Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών και τη συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ

ΔIEYΘYNΣH OIKONOMIKΩN                                                                                                 Bόλος , 19/11/2013

TMHMA ΠPOMHΘEIΩN                                        

Πληροφορίες : Αϊβαλή Μαριάννα

Tηλέφωνο : 2421350102

Fax : 2421097610

e-mail : m.aevali@volos.gr 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

   Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ενδιαφέρεται για την κατάθεση προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών και την συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ της Δημοτικής ενότητας Αρτέμιδας,DEVELOP INEO και SAMSUNG.

   Οι προσφορές θα κατατεθούν στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ έως την Τετάρτη 20/11//2013  και ώρα 10.00π.μ.

 

 

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Έρευνα αγοράς για την επισκευή του αυτοκινούμενου μηχανήματος διαγράμμισης POWER LINER 4900 XTM

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Βόλος 18/11/2013
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                            Αρ. Πρωτ.
141039

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

ΕΡΕΥΝΑ  ΑΓΟΡΑΣ

Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου για την επισκευή του αυτοκινούμενου μηχανήματος διαγράμμισης POWER LINER 4900 XTM προτίθεται να προμηθευτεί τα κάτωθι ανταλλακτικά: 

Α/Α Περιγραφή ΤΕΜ Τιμή
1 Τσιμούχες εμβόλου 2 σετ

492

2 Λάστιχα ανακύκλωσης – αναρρόφησης 1 σετ

140

3 Φίλτρο αναρρόφησης ανακύκλωσης 1 τεμ

26

4 Φίλτρο πιστολιού βαφής 1 τεμ

6

3 Λάστιχο βαφής 10μ 1 τεμ

82

 

Το κόστος της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσόν των εννιακοσίων δεκαοκτώ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και θα επιβαρύνει το έργο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας» με ΚΑ 70-6671.701.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να καταθέσουν κλειστές έγγραφες προσφορές έως την Τετάρτη, 20/11/2013 και ώρα 10:00 στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας (Μικρασιατών αρ. 81 τηλ. 2421356875, πληροφορίες Ελ. Βήλου)

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αιμίλιος Μ. Σουβατζής

Πολιτικός Μηχανικός

 

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια λαδιού μηχανής 10-40, βαλβολίνων και μπουζί για σέρβις δικύκλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

           Βόλος   18 – 10 – 2013

            Αρ. Πρωτ.        141060

Ταχ. Δ/νση: Λαμπράκη – Σέκερη

Τ.Κ. 38334

Πληροφορίες : Γ. Στούμπος

Τηλ. 24210 30930, 30940

Fax: 24210 30940

Email: gstumpos@yahoo.gr

 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

      Ζητούνται κλειστές προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω περιγραφομένων ειδών που θα χρησιμοποιηθούν για το πρώτο σέρβις ενός δικύκλου Honda vision 110, το οποίο είναι εντός του χρόνου εργοστασιακής εγγύησης.

-   λάδι μηχανής 10-40

-   βαλβολίνες και

-   μπουζί

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 70-6671.801

 

Παρακαλούμε οι κλειστές προσφορές να προσκομισθούν στο Δημαρχείο Βόλου στο Τμήμα Προμηθειών υπόψη κ.  Γ. Γεωργάκου έως 20 /11 / 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.

 

 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

Ηλιάδου Κωνσταντίνα

 

 

Έρευνα αγοράς για τη μετάφραση 36σελιδου τουριστικού εντύπου με τίτλο «Βόλος Πήλιο» από τα Ελληνικά στα Σέρβικα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

           Βόλος   18 – 10 – 2013

           Αρ. Πρωτ.         141061

Ταχ. Δ/νση: Λαμπράκη – Σέκερη

Τ.Κ. 38334

Πληροφορίες : Γ. Στούμπος

Τηλ. 24210 30930, 30940

Fax: 24210 30940

Email: gstumpos@yahoo.gr

 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Ζητούνται κλειστές προσφορές για την μετάφραση του 36σελιδου τουριστικού εντύπου με τίτλο «Βόλος Πήλιο» από τα Ελληνικά στα Σέρβικα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το σχετικό έντυπο από τα γραφεία του τμήματος Τουρισμού, επίσης μπορεί να τους αποσταλεί και ηλεκτρονικά.

 

Η παράδοση της μετάφρασης θα γίνει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή  με αντιστοίχηση των σελίδων του εντύπου εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ανάθεση της, επίσης θα παραδοθεί και βεβαίωση της μετάφρασης. Μετά την παράδοση θα σταλεί στον ανάδοχο το έντυπο στα Σέρβικα για επαλήθευση της ορθής τοποθέτησης των κειμένων μέσα στο έντυπο.

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν πιστοποιημένα μεταφραστικά γραφεία  ή φυσικά πρόσωπα. Οι εταιρείες παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών απαιτείται να έχουν πιστοποίηση κατά το πρότυπο ΕΝ-15038:2006. ενώ τα φυσικά πρόσωπα απαιτείται να είναι μέλη  της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών ή απόφοιτοι του Τμήματος ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6113.001.

 

Παρακαλούμε οι κλειστές προσφορές μαζί με τις σχετικές πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις που προαναφέρονται, για τους έχοντες δικαίωμα υποβολής προσφοράς, να προσκομισθούν στο Δημαρχείο Βόλου στο Τμήμα Προμηθειών υπόψη κ.  Γ. Γεωργάκου έως 25 /11 / 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

 

 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

Ηλιάδου Κωνσταντίνα

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ενός (1) χειριστήριου Ν. Q45lt για απορριμματοφόρο με αρ. ΚΗΗ 3010

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πληροφορίες: Χ. Ζαντιώτης

Τηλέφωνο: 2421080959

FAX: 2421080344

Email:grkinisis@volos-city.gr

 

 

 

 

 

                    Βόλος  18/11/2013

                    Αρ. Πρωτ. 141207

 

                  

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Για την επισκευή στο σύστημα ανύψωσης κάδων του απορριμματοφόρου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3010 της Δ. Ε. Βόλου , πρέπει να γίνει η παρακάτω  προμήθεια:

 •  Ένα (1) χειριστήριο Ν. Q45lt.

Η τοποθέτηση θα γίνει στο συνεργείο του Δήμου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Καθαριότητας (γραφείο Διευθυντή) του Δήμου, λόγω έκτακτης ανάγκης έως την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 μ.μ.

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ6/Β

 

 

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ενός (1) χειριστήριου Ν. Q45lt για απορριμματοφόρο με αρ. ΚΗΗ 3010

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πληροφορίες: Χ. Ζαντιώτης

Τηλέφωνο: 2421080959

FAX: 2421080344

Email:grkinisis@volos-city.gr

 

 

 

 

 

                    Βόλος  18/11/2013

                    Αρ. Πρωτ. 141207

 

                  

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Για την επισκευή στο σύστημα ανύψωσης κάδων του απορριμματοφόρου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3010 της Δ. Ε. Βόλου , πρέπει να γίνει η παρακάτω  προμήθεια:

 •  Ένα (1) χειριστήριο Ν. Q45lt.

Η τοποθέτηση θα γίνει στο συνεργείο του Δήμου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Καθαριότητας (γραφείο Διευθυντή) του Δήμου έως την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 μ.μ.

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ6/Β

 

 

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια δύο (2) μπαταριών 125Ah

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πληροφορίες: Χ. Ζαντιώτης

Τηλέφωνο: 2421080959

FAX: 2421080344

Email:grkinisis@volos-city.gr

 

 

 

 

 

                    Βόλος  18/11/2013

                    Αρ. Πρωτ: 141137

 

                  

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

          Για την επισκευή ηλεκτρικού συστήματος του ημιφορτηγού με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 2610 της Δ. Ε. Πορταριάς , πρέπει να γίνει προμήθεια δύο (2) μπαταριών 125Ah.

Η τοποθέτηση θα γίνει στο συνεργείο του Δήμου.

          Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Καθαριότητας (γραφείο Διευθυντή) του Δήμου έως την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 μ.μ.

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ6/Β

 

 

Ανοιχτός Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος

ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΝΕΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣΝΕΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια δύο αριθμομηχανών γραφείου

ΔIEYΘYNΣH OIKONOMIKΩN                                                                                                   Bόλος , 18/11/2013

TMHMA ΠPOMHΘEIΩN                                        

Πληροφορίες : Αϊβαλή Μαριάννα

Tηλέφωνο : 2421350102

Fax : 2421097610

e-mail : m.aevali@volos.gr

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ενδιαφέρεται για την κατάθεση προσφορών για δύο αριθμομηχανές γραφείου για το τμήμα Προσόδων με χαρτοταινία 5,5cm, με προδιαγραφές ΕΝ και με κριτήριο την αξιοπιστία της συσκευής σε συνδυασμό με συμφέρουσα τιμή.

 Οι προσφορές θα κατατεθούν στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ εως την Πέμπτη  21/11/2013  και ώρα 13.00μ.μ. 

 

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικής ζυγαριάς ακριβείας

ΔIEYΘYNΣH OIKONOMIKΩN                                                                                                   Bόλος , 18/11/2013

TMHMA ΠPOMHΘEIΩN                                        

Πληροφορίες : Αϊβαλή Μαριάννα

Tηλέφωνο : 2421350102

Fax : 2421097610

e-mail : m.aevali@volos.gr

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ενδιαφέρεται για την προμήθεια ηλεκτρονικής ζυγαριάς ακριβείας για τις ανάγκες του Τμήματος Αποθήκης, με τα εξής χαρακτηριστικά:

ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 500g

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 1g

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΒΑΡΟΥ

ΜΕΓ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 120mmx150mm

ΟΘΟΝΗ LCD

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 9V

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 2ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0-40Κελσίου

ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΝΑΔΑΣ g/lb.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ έως την ΠΕΜΠΤΗ 21/11/2013 και ώρα 14.00 μ.μ.

 

 

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia