Έρευνα αγοράς για τη μετάφραση κειμένων από τα Ελληνικά στα Γερμανικά

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

                          

                          

          Βόλος   14 – 2014

      

          Αρ. Πρωτ.:  36429

Ταχ. Δ/νση: Λαμπράκη – Σέκερη

Τ.Κ. 38334

Πληροφορίες : Γ. Στούμπος

Τηλ. 24210 30930, 30940

Fax: 24210 30940

Email: gstumpos@yahoo.gr

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

    Ζητούνται κλειστές προσφορές για τη μετάφραση των επισυναπτόμενων κειμένων από τα Ελληνικά στα Γερμανικά

    Η παράδοση της μετάφρασης θα γίνει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή  με αντιστοίχηση των επιμέρους σελίδων εντός δέκα ( 10 ) εργάσιμων ημερών από την ανάθεση της, επίσης θα παραδοθεί και βεβαίωση της μετάφρασης. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν πιστοποιημένα μεταφραστικά γραφεία  ή φυσικά πρόσωπα. Οι εταιρείες παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών απαιτείται να έχουν πιστοποίηση κατά το πρότυπο ΕΝ-15038:2006. ενώ τα φυσικά πρόσωπα απαιτείται να είναι μέλη  της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών ή απόφοιτοι του Τμήματος ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

    Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6113.001.

   Παρακαλούμε οι κλειστές προσφορές μαζί με τις σχετικές πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις που προαναφέρονται, για τους έχοντες δικαίωμα υποβολής προσφοράς, να προσκομισθούν στο Δημαρχείο Βόλου στο Τμήμα Προμηθειών έως 8 /4 / 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ για την εκμίσθωση φορτηγών οχημάτων για τον καθαρισμού Αλιβερίου και του χειμάρρου Ξηριά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                                        Βόλος  01-04-2014

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Ο.Μαρούγκα

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου

Τ.Κ.: 38221 ΒΟΛΟΣ

Tηλέφωνο: 2421350133

Fax: 2421097610

e-mail : o.marouga@volos-city.gr

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ακυρώνεται η υπ΄ αριθμ. 36296/31-3-2014  έρευνα αγοράς λόγω λανθασμένης ανάρτησης.

 

 

 

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης – δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης – δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014»

Πρόσκληση στην εκδήλωση με θέμα «90 ΧΡΟΝΙΑ Ν.ΙΩΝΙΑ»

Διάλεξη Κ. Παπαζάχου για τη Σεισμικότητα και την Ενεργό Τεκτονική του Ελληνικού Χώρου

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Βόλου σας προσκαλεί στη διάλεξη του καθηγητή Γεωφυσικής Α.Π.Θ. κου Κ. Παπαζάχου με τίτλο:

ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ:

Ποια η σημασία τους για το σεισμικό κίνδυνο στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Θεσσαλίας

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Απριλίου 2014 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεταξουργείου Βόλου στις 19:00.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Την επόμενη ημέρα της διάλεξης, Κυριακή 6 Απριλίου 2014 το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας διοργανώνει γεωτουριστική εκδρομή στα σημαντικά ρήγματα της περιοχής τους Βόλου.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2421036555 ή στην ιστοσελίδα www.volosmuseum.gr

 

Έρευνα αγοράς για την αποκατάσταση ζημειών στο σύστημα ψύξης-θέρμανσης του κοιμητηρίου «Κούκος» (Παρασκευή 4-4-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                  ΒΟΛΟΣ: 01-04-2014 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                              Αρ. Πρωτ.:   36453

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

Πληροφορίες: Φ.ΤΥΡΟΥ & Κ.ΣΤΥΛΙΔΟΥ

Τηλ.:2421095720 & 64931

Φαξ : 2421095722

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ενδιαφέρεται για την αποκατάσταση βλαβών και βελτιώσεις στο σύστημα αυτομάτου ελέγχου του κεντρικού συστήματος θέρμανσης – ψύξης στο νέο κοιμητήριο στη θέση “Κούκος”,με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, με χρέωση στον ΚΑ:45-6261.017 ¨ Συντήρηση και Επισκευή κτηρίων”του έτους 2014:, πρ/σμού : 2.400,00€ πλέον ΦΠΑ και αφορά εργασία μετά των υλικών.

Αναλυτικότερα πρέπει να γίνει έρευνα αγοράς για τα παρακάτω :

1

Αποξήλωση των κατεστραμμένων παλαιών 3-όδων βανών.

2

Προμήθεια και τοποθέτηση νέων 2-όδων σφαιρικών βανών,(2 τεμάχια ονομαστικής διαμέτρου DN 1 1/4΄΄.

3

Προμήθεια και τοποθέτηση νέων 2-όδων σφαιρικών βανών, (2 τεμάχια ονομαστικής διαμέτρου DN 2΄΄.

4

Τροποποίηση του προγράμματος ελέγχου στον ελεγκτή προκειμένου στο νέο πρόγραμμα να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές για να προσαρμοστεί στην αντικατάσταση των 2 3-όδων βανών με τις 4 νέες 2-οδες.

5

Προσθήκη διάταξης αντιστάθμισης και ελέγχου της θερμοκρασίας νερού προσαγωγής του λέβητα στην εγκατάσταση με βάση την θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος

6

Αποκατάσταση των μονώσεων των σωληνώσεων της εγκατάστασης και αντισκωριακή βαφή στα σημεία που έχουν φθαρεί.

7

Αποκατάσταση των διαρροών στο σύστημα τροφοδοσίας του καυστήρα.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικής Διαχείρισης (Μικρασιατών -Μακρυνίτσης Κτήριο Σπίρερ, γρ. 9 , έως την Παρασκευή 4-4-2014 και ώρα 12:00π.μ.  Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24210-95720.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014″

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Βόλος, 26 -3-2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                  Αρ. Πρωτ.: 34426

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμαρχος Βόλου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Έργα Πυροπροστασίας έτους 2014» με προϋπολογισμό 72.000,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της αναθεώρησης.

2. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Πέμπτη 10/4/2014. Πληροφορίες: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Βόλου (Μικρασιατών 81 – κτίριο ‘Σπιρερ’), τηλ: 24210 94034.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου (Μικρασιατών 81 – κτίριο «Σπίρερ») και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.440,00 € και ισχύ μέχρι και 15-11-2014.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΥΠΕΣΑΗΔ – Πολιτική προστασία έτους 2014.

7. Προθεσμία εκτέλεσης έργου: 6 μήνες.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ 

ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών επισκευής σύνδεσης αποχέτευσης (Πέμπτη 3-4-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                  ΒΟΛΟΣ: 31-03-2014 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                              Αρ. Πρωτ.:   36270

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

Πληροφορίες: Κ.ΣΤΥΛΙΔΟΥ

Τηλ.:2421064931

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προτίθεται να προμηθευτεί τα κάτωθι υδραυλικά υλικά, προϋπολογισμού 280,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την άμεση επισκευή/αποκατάσταση της σύνδεσης του Δημοτικού Ωδείου με την αποχέτευση ΔΕΥΑΜΒ, όπως :

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΛΑΣΤΙΧΟ Φ63 ΜΑΥΡΟ 16ΑΤΜ

Μ.

10

2

ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ Φ63 ΟΡΕΙΧΑΛΚ.

ΤΕΜ.

2

3

ΡΑΚΟΡ Φ63 x 2” ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚ.

ΤΕΜ.

3

4

ΡΑΚΟΡ ΕΞΑΓΩΝΟ 2’’ (ΤΡΕΛΟ ΡΑΚΟΡ) ΟΡΕΙΧΑΛΚ.

ΤΕΜ.

1

5

ΣΩΛΗΝΑ Φ 100 ΕΛΟΤ PVC 6 ATM

M.

6

6

ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ PVC

TEM.

1

Η προμήθεια θα γίνει εις βάρος των πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση και ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων έτους 2013», με Κ.Α.: 30-7331.013

Ζητείται τιμή ανά είδος, αλλά η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο σύνολό τους και όχι ανά είδος.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου & Τεχνικής Διαχείρισης, Μικρασιατών 81 (κτίριο Σπίρερ, γραφείο 9) έως την Πέμπτη, 03-04-2014 και ώρα 12:00π.μ.  Πληροφορίες στα γραφεία του τμήματος και στο τηλέφωνο 24210-25614.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Έρευνα αγοράς για εργασίες αφαίρεσης επιγραφών και διαφημιστικών πινακίδων (Δευτέρα 7-4-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Βόλος, 31 – 3 -2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Αρ. Πρωτ: 35862

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Μικρασιατών 81

Πληρ. : Γ. Γίδαρης

Τηλ. : 24210-94048

FAX : 24210-23492

Email : dtexn@volos-city.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Προκειμένου ο Δήμος Βόλου να αναθέσει τις εργασίες για την αφαίρεση επιγραφών και διαφημιστικών πινακίδων στο Δήμο Βόλου και στις Δημοτικές Ενότητες , ζητεί από τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές μέχρι την Δευτέρα 07-04-2014 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, κτίριο Σπίρερ, Μικρασιατών 81, 2ος όροφος, γραφείο 9.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν προσφορές έχοντας υπόψη:

 1. Την καταγραφή και τις προδιαγραφές του απαραίτητου εξοπλισμού της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας.

 2. Τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της εργασίας ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 3. Η εργασία θα βαρύνει το έργο «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων έτους 2014» με Κ.Α. 30-7332.012

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν:

 1. Βεβαίωση ότι διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό που ζητούν οι προδιαγραφές.

 2. Προσφορά για το σύνολο των επιγραφών που περιγράφονται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στον κ. Χαλαστάρα Στάθη ( Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας, κτίριο Σπίρερ.)

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα τις εκλογικές δαπάνες κλπ ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα : «Εκλογικές δαπάνες, διαχείριση και δημοσιότητα των οικονομικών των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών και των υποψηφίων ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014»

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia