋπολογισμός των προαναφερομένων ανέρχεται στο ποσό των 700,00 ευρώ.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 70-6691.801.

Παρακαλούμε να προσκομίσετε στο Δημαρχείο Βόλου στο Τμήμα προμηθειών υπόψη κ. Γεωργάκου, κλειστές προσφορές έως 7 / 6 / 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών ψυγείου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Βόλος 06/06/2013
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                 Αρ. πρωτ.: 65210/ΓΠ15820
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1
Ταχ. Κώδικας : 38001
Πληροφορίες : Β. Κριτσίλα
Τηλ. : 24213 50101
Fax : 24210 97610

  

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

    Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών ψυγείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Βόλου.
1) ΦΡΕΟΝ R134a 10kgr (1/4”ΕΞΟΔΟΣ), 3 του K.
2) ΒΑΛΒ. ΠΛΗΡ. ΧΑΛΚΟ ¼ CT-110 SU-04, 1 ΤΕΜ
3) ΦΙΛΤΡΑ ALCO FDB-163 3/8 FL, 1ΤΕΜ
Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε άμεσα στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Βόλου, έγγραφες κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια έως 07/06/2013 και ώρα 10:00 π.μ.

Ο ΠPOΪΣTAMENΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την προμήθεια φορητού Η/Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ                                                                                              Βόλος 5/6/2013

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.:190

Διεύθυνση: Νικομηδείας 2

Τ.Κ.              : 38446

Αρμόδιος   : ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Τηλέφωνο  : 24210-28517

Fax   : 24210-28519

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την προμήθεια  φορητού Η/Υ

Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ενός φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για να καλύψει τις ανάγκες του 4ου Δημοτικού σχολείου Ν. Ιωνίας, με  τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.

Επεξεργαστής

Intel Core i3διπλούπυρήνα

Οθόνη

17,3'' HD Υψηλής ευκρίνειας

Μητρική κάρτα

Κατάλληλη για τον επεξεργαστή

Λειτουργικό σύστημα

Παράθυρα8 Ελληνικά64 Κομμάτι

Οπτικός δίσκος

DVD /-RW

Μνήμη

6GB  DDR3RAM

Σκληρός δίσκος

750GB SATA

Κάρτα γραφικών

IntelHDμε αυτόνομη μνήμη 1Gb

Εγκατεστημένο λογισμικό

Ms Office Ελληνικό

Θύρες

USB, HDMI, RJ45, VGA

Ενσύρματη επικοινωνία

EthernetLAN 10/100

Ασύρματη επικοινωνία

WiFi 802.11b / g / n, Bluetooth

Άλλα χαρακτηριστικά

Web Camera, Μικρόφωνο, ηχεία

Εγγύηση

Τουλάχιστον 2έτη

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως την Τετάρτη  12/6/2013 και ώρα 13:00  στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής,  Αρ.Ζάχου  – Εφτά Πλατανίων  (κτίριο Μουρτζούκου  είσοδος από Αρ.Ζάχου ).                                                           

, 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ

Έρευνα αγοράς για την επισκευή πρέσας σε απορριμματοφόρο της Δ.Ε. Βόλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πληροφορίες:Θ. Γώγος

Τηλέφωνο: 2421080959

FAX: 2421080344

Email:grkinisis@volos-city.gr

 

 

 

 

 

                    Βόλος  6/6/2013

                    Αρ. Πρωτ:64971/ΔΚ1242

 

                  

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Στο απορριμματοφόρο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8473 της Δ.Ε. Βόλου πρέπει να γίνει επισκευή της πρέσας.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Καθαριότητας (γραφείο Διευθυντή) του Δήμου έως την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 και ώρα 13:00 π.μ.

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ6/Β

 

Βράβευση του Δήμου Βόλου για τις επιδόσεις του στην ανακύκλωση

Ο Δήμος Βόλου βραβεύτηκε, μαζί με άλλους πέντε Δήμους της χώρας, για τις επιδόσεις του στον τομέα της ανακύκλωσης, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.ΠΕ.Κ.Α) και τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ), στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στην Αθήνα και το βραβείο για λογαριασμό του Δήμου Βόλου παρέλαβε ο Δήμαρχος κ. Πάνος Σκοτινιώτης από τον αναπληρωτή Υπουργό ΠΕ.Κ.Α. Σταύρο Καλαφάτη.

Σε σημερινή συνέντευξη Τύπου ο κ.Σκοτινιώτης διευκρίνισε ότι οι 6 Δήμοι που βραβεύτηκαν – Βόλου, Εμμανουήλ Παππά (Σερρών), Καλαμάτας, Κηφισιάς, Ερμούπολης-Σύρου, Λειψών και η Διαδημοτική Επιχείρηση  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α) στα Χανιά – διακρίθηκαν για την υψηλότερη κατά κεφαλήν επίδοσή τους στον τομέα της ανακύκλωσης. Η διάκριση αυτή, όπως είπε, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το Δήμο Βόλου από το γεγονός ότι είναι ο μακράν μεγαλύτερος από τους υπόλοιπους βραβευθέντες Δήμους, αφού όσο πιο μεγάλος είναι ένας Δήμος, τόσο πιο δύσκολη είναι η επαφή και επικοινωνία της Δημοτικής Αρχής με τους κατοίκους.

«Αυτό το βραβείο δεν ανήκει στον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή, πρωτίστως ανήκει στους πολίτες του Βόλου, της Νέας Ιωνίας και της Αγριάς οι οποίοι συμμετείχαν έως τώρα στο πρόγραμμα ανακύκλωσης, απέκτησαν περιβαλλοντική συνείδηση και στήριξαν το Δήμο στην προσπάθεια αυτή», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ.Σκοτινιώτης και υπογράμμισε ιδιαίτερα τη συστηματική δουλειά που γίνεται σε πολλά σχολεία της πόλης μέσα από τις περιβαλλοντικές ομάδες. Δεν παρέλειψε ωστόσο να εξάρει την προσπάθεια της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία κατάφερε, όπως είπε, παρά τη διαρκή συρρίκνωσή της σε προσωπικό να ανταποκριθεί στον τομέα της συλλογής των προς ανακύκλωση απορριμμάτων. 

Επαναλαμβάνοντας τη δήλωση που έκανε και χθες στην τελετή βράβευσης ενώπιον του κ.Καλαφάτη, ο Δήμαρχος του Βόλου τόνισε ότι, παρά την τιμητική αυτή διάκριση, ο Δήμος Βόλου, όπως και όλοι οι Δήμοι της χώρας, έχουν πολύ δρόμο ακόμη να διανύσουν για να πετύχουν τον επιθυμητό στόχο. Στο σημείο αυτό υπενθύμισε ότι εκκρεμεί ακόμη το πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων για όλη την Ελλάδα, με το μικρότερο δυνατό κόστος και με στόχο την προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα των βέλτιστων διεθνών περιβαλλοντικών πρακτικών, οι οποίες στηρίζονται στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση.

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η αναλογία των προς ανακύκλωση απορριμμάτων σε σχέση με τον συνολικό όγκο απορριμμάτων που συλλέγονται από το Πολεοδομικό Συγκρότημα, βελτιώνεται συνεχώς. Ήδη, μάλιστα, το πρόγραμμα ανακύκλωσης επεκτείνεται και στις άλλες περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες, πέραν του Βόλου, της Νέας Ιωνίας και της Αγριάς. Ο κ.Σκοτινιώτης υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει παράδειγμα αστικού Δήμου που φτάνει την ανακύκλωση μέχρι και το τελευταίο χωριό.

Αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα επέκτασης έδωσε η Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πολιτικής Προστασίας και ΚΕΠ κ.Νατάσα Οικονόμου. Όπως είπε, η επέκταση κατέστη δυνατή μετά την παραχώρηση ενός νέου απορριμματοφόρου και 395 μπλε κάδων από την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης, ανταποκρινόμενη στο σχετικό αίτημα του Δήμου Βόλου. Το πρόγραμμα οργανώθηκε από την κεντρική υπηρεσία με βάση τις χιλιομετρικές αποστάσεις και τις ιδιαιτερότητες των Δημοτικών Ενοτήτων, έτσι ώστε να μην υπάρξει επιβάρυνση του προσωπικού στις Δημοτικές Ενότητες. Ξεκίνησε, ήδη, από την προηγούμενη εβδομάδα και γίνεται ως εξής: Δευτέρα και Παρασκευή συλλογή απορριμμάτων από Αγριά και Αρτέμιδα, Τρίτη από Αισωνία, Βιομηχανική Περιοχή, Γλαφυρές και περιοχή Πανθεσσαλικού, Τετάρτη από Ν. Αγχίαλο, Πέμπτη από Ιωλκό, Πορταριά, Μακρινίτσα και πάλι από Βιομηχανική, Γλαφυρές και Πανθεσσαλικό.

Η κ.Οικονόμου τόνισε ότι η Υπηρεσία θα παρακολουθήσει την εξέλιξη του προγράμματος κι αν διαπιστωθεί  ότι χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις, θα προχωρήσει στις αναγκαίες τροποποιήσεις. Το σημαντικό, όπως είπε, είναι ότι υπάρχει ανταπόκριση των πολιτών αφού από την πρώτη κιόλας εβδομάδα συγκεντρώθηκαν περίπου 10 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών. Να σημειωθεί ότι στο σύνολο των περιφερειακών Ενοτήτων, πλην Βόλου και Νέας Ιωνίας, υπάρχουν πλέον 350 μπλε κάδοι. Η κ.Οικονόμου κάλεσε τους κατοίκους των Δημοτικών Ενοτήτων να επικοινωνούν με την Υπηρεσία και τα κατά τόπους Πολυδύναμα Τμήματα, προκειμένου να διατυπώσουν τις όποιες παρατηρήσεις και προτάσεις τους που θα βοηθήσουν στην καλύτερη οργάνωση της ανακύκλωσης. 

Ο Δήμαρχος Βόλου τόνισε ότι η προσπάθεια αυτή αποτελεί ένα πρώτο «χειροπιαστό» δείγμα των νέων δυνατοτήτων που έδωσε η αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο με την ενοποίηση τμημάτων και την πιο ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού.

            Ερωτηθείς, τέλος, για το θέμα που προέκυψε με τη μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών, ο κ.Σκοτινιώτης τόνισε ότι πρόκειται για μείζον θέμα όσον αφορά τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον και γι’ αυτό ο Δήμος Βόλου ζήτησε από την πρώτη στιγμή τα απαραίτητα στοιχεία. Η αρμοδιότητα, όπως είπε, ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, οι υπηρεσίες της οποίας θα πρέπει να διερευνήσουν τι είδους υλικά ήταν αποθηκευμένα στο χώρο του εργοστασίου, από πού και πως μεταφέρθηκαν στο Βόλο.

 

Π.Σκοτινιώτης: Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τα θέματα της πόλης

 

Σε συνάντησή του με αντιπροσωπεία των μικροπωλητών λαϊκών αγορών, ο Δήμαρχος Βόλου κ.Πάνος Σκοτινιώτης επανέλαβε ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις αλλαγές στη χωροθέτηση των λαϊκών αγορών ελήφθη, έπειτα από πολύμηνη διαβούλευση, με βάση την αρχή της αναλογικότητας και με γνώμονα το συμφέρον της πόλης.

 

«Σε μια πόλη που λειτουργεί νόμους και κανόνες δεν μπορεί οι δικηγόροι, επί παραδείγματι, να αποφασίζουν πού θα γίνει το Δικαστικό Μέγαρο,  οι καταστηματάρχες καφετεριών και εστίασης πού θα αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα, οι έμποροι και οι παραγωγοί σε ποιους δρόμους θα γίνουν οι λαϊκές αγορές. Σε μια κοινωνία που λειτουργεί δημοκρατικά,  επιβάλλεται ν’ ακούγονται όλες οι απόψεις, να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα επαγγελματικά συμφέροντα, ειδικά στη δύσκολη περίοδο που ζούμε, αλλά, εν τέλει, αρμόδιο όργανο για τη λήψη αποφάσεων είναι το Δημοτικό Συμβούλιο που εκφράζει τα καθολικά συμφέροντα της πόλης», επισήμανε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος.

 

 Ο κ.Σκοτινιώτης ξεκαθάρισε ότι η απόφαση θα ισχύσει έως ότου είτε τροποποιηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε  ακυρωθεί δικαστικά. Άλλωστε, η μη εφαρμογή της – όπως είπε – θα αποτελούσε παράβαση καθήκοντος με σοβαρές συνέπειες για αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες.  Εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών θα δείξουν σύνεση, θα σεβαστούν την τοπική κοινωνία και τη συντεταγμένη πολιτεία   και θα συμμορφωθούν τελικά με την απόφαση, διευκρινίζοντας ότι εάν στην πράξη διαπιστωθεί ότι σε κάποια σημεία της είναι μη λειτουργική, προφανώς και θα γίνουν οι αναγκαίες  διορθώσεις.Ισραηλινούς τουρίστες έφερε στο Βόλο το κρουαζιερόπλοιο «Golden Iris»

Κατέπλευσε σήμερα στο λιμάνι του Βόλου το κρουαζιερόπλοιο «ΧρυσαφένιοςΊρις» σημαίας Παναμά, προερχόμενο από τον Πειραιά και με προορισμό τη Χάϊφα, μεταφέροντας 787 τουρίστες, στην συντριπτική τους πλειονότητα Ισραηλινούς, και 309 άτομα πλήρωμα. Τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου υποδέχθηκε το πρωί στο λιμάνι στέλεχος του Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης του Δήμου Βόλου, μοιράζοντας ενημερωτικό υλικό και χάρτες για την πόλη.  Η πλειονότητα των επιβατών επέλεξε να κάνει βόλτες και ψώνια στην αγορά του Βόλου, ενώ όσοι αποφάσισαν να επισκεφθούν κοντινούς τουριστικούς προορισμούς προτίμησαν την Πορταριά και τη Μακρινίτσα.

 

Η επίσκεψη των Ισραηλινών τουριστών συνδυάζεται με την προσπάθεια για άνοιγμα στην αγορά του Ισραήλ που επιχειρεί συστηματικά ο Δήμος Βόλου, έπειτα από την επίσκεψη του Δημάρχου Π.Σκοτινιώτη και εκπροσώπων φορέων του τουρισμού στο Τελ Αβίβ, τον Νοέμβριο του 2011. Το κρουαζερόπλοιο “ΧρυσαφένιοςΊρις” είναι το 4ο από τα 29 που θα επισκεφθούν συνολικά το λιμάνι του Βόλου τη φετινή τουριστική περίοδο και αναμένεται να καταπλεύσει άλλες δύο τουλάχιστον φορές.

 

Στο μεταξύ, έντονη και εντυπωσιακή χαρακτηρίστηκε η παρουσία του Δήμου Βόλου στη Διεθνή Έκθεση Θαλάσσιου Τουρισμού “Posidonia 2013” που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 28 και 29 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκε το «2ο PosidoniaΘάλασσαΤουρισμόςΦόρουμ» με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 25 χώρες, ανώτατων στελεχών της βιομηχανίας κρουαζιέρας και ιστιοπλοΐα και 200 συνέδρων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Δήμο Βόλου εκπροσώπησε η Πρόεδρος Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής κ.Σούλα Μπαρτζιώκα, η οποία είχε τη δυνατότητα να συναντηθεί με υπευθύνους ναυτιλιακών εταιρειών και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό κρουαζιέρας.

 

Στο συνέδριο συμμετείχε αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβέρνησης με επικεφαλής την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη που τόνισε ότι μόνον η συστράτευση όλων των εμπλεκομένων στον τουρισμό κρουαζιέρας, μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου που αφορά την προσέλκυση τουριστών. Κοινή συνισταμένη των προτάσεων των εισηγητών ήταν η ανάπτυξη του Τουρισμού στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα ενώ κοινός παρονομαστής όλων των επισημάνσεων ήταν ότι η Μεσόγειος θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να επιδείξει εντυπωσιακή άνοδο στην προσέλκυση τουριστών. Θέματα που συζητήθηκαν και αναπτύχθηκαν ήταν επίσης η ανάγκη επενδύσεων στους λιμένες με στόχο την ανάπτυξη της βιομηχανίας της κρουαζιέρας, η ανάπτυξη των υποδομών και η προώθηση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων που απαιτούνται με τις συνεργασίες που συνακόλουθα θα προκύψουν με νέες ανερχόμενες αγορές όπως η Ρωσία, η Τουρκία, η Ουκρανία.

 

Σε όλους τους συνέδρους αλλά και τους επισκέπτες της έκθεσης, κυρίως δε στους εκπροσώπους εταιρειών, δόθηκε το εξειδικευμένο έντυπο του Δήμου για το Βόλο και τις υποδομές του λιμανιού, για τις δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας, τις γενικότερες υποδομές και τις ομορφιές της πόλης του Βόλου και της Μαγνησίας ευρύτερα.

 

Σύμφωνα με την κ.Μπαρτζώκα, προβλέψεις που αναμένεται να επιβεβαιωθούν αναφέρουν ότι η Μεσόγειος θα δεχθεί δυναμική διείσδυση από τη Ρωσική τουριστική αγορά που υπολογίζεται σε 700.000 επισκέπτες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Βόλος θα είναι αποδέκτης μεγάλου μέρους αυτών επισκεπτών.

Ενδιαφέρουσα εκδήλωση για τη διαφορετικότητα

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το πρωί στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας  Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης Ρομά Αλιβερίου και τη διεύθυνση του σχολείου. Η εκδήλωση με τίτλο «Το δικό μας παραμύθι στη μάχη της διαφορετικότητας»  επιλέχθηκε να γίνει στο συγκεκριμένο σχολείο, που βρίσκεται στην «καρδιά» της διαφορετικότητας, προκειμένου να βγει ακόμη πιο δυνατά το μήνυμα της ανάγκης για ενσωμάτωση των παιδιών ρομά σε μια ευρύτερη κοινωνία που δέχεται την διαφορετικότητα.

 

Ο Ζαχαρίας Σακκής, ένας 98χρονος Βολιώτης της διασποράς, Εβραίος στο θρήσκευμα, ονειροπόλος παραμυθάς, μίλησε στους μικρούς μαθητές για τη ζωή του, τα παραμύθια του, συνομίλησε μαζί τους και σχολίασε τις ζωγραφιές που εμπνεύστηκαν από το παραμύθι του «Η ιστορία ενός σπάνιου παιδιού», το οποίο είχε μοιραστεί στα παιδιά του σχολείου τις προηγούμενες μέρες. Στη διάρκεια της εκδήλωσης διαβάστηκαν εργασίες των μαθητών πάνω σε εναλλακτικές εκδοχές του ίδιου παραμυθιού όπως τις φαντάστηκαν τα παιδιά.

 

«Σήμερα παρακολουθήσαμε τα πρώτα βήματα 200 νέων μικρών συγγραφέων που θέλησαν να γράψουν το δικό του παραμύθι στα χνάρια του Ζαχαρία Σακκή» είπε ο διευθυντής του σχολείου κ.Τάσος Γούκος, θέλοντας να τονίσει τη σημασία των προτύπων και της θετικής επίδρασης που μπορεί να έχουν στα παιδιά τέτοιου είδους δράσεις. Στο τέλος της εκδήλωσης τα παιδιά από το Κέντρο Στήριξης Ρομά Αλιβερίου δώρισαν στον συγγραφέα  ένα λεύκωμα με  ζωγραφιές που αποτύπωναν τους επηρεασμούς τους από το παραμύθι,  καθώς επίσης και  τις δικές του «συγγραφικές» προτάσεις. Η γιορτή ολοκληρώθηκε με ανέκδοτα και τραγούδια. «Επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά πως κάποιοι χώροι, κάποιοι άνθρωποι, κάποια παιδιά, τόσο κοντά μας αλλά ταυτόχρονα τόσο μακριά μας, έχουν τελικά ανάγκη από  λίγα πράγματα για να νοιώσουν σάρκα από την σάρκα ενός κόσμου στον οποίο ανήκουμε όλοι μας. Κατά τούτο είναι μεγάλη η ευθύνη και η υποχρέωση όλων μας να προσπαθούμε το καλύτερο με κάθε  τρόπο» τόνισε σε σχετική του δήλωση ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού κ.Απόστολος Παντσάς.

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia