Έρευνα αγοράς για το όχημα ΚΗΗ 2999

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Πληροφορίες:Θ. Γώγος
Τηλέφωνο: 2421080959
FAX: 2421080344
Email:
grkinisis@volos-city.gr

 

 

 

                    Βόλος 28/2/2013

                    Αρ. Πρωτ:23823/ΔΚ225

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 
Στο απορριμματοφόρο αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2999 της Δ.Ε. Βόλου πρέπει να γίνει επισκευή της σκάφης (αντικατάσταση λαμαρίνας με αντιτριβική, καθώς και κολλήσεις στο πάνω μέρος της καρότσας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου έως την Tετάρτη 6 Μαρτίου 2013  και ώρα  13:00 π.μ.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ6/Β


Έρευνα αγοράς για το όχημα ΚΗΥ 9244

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πληροφορίες:Θ. Γώγος

Τηλέφωνο: 2421080959

FAX: 2421080344

Email:grkinisis@volos-city.gr

 

 

 

 

 

                    Βόλος  28/2/2013

                    Αρ. Πρωτ:23870/ΔΚ235

 

                  

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 
Στο απορριμματοφόρο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9244 της Δ.Ε. Πορταριάς πρέπει να γίνει επισκευή του συστήματος πέδησης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου έως την  Tετάρτη 6 Μαρτίου 2013  και ώρα  13:00 π.μ.


 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ6/Β

Έρευνα αγοράς για το όχημα ΚΗΥ 9232

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πληροφορίες:Θ. Γώγος

Τηλέφωνο: 2421080959

FAX: 2421080344

Email:grkinisis@volos-city.gr

 

 

 

 

 

                    Βόλος  28/2/2013

                    Αρ. Πρωτ:23821/ΔΚ224

 

                  

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 
Στο ανατρεπόμενο φορτηγό με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9232 της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου πρέπει να γίνει τοποθέτηση μουσαμά στην καρότσα, με μηχανισμό ανοίγματος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου έως την  Tετάρτη 6 Μαρτίου 2013  και ώρα  13:00 π.μ.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ6/Β

Έρευνα αγοράς για το όχημα ΚΗΙ 8487

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πληροφορίες:Θ. Γώγος

Τηλέφωνο: 2421080959

FAX: 2421080344

Email:grkinisis@volos-city.gr

 

 

 

 

 

                    Βόλος  28/2/2013

                    Αρ. Πρωτ:23817/ΔΚ223

 

                  

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Στο απορριμματοφόρο αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8487 της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου πρέπει να γίνει αντικατάσταση σετ συμπλέκτη.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου έως την Tετάρτη 6 Μαρτίου 2013  και ώρα  13:00 π.μ.

              

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ6/Β

 

 

Έρευνα αγοράς για το όχημα ΚΗΙ 8486

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πληροφορίες:Θ. Γώγος

Τηλέφωνο: 2421080959

FAX: 2421080344

Email:grkinisis@volos-city.gr

 

 

 

 

 

                    Βόλος  10/1/2013

                    Αρ. Πρωτ:23813/ΔΚ222

 

                  

 

 

 

 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 
              Για  την προμήθεια των παρακάτω υλικών, δύο (2) ρουλεμάν, ένα (1) μουαγιέ και τέσσερις (4) τσιμούχες στο   ΚΗΙ- 8486, (φορτηγάκι), μάρκας PIAGGIO και με αριθμ. πλαισίου ZAPS8500000571682, της Δημοτικής Ενότητας Ν. Ιωνίας.

              Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μας δώσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου έως την  Tετάρτη 6 Μαρτίου 2013  και ώρα  13:00 π.μ.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ6/Β


Έρευνα αγοράς για το όχημα ΚΗΙ 8485

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πληροφορίες:Θ. Γώγος

Τηλέφωνο: 2421080959

FAX: 2421080344

Email:grkinisis@volos-city.gr

 

 

 

 

 

                    Βόλος 28/2/2013

                    Αρ. Πρωτ:23804/ΔΚ221  

 

                  

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 
Για  την προμήθεια των παρακάτω υλικών, δύο (2) ρουλεμάν, ένα (1) μουαγιέ και τέσσερις (4) τσιμούχες στο   ΚΗΙ 8485 (φορτηγάκι), μάρκας PIAGGIO και με αριθμ. πλαισίου ZAPS8500000573786, της Δημοτικής Ενότητας Ν. Ιωνίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μας δώσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου έως την  Tετάρτη 6 Μαρτίου 2013  και ώρα  13:00 π.μ.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ6/Β

Έρευνα αγοράς για το όχημα ΚΗI 8491

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πληροφορίες:Θ. Γώγος

Τηλέφωνο: 2421080959

FAX: 2421080344

Email:grkinisis@volos-city.gr

 

 

 

 

 

                    Βόλος  28/2/2013

                    Αρ. Πρωτ:23869/ΔΚ234

 

                  

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 
Στο  φορτηγό με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗI 8491 της Δ.Ε. Aισωνίας πρέπει να γίνει επισκευή του συστήματος τροφοδοσίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου έως την  Tετάρτη 6 Μαρτίου 2013  και ώρα  13:00 π.μ.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ6/Β

Έρευνα αγοράς για το όχημα ΚΗΥ 9266

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πληροφορίες:Θ. Γώγος

Τηλέφωνο: 2421080959

FAX: 2421080344

Email:grkinisis@volos-city.gr

 

 

 

 

 

                    Βόλος 28 / 2 / 2013

                    Αρ. Πρωτ:23800/ΔΚ220

 

                  

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Για το φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9266 της Δ.Ε. Βόλου πρέπει να γίνει προμήθεια ενός σασμάν.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου έως την  Tετάρτη 6 Μαρτίου 2013  και ώρα  13:00 π.μ.                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ6/Β

 

Έρευνα αγοράς για το όχημα ΜΕ 64052

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Πληροφορίες:Θ. Γώγος
Τηλέφωνο: 2421080959
FAX: 2421080344
Email:grkinisis@volos-city.gr

Βόλος  28/2/2013
Αρ. Πρωτ:23777/ΔΚ219

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

    Στον εκσκαφέα – φορτωτή με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 64052 της Δ.Ε. Αγριάς πρέπει να γίνει αντικατάσταση λάμας και νυχιών.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου έως την  Tετάρτη 6 Μαρτίου 2013  και ώρα  13:00 π.μ.

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ6/Β

Χαιρετισμός του Δημάρχου Βόλου στην ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

 

Στην εκπαιδευτική ημερίδα που υλοποιεί σήμερα στο Βόλο η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, στο πλαίσιο της πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο», παρέστη το πρωί ο Δήμαρχος Βόλου κ.Πάνος Σκοτινιώτης. Στον χαιρετισμό του ο κ.Σκοτινιώτης τόνισε τα ακόλουθα:

 

Σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής κρίσης, με όλες  τις σταθερές της ζωής των πολιτών να αμφισβητούνται, με την ανεργία να καλπάζει και θεμελιώδη κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα να κατεδαφίζονται, είναι προφανές ότι διευρύνονται οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες.

Ταυτόχρονα, παραμένουν ακόμη και σήμερα μεγάλες οι διακρίσεις με βάση το φύλο , παρά τις σημαντικές προσπάθειες και την πρόοδο που έχει συντελεστεί στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις συνδέονται με διαχωρισμούς στην εργασία, το εισόδημα, την πολιτική και την κοινωνική δραστηριότητα, τον ελεύθερο χρόνο, τη φροντίδα των ατόμων που είναι εξαρτημένα, την οικογένεια και την προσωπική ζωή.

Παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις, όπως είναι η ποσόστωση (Προεδρικό διάταγμα 26/2012) για την προώθηση των γυναικών στην πολιτική καθώς και τη συμμετοχή τους σε κέντρα λήψης αποφάσεων, το ποσοστό των εκλεγμένων γυναικών παραμένει χαμηλό.

Στις τελευταίες εθνικές  εκλογές,  σε σύνολο 300 βουλευτών  μόνο οι 63 είναι γυναίκες, το υψηλότερο πάντως ποσοστό των τελευταίων  ετών, με σταθερή αύξηση σε κάθε εκλογική αναμέτρηση.

Η αλλαγή των στερεότυπων σε σχέση με τη συμμετοχή των γυναικών στα κοινά, που θα έχει ως συνέπεια την ανάδειξη περισσοτέρων γυναικών σε  θέσεις πολιτικής ευθύνης,   φαίνεται ότι αποτελεί πολύ σημαντική παράμετρο στην αύξηση του αριθμού των γυναικών που ασχολούνται με την πολιτική.

Επίσης  η πολλαπλότητα του ρόλου  της γυναίκας, καθώς  και η ανάγκη  να αγωνίζεται προκειμένου να αποδείξει ότι είναι καλή µητέρα, καλή σύζυγος, καλή εργαζόμενη, ενεργή στους χώρους διαµόρφωσης απόψεων και θέσεων, αποτελεί πρόσθετο και ιδιαίτερα πιεστικό πρόβλημα για τις γυναίκες.

Γι’ αυτό και χρειάζονται συνδυασμένες πολιτικές προκειμένου οι γυναίκες να ενθαρρυνθούν  στη μεγαλύτερη συμμετοχή τους σε κέντρα λήψης αποφάσεων.

Η πρωτοβουλία της ΓΓΙΦ να πραγματοποιήσει ημερίδες επιμορφωτικές για τη στήριξη των  αιρετών γυναικών με διάφορες δράσεις που ενισχύουν τις δυνατότητές τους, τις δεξιότητές τους, τις γνώσεις, τη βελτίωση της αυτοεικόνας τους, συμβάλλουν  σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Ενημερωτικά στοιχεία σε σχέση με τον Δήμο Βόλου

 

 1) Ο Δήμος Βόλου τον Οκτώβριο 2011 υπέγραψε τη Χάρτα Ισότητας, αποδεχόμενος τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή και προσπαθεί να προχωρήσει  στην όλο και μεγαλύτερη ενσωμάτωση της διάστασης  του Φύλου στις πολιτικές του.

Ωστόσο, η γενικότερη μελέτη για την  ενσωμάτωση θα προχωρούσε με χρηματοδότηση της  ΓΓΙΦ, ώστε να υποδειχθεί ένα σχέδιο εφαρμογής σύμφωνα με τις δυνατότητες και το τι υπάρχει ήδη στον κάθε Δήμο.  Δεν γνωρίζουμε μέχρι σήμερα αν έχει υπάρξει η οποιαδήποτε πρόοδος στο θέμα αυτό. Συνεπώς και ο Δήμος Βόλου δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε ολοκληρωμένο σχέδιο εφαρμογής πολιτικών ισότητας, παρά μόνο σε μεμονωμένες δράσεις, κυρίως με την ευθύνη της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

   2)  Ήδη, με την εφαρμογή  του νέου ΟΕΥ, έχει συσταθεί και λειτουργεί Γραφείο Ισότητας  των Φύλων, που ανήκει οργανικά στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων και Δημόσιας Υγείας..

3) Παρότι δεν είναι υποχρεωτική η σύσταση Επιτροπής, στο Δήμο Βόλου, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που δίνει το  άρθρο 70 του Ν.3852/10 (<<Καλλικράτης>>), τον Φεβρουάριο 2012 συστάθηκε Δημοτική Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, στην οποία Πρόεδρος ορίστηκε γυναίκα Δημοτική Σύμβουλος και μέλη της εκπρόσωποι γυναικείων σωματείων της περιοχής. Να σημειωθεί ότι η πρώτη Δημοτική Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας λειτούργησε στο Δήμο Βόλου το 1991, με πλούσια δράση γύρω από θέματα που αφορούσαν την ενημέρωση των γυναικών .

Πρόσφατα, με την υπ’ αριθμ. 14/2013 απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου προχώρησε σε μετονομασία της υπάρχουσας «Δημοτικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα της Γυναίκας» σε  «Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων»,  στην οποία συμμετέχουν πλέον 13 μέλη.

Ειδικότερα, με σκοπό την ένταξη της οπτικής του φύλου στις πολιτικές  του Δήμου Βόλου, προωθήσαμε τις εξής αλλαγές:

Α) Την αλλαγή του ονόματος της επιτροπής «Δημοτική Επιτροπή για τα δικαιώματα της Γυναίκας», σε «Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων», με σκοπό την εναρμόνιση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων

Β) Τη συμμετοχή δυο υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου Βόλου στην επιτροπή:

α) Ένα στέλεχος από τη Δ/νση Προγραμματισμού

β) Ένα στέλεχος από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας, ώστε οι προτεινόμενες δράσεις της παραπάνω επιτροπής να ενσωματώνονται στο ετήσιο και το επιχειρησιακό σχέδιο, καθώς και στον προϋπολογισμό του Δήμου Βόλου.

Γ) Τη μείωση των μελών από 18 σε 13, ώστε η επιτροπή να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία και λειτουργικότητα .

Δ) Τη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή με το δεδομένο ότι η ένταξη της οπτικής του φύλου στις πολιτικές και στις δημόσιες παρεμβάσεις  του Δήμου, δεν αφορά μόνο  τις γυναίκες, αλλά και  τους  άντρες .

 

4) Επίσης ο Δήμος Βόλου συμμετέχει στην  <<Ομάδα Εργασίας για την εφαρμογή του Πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων στην Αυτοδιοίκηση Α΄και Β ΄ βαθμού>>, με εκπρόσωπο ένα υπηρεσιακό στέλεχος.

 

5) Ο Δήμος Βόλου, δια της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Progress το οποίο είχε ως στόχο : <<Την ένταξη της οπτικής του φύλου –με έμφαση τις κοινωνικά μειονεκτούσες γυναίκες –σε Δήμους της Ελλάδας >>

 

            6) Ο Δήμος Βόλου πρόκειται να συνάψει Σύμφωνο Συνεργασίας, ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων σε θέματα ισότητας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος  Progress.

 

7) Ο Δήμος Βόλου θα λειτουργήσει σύντομα,  εντός του 2013, <<Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας >>, με στόχο την στήριξη και ενδυνάμωση των  γυναικών που έχουν υποστεί βία .

΄Εχει εγκριθεί η μελέτη χώρου και του εξοπλισμού και θα προχωρήσουμε στη δημοπράτηση μέσα στο Μάρτιο, καθώς και στην προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού.

 

Αριθμητικά στοιχεία σε σχέση με την συμμετοχή των γυναικών στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου:

Στο Δημοτικό Συμβούλιο σε σύνολο 49 δημοτικών συμβούλων οι 9 είναι γυναίκες.

Στις Δημοτικές κοινότητες σε σύνολο 40 κοινοτικών συμβούλων οι 9 είναι γυναίκες.

Στις τοπικές κοινότητες σε σύνολο 49 συμβούλων οι 10 είναι γυναίκες

 

 

 

 

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia