Έρευνα αγοράς για την επισκευή ελαστικών 12_12_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση:
Σέκερη 1
Πληροφορίες: Δ. ΦΑΛΑΓΓΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2421 0 25614
ΦΑΞ: 2421 0 25463

                                                                         Βόλος, 12-12-2012
                                                                         Αρ. Πρωτ: 129776/ΤΥ8766


 


ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προτίθεται να προμηθευτεί για το έργο: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», (αυτοκίνητο DAEWOO με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 2994, FIAT SCUDO με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 9269) με Κ.Α. 30-6263.001, προϋπολογισμού 166,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., τα κάτωθι υλικά:Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Αντικατάσταση ελαστικού

Τεμ


8


2

Ευθυγράμμιση αυτοκινήτου

Τεμ


2


   Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 13:00, στα γραφεία της Υπηρεσίας, Σέκερη 1.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/A

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια γυψοσανίδων 12_12_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση:
Σέκερη 1
Πληροφορίες: Δ. ΦΑΛΑΓΓΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2421 0 25614
ΦΑΞ: 2421 0 25463

                                                                         Βόλος, 12-12-2012
                                                                         Αρ. Πρωτ: 129774/ΤΥ8764

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ


   Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προτίθεται να εκτελέσει για το έργο: «Συντήρηση και ανακαίνιση σχολικών κτιρίων έτους 2012″, (18ο Νηπιαγωγείο Βόλου, 2ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας), με Κ.Α. 30-7311.009, προϋπολογισμού 210,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., τις κάτωθι εργασίες:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Κοπή (ορθογωνισμός) του κατεστραμμένου τμήματος της γυψοσανίδας, αφαίρεση και απομάκρυνση των αχρήστων υλικών, τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού για τη στερέωση της νέας γυψοσανίδας, εγκατάσταση νέας διπλής γυψοσανίδας αποτελούμενης από δύο φύλλα που συγκολλούνται μεταξύ τους για τη διαμόρφωση της νέας επιφάνειας, τοποθέτηση πολυεστερικής γάζας στους αρμούς σύνδεσης του νέου τμήματος με το παλιό και στοκάρισμα των αρμών με ειδικό στόκο (εργασία και υλικά)

M2

 6

   Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 13:00, στο γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας, Μικρασιατών 81, (κτίριο Σπήρερ).


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/A

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Αισωνίας» 11_12_2012

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ


                                                                    Βόλος, 10/12/201218
                                                                    Αρ.Πρωτ.128717/ΤΥ87
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Ο Δήμαρχος Βόλου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 του Ν.3669/2008 ΚΔΕ)) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Αισωνίας» προϋπολογισμού δαπάνης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και της αναθεώρησης.
   Η δημοπρασία θα γίνει τη δεκάτη εβδόμη ( 17η ) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στο κτίριο Σπίρερ (Δ/νση Τεχν Υπηρεσιών 2ος όροφος) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
   Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξης Α1 και άνω, καθώς επίσης επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα, του ανάλογου ποσού, για έργα οδοποιίας.
   Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε τετρακόσια ογδόντα ευρώ (480,00 €) που θα παρέχεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 του Ν.3669/2008 ΚΔΕ , και θα απευθύνεται στο Δήμο Βόλου.
   Η προθεσμία περαιώσεως του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες
   Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου (Μικρασιατών 81 (κτίριο Σπίρερ) στο Βόλο τηλ. 2421097501-3)
   Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.


 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ

Διακηρύξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) για ΑμεΑ Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου» 11_12_2012

Διακηρύξη Πρόχειρου Διαγωνισμού  (zip)

για την  »Προμήθεια Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) για ΑμεΑ Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου»

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ξυλείας 10_12_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση:
Σέκερη 1
Πληροφορίες: Δ. ΦΑΛΑΓΓΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2421 0 25614
ΦΑΞ: 2421 0 25463


                                                                            Βόλος, 10-12-2012
                                                                            Αρ. Πρωτ: 128485/ΤΥ8697ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προτίθεται να προμηθευτεί για το έργο: «Συντήρηση ανάπλαση πλατειών, ελευθέρων – αθλητικών χώρων και παιδικών χαρών Δ.Ε. Βόλου έτους 2012″ (Καινούργια σκαλοπάτια για την εξέδρα εκδηλώσεων του Δήμου), με Κ.Α. 30-7332.009, προϋπολογισμού 214,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., τα κάτωθι υλικά:
Α/Α


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


 Μ.Μ.


ΠΟΣΟΤΗΤΑ


1

Ξυλεία σουηδική Α” ποιότητας 510Χ13Χ9 cm

τεμ


2


2

Κόντρα πλακέ θαλάσσης 250Χ1125Χ2,2 cm

τεμ


2


   Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 13:00, στο γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας, Μικρασιατών 81, (κτίριο Σπήρερ).
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/A

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια 130 κατοστάδων λαμπακιών ψείρας 220 volt σε καλώδιο PVC 10 μέτρα worm white επεκτεινόμενα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ.Δ/νση:
Πλατεία Ρ.Φεραίου
Πληροφορίες: Αγαθός Θεόδωρος
Τηλ: 2421-0-64931
FAX: 2421-0-63158


                                                               ΒΟΛΟΣ 7/12/2012
                                                              Αριθ.Πρωτ.127902/ΤΥ8661


 


ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ    Είναι απαραίτητο να γίνει άμεσα η προμήθεια 130 κατοστάδων λαμπακιών ψείρας 220 volt σε καλώδιο PVC 10 μέτρα worm white επεκτεινόμενα.
    Το κόστος θα βαρύνει τον κωδικό 20-7325.110 «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2012″ του Δήμου Βόλου και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2.398,50 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
    Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικής Διαχείρισης (Κτίριο Σπίρερ) έως την Τρίτη 11/12/2012 και ώρα 13:00 μ.μ.
     Πληροφορίες στα γραφεία του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και στο τηλέφωνο 2421-0-64931
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Έρευνα Αγοράς για την εκτελέση εργασιών για το έργο “Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Βόλου” 5_12_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πλατειά Ρ. Φερραίου
Πληροφορίες: Θ. Αγαθός
Τηλέφωνο: 2421 0 64931
ΦΑΞ:                                                                                       Βόλος, 5-12-2012
                                                                                   Αρ. Πρωτ:127399/ΤΥ8618


                                                      ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προτίθεται να προμηθευτεί για το έργο: «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Βόλου» με KA 20-7325.110, προϋπολογισμού 639,60€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., τα κάτωθι υλικά:
Α/Α


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Μ.Μ.


ΠΟΣΟΤΗΤΑ


1


Αποξήλωση σιδηροϊστού και μεταφορά του με γερανό


Τεμ


1


2


Αποξήλωση παλαιάς βάσης από μπετό διαστάσεων 180 Χ 180 με χρήση κομπρεσέρ και αποκατάσταση


Τεμ


1


3


Κατασκευή βάσης σιδηροϊστου άοπλη δηλαδή κατασκευή μιας βάσεως διαστάσεων 1 Χ 1 βάθους 0,8μ από άοπλο σκυρόδεμα Σ150 για την έδραση και στερέωση σιδηροϊστου που να φέρει στο κέντρο μια κατακόρυφη με αγκύρωση 180 Χ 180 Χ Φ24. Μέσα στη βάση θα ενσωματωθεί κλωβός αγκυρώσεως από σιδερογωνιές και ήλους όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή του σιδηροϊστου και πλήρη αποκατάσταση γύρω από τον ιστό με το υλικό που προϋπήρχε


Τεμ


1


Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως τη Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 13:00, στα γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας, Μικρασιατών 18 (κτίριο Σπίρερ) γραφείο 9.


                                                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                                               ΓΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                                             ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/A

Έρευνα Αγοράς για την προμήθεια υλικών για το έργο: «Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού ΔΕ Βόλου» 5_12_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πλατειά Ρ. Φερραίου
Πληροφορίες: Θ. Αγαθός
Τηλέφωνο: 2421 0 64931
ΦΑΞ:                                                                                          Βόλος, 5-12-2012
                                                                                      Αρ. Πρωτ:127412/ΤΥ8619


                                                          ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προτίθεται να προμηθευτεί για το έργο: «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Βόλου» με KA 20-7325.110, προϋπολογισμού 590,40€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., τα κάτωθι υλικά:
                                   
                                                                                           


Α/Α


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Μ.Μ.


ΠΟΣΟΤΗΤΑ


1


Προμήθεια βάσης στήριξης Χριστουγεννιάτικου έλκηθρου αποτελούμενο από στραντζαριστό 50 Χ 20 Β.Τ. διαστάσεων 90 Χ 180 με υψομετρική διαφορά 0-50 εκατοστά


Τεμ


1


2


Προμήθεια βάσης στήριξης Χριστουγεννιάτικου ελαφιού από στραντζαριστό 50 Χ 20 Β.Τ. διαστάσεων 90 Χ 250 με υψομετρική διαφορά 60-110 εκατοστά


Τεμ


1


Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως τη Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 13:00, στα γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας, Μικρασιατών 18 (κτίριο Σπίρερ) γραφείο 9.

                                                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                                              ΓΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                                        ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/A

Έρευνα Αγοράς για την προμήθεια φωτοκυττάρων για το έργο: «Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού ΔΕ Βόλου» 5_12_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πλατειά Ρ. Φερραίου
Πληροφορίες: Θ. Αγαθός
Τηλέφωνο: 2421 0 64931
ΦΑΞ:                                                                                      Βόλος, 5-12-2012
                                                                                 Αρ. Πρωτ:127393/ΤΥ8616


                                                    ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προτίθεται να προμηθευτεί για το έργο: «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Βόλου» με KA 20-7325.110, προϋπολογισμού 3.690,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., τα κάτωθι υλικά:
                                     
                                                                                           

Α/Α


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Μ.Μ.


ΠΟΣΟΤΗΤΑ


1


Προμήθεια φωτοκύτταρων με αισθητήρα 24Σε ABB TW1


Τεμ


60


Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως τη Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 13:00, στα γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας, Μικρασιατών 18 (κτίριο Σπίρερ) γραφείο 9


                                                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                                              ΓΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                                        ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/A

Έρευνα Αγοράς για την προμήθεια πιλαρ για το έργο: «Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού ΔΕ Αισωνίας» 5_12_2012

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πλατειά Ρ. Φερραίου
Πληροφορίες: Θ. Αγαθός
Τηλέφωνο: 2421 0 64931
ΦΑΞ:                                                                                     Βόλος, 05-12-2012
                                                                                  Αρ. Πρωτ: 127243/ΤΥ8607

                                                        ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προτίθεται να προμηθευτεί για το έργο: «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Αισωνίας έτους 2012″, , με Κ.Α. 20-7325.603, προϋπολογισμού 1.320,40€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., τα κάτωθι υλικά:
                                     
                                                                                           

Α/Α


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Μ.Μ.


ΠΟΣΟΤΗΤΑ


1


Πίλαρ διαστάσεων 1,25 Χ 0,50 Χ 0,30


Τεμ


3


Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 13:00, στα γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας, Μικρασιατών 18 (κτίριο Σπήρερ) γραφείο 9.

                                                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                                              ΓΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                                        ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/A
volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia