Έρευνα αγοράς για την εκτύπωση 36σελιδου εντύπου προβολής σε διάφορες γλώσσες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

                         Βόλος   28 – 1-  2014

 

                       Αρ. Πρωτ. 9305

Ταχ. Δ/νση: Λαμπράκη – ΣέκερηΤ.Κ. 38334

Πληροφορίες : Γ. Στούμπος

Τηλ. 24210 30930, 30940

Fax: 24210 30940

Email: gstumpos@yahoo.gr

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Ζητούνται κλειστές προσφορές για την εκτύπωση 36σελιδου εντύπου προβολής σε διάφορες γλώσσες:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝ.

ΣΥΝΟΛΟ

1

36σελιδο έντυπο στα Αγγλικά

5.000

0,6

3.000

2

36σελιδο έντυπο στα Γερμανικά

3.000

0,6

1.800

3

36σελιδο έντυπο στα Ρώσικα

3.000

0,6

1.800

4

36σελιδο έντυπο στα Ρουμάνικα

2.000

0,6

1.200

5

36σελιδο έντυπο στα Σέρβικα

2.000

0,6

1.200

Οι παραπάνω τιμές που αναφέρονται είναι χωρίς ΦΠΑ

 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)

 

36σελιδο έντυπο

-διάσταση 50Χ22 cm ανοιχτό

-σελίδες 32 εσωτερικές και 4 εξώφυλλο

-χρώματα 4

-χαρτί εξωφύλλου velvet 300gr., χαρτί εσωτερικών σελίδων velvet 130gr και

-δέσιμο πίκμανση και καρφίτσα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://www.volosinfo.gr/el/ προκειμένου να δουν τα σχετικά έντυπα, επίσης μπορούν να τους αποσταλούν και ηλεκτρονικά ή να παραλάβουν δείγματα από το Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης.

Προθεσμία παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστημα των επτά (7) ημερολογιακών ημερών.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον κατά είδος μειοδότη που πληροί τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Παρακαλούμε οι κλειστές προσφορές να προσκομισθούν στο Δημαρχείο Βόλου και στο Τμήμα Προμηθειών έως 30/1/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

Έρευνα αγοράς για τη μετάφραση των κειμένων της τουριστικής ιστοσελίδας από τα Ελληνικά στα Γερμανικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

           Βόλος   28– 1 – 2014

           Αρ. Πρωτ.    9311    

Ταχ. Δ/νση: Λαμπράκη – Σέκερη

Τ.Κ. 38334

Πληροφορίες : Γ. Στούμπος

Τηλ. 24210 30930, 30940

Fax: 24210 30940

Email: gstumpos@yahoo.gr

 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Ζητούνται κλειστές προσφορές για την μετάφραση των κειμένων της  τουριστικής ιστοσελίδας http://www.volosinfo.gr/el/.  από τα Ελληνικά στα Γερμανικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την προαναφερόμενη ιστοσελίδα προκειμένου να δουν τα σχετικά κείμενα, επίσης μπορούν να τους αποσταλούν και ηλεκτρονικά.

Η παράδοση της μετάφρασης θα γίνει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή  με αντιστοίχηση των επιμέρους σελίδων εντός επτά ( 7 ) ημερολογιακών ημερών από την ανάθεση της, επίσης θα παραδοθεί και βεβαίωση της μετάφρασης. Μετά την παράδοση και το ανέβασμα των κειμένων στην ιστοσελίδα ο ανάδοχος υποχρεούται όπως προβεί στην  επαλήθευση της ορθής τοποθέτησης των κειμένων μέσα στην ιστοσελίδα.

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν πιστοποιημένα μεταφραστικά γραφεία  ή φυσικά πρόσωπα. Οι εταιρείες παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών απαιτείται να έχουν πιστοποίηση κατά το πρότυπο ΕΝ-15038:2006. ενώ τα φυσικά πρόσωπα απαιτείται να είναι μέλη  της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών ή απόφοιτοι του Τμήματος ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6113.001.

Παρακαλούμε οι κλειστές προσφορές μαζί με τις σχετικές πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις που προαναφέρονται, για τους έχοντες δικαίωμα υποβολής προσφοράς, να προσκομισθούν στο Δημαρχείο Βόλου στο Τμήμα Προμηθειών έως 30 /1 / 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

Στην τελική ευθεία η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Βόλου

Κορυφώνονται οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Βόλου, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, στη συνεδρίαση της ερχόμενης Πέμπτης 30 Ιανουαρίου (8:30μ.μ.), καλείται να γνωμοδοτήσει επί της Β1 φάσης της μελέτης. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, αφού η συγκεκριμένη μελέτη, η οποία είχε ξεκινήσει από το 2008, αναμένεται να αποτελέσει ένα πολεοδομικό και χωροταξικό εργαλείο στρατηγικού χαρακτήρα για την περιοχή του Βόλου. Συγκεκριμένα, η μελέτη καθορίζει σε χωρικό επίπεδο τις γενικές παραμέτρους και τους άξονες πάνω στους οποίους θα υλοποιηθεί η οικονομική, παραγωγική, οικιστική ή άλλη δραστηριότητα στο μέλλον. Ουσιαστικά, δηλαδή, θα αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η τοπική ανάπτυξη για την επόμενη 20ετία. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το προηγούμενο Γ.Π.Σ. για την πόλη του Βόλου εγκρίθηκε το 1985.

 

Το Γ.Π.Σ. εναρμονίζεται και εξειδικεύει τις κατευθύνσεις που προβλέπονται από υπερκείμενα επίπεδα σχεδιασμού όπως του Ρυθμιστικού Σχεδίου Βόλου, του Περιφερειακού Πλαισίου Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης καθώς και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων της Βιομηχανίας, του Τουρισμού και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Σε συνδυασμό και με τις άλλες πρωτοβουλίες που έχουν υλοποιηθεί σε επίπεδο σχεδιασμού από την Δημοτική Αρχή, όπως η σύνταξη μελέτης για την αναθεώρηση και επέκταση του Γ.Π.Σ. Ν.Αγχιάλου, η ολοκλήρωση του ΣΧΟΟΑΠ Αρτέμιδος και η σύνταξη μελέτης για το ΣΧΟΟΑΠ Μακρινίτσας, διαμορφώνεται πλέον ένας ευρύτατος, ενιαίος και συμπαγής πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός για το σύνολο του Καλλικρατικού Δήμου Βόλου.

 

Όπως εξηγεί ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Νίκος Μόσχος, η συζήτηση για το Γ.Π.Σ. καθυστέρησε καθώς υπήρχε η εκκρεμότητα με το σχέδιο Π.Δ. του Ρυθμιστικού Σχεδίου, το οποίο ωστόσο εξακολουθεί να μην έχει προωθηθεί για επεξεργασία στο ΣτΕ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η σημασία του Γ.Π.Σ. είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού αναφέρεται σε μείζονα θέματα που αφορούν την περιοχή όπως: επεκτάσεις, παραγωγικές δραστηριότητες, προστατευόμενες περιοχές και αυστηροποίηση δόμησης, χρήσεις γης, πολεοδομική οργάνωση, προστασία περιβάλλοντος, υποδομές, χωροθέτηση ειδικών χρήσεων (π.χ. Δικαστικό Μέγαρο), λιμάνι κ.λ.π. Λόγω ακριβώς της ιδιαίτερης αυτής σημασίας δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στις συμμετοχικές διαδικασίες, με την παρουσίαση της μελέτης ανά δημοτική ενότητα, με την δημιουργία forum συζήτησης στο διαδίκτυο, με ανοικτές συζητήσεις στο Δημαρχείο του Βόλου παρουσία των μελετητών, με αποφάσεις τοπικών συμβουλίων, με την γνωμοδότηση πολλών φορέων, με την κατάθεση ενστάσεων, παρατηρήσεων από 145 πολίτες και φορείς, με δεκάδες συναντήσεις πολιτών και φορέων στην Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης.

 

Να σημειωθεί τέλος ότι ο ευρύτατος αυτός διάλογος, ο οποίος ξεκίνησε το 2011 και κορυφώνεται την Πέμπτη, όπως και η πολυσέλιδη εισήγηση που τελικά διαμορφώθηκε από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Μόσχο, αποτελούν προϊόν της σύμπραξης και της γόνιμης συνεργασίας μεταξύ των εκπροσώπων όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα των κ.κ. Δουλόπουλου, Μολοχίδη και Ριζόπουλου. «Το γεγονός αυτό αποδεικνύει έμπρακτα ότι στα σημαντικά ζητήματα της πόλης, το δημοτικό συμφέρον υπερισχύει», τόνισε σε δήλωσή του ο κ.Μόσχος.   

Ξεκινούν οι εργασίες στην πρώην Παιδόπολη Αγριάς για τη δημιουργία Δομής Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Ένα ακόμη σημαντικό έργο πρόκειται να ξεκινήσει τις επόμενες μέρες, στο πλαίσιο της πολιτικής που με σχέδιο και συνέπεια υλοποιεί η Δημοτική Αρχή Βόλου για την ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής στήριξης και αλληλεγγύης. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για το έργο «Παρέμβαση σε δύο κτίρια της πρώην Παιδόπολης Αγριάς για τη δημιουργία Δομής Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)». Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε σήμερα ανάμεσα στον Δήμαρχο Βόλου κ. Πάνο Σκοτινιώτη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «Κ.Τσολής Α.Ε.». Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται 491.309,23 € (προϋπολογισμός μελέτης 1.010.000€) και θα κατασκευαστεί με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τη σύμβαση, το έργο προβλέπεται να παραδοθεί σε χρονικό διάστημα 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

 

«Εργαζόμενοι με σχέδιο και μεθοδικότητα, αξιοποιούμε κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων και δράσεων, προς όφελος της πόλης και των πολιτών και πρωτίστως των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού», τόνισε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Βόλου κ.Πάνος Σκοτινιώτης, υπενθυμίζοντας ότι η Δημοτική Αρχή διεκδίκησε καταρχάς και πέτυχε την ένταξη της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση σε πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας. Η νέα αυτή δομή, που αποτελούσε χρόνιο αίτημα του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αναπηρία, φιλοξενείται προσωρινά στις εγκαταστάσεις του Κε.Σ.Α.Α.Μ (Κέντρο Υποστήριξης Αυτιστικών Ατόμων Μαγνησίας). Ταυτόχρονα επιδίωξε την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την ανακατασκευή δυο κτιριακών μονάδων της πρώην Παιδόπολης Αγριάς, που παραχωρήθηκαν στο Δήμο από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με στόχο τη μόνιμη εγκατάσταση της Στέγης. Με την ένταξη του  έργου στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, άνοιξε πλέον ο δρόμος για την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων, προκειμένου να καταστούν λειτουργικές οι συγκεκριμένες κτιριακές εγκαταστάσεις.

 

Το έργο αφορά συγκεκριμένα την ανακατασκευή και αναβάθμιση δύο ισόγειων κτιρίων της πρώην Παιδόπολης Αγριάς για τη δημιουργία δομών Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Το πρώτο κτίριο εμβαδού 260 τ.μ., περιλαμβάνει πέντε [5] δωμάτια, διάδρομο, χώρους υγιεινής, ένα δωμάτιο με δικό του λουτρό και κουζίνα. Το δεύτερο κτίριο εμβαδού 411 τ.μ. θα περιλαμβάνει δέκα [10] δωμάτια και έξι [6] χώρους υγιεινής. Με στόχο την αποκατάσταση της μορφής και της λειτουργικότητας των κτιρίων, οι εργασίες περιλαμβάνουν ολική αντικατάσταση και  επικεράμωση της στέγης, καθαίρεση επιχρισμάτων και αποκατάσταση, εκσυγχρονισμό κουφωμάτων και νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

 

            Η δυναμικότητα των κτιρίων δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας δύο δομών εξοπλισμένων και λειτουργικά διαμορφωμένων για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες εννέα και οκτώ, αντίστοιχα, φιλοξενούμενων ατόμων με νοητική υστέρηση. Οι συγκεκριμένες ΣΥΔ καλύπτουν περίπου το 20% των ατόμων με νοητική υστέρηση στη Μαγνησία, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου και συγκεκριμένα το Κέντρο Διημέρευσης Ατόμων με Αναπηρία και τα 2 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά με Αναπηρίες.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ

Από τη Γενική Διεύθυνση της ΔΕΥΑΜΒ ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

 

Ακολουθώντας από την πρώτη στιγμή τη μόνη τεχνικά επιβεβλημένη λύση, ξεκίνησαν τη Δευτέρα το πρωί, όπως είχε προγραμματισθεί, οι εργασίες αποκατάστασης της βλάβης του αγωγού που μεταφέρει το επεξεργασμένο (καθαρό) λύμα από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικό) στο Αγκίστρι.

Η αναγκαία για την έναρξη της επισκευής, εκκένωση του εγκλωβισμένου λύματος ολοκληρώθηκε, όπως αναμενόταν, την Κυριακή  το μεσημέρι 26.1.2014.

Με διαμορφωμένες πλέον τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας, ξεκίνησε η αποκάλυψη του τμήματος του αγωγού που έχει υποστεί τη βλάβη, ώστε να γίνει ακριβής εκτίμηση του μεγέθους και του είδους της και να ακολουθήσει άμεσα η αποκατάστασή της. 

 

Εκδήλωση αλληλεγγύης από το Δήμο Βόλου και το Μουσικό Σχολείο

Μια διαφορετική εκδήλωση, που συνδυάζει το λόγο με τη μουσική, διοργανώνουν από κοινού ο Δήμος Βόλου – Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και το Μουσικό Σχολείο Βόλου, με σκοπό την ενίσχυση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Πρόκειται για την παρουσίαση του βιβλίου «Ένας αλήτης άγγελος» του γνωστού στιχουργού Λευτέρη Χαψιάδη, η οποία θα πλαισιωθεί από μουσικό πρόγραμμα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Ιωνίας.

 

Για το βιβλίο και το συγγραφέα θα μιλήσει η φιλόλογος και διδάκτορας Ιστορίας, καθηγήτρια στο Μουσικό Σχολείο Βόλου Τασούλα Κονταξή ενώ τα τραγούδια του Λευτέρη Χαψιάδη θα αποδώσουν οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Βόλου με τη διδασκαλία και καθοδήγηση των καθηγητών Βασίλη Αγροκώστα, Ανδρέα Κατσιγιάννη και Ζαφείρη Κουκουσέλη που έχουν τη μουσική επιμέλεια της εκδήλωσης. Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν για το κοινό. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα μακράς διάρκειας για την ενίσχυση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Για το σκοπό αυτό, στην είσοδο του Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Ιωνίας θα βρίσκονται εθελοντές της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων.

Ο Λευτέρης Χαψιάδης είναι καταξιωμένος λαϊκός στιχουργός που συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς και ερμηνευτές. Η γνωριμία του με το Λευτέρη Παπαδόπουλο που θαύμαζε και αγαπούσε καθόρισε την πορεία του που τον οδήγησε σε συνεργασία και φιλία με τον Στ.Καζαντζίδη, τον Μαν.Αγγελόπουλο, Στρ.Διονυσίου, Μιχ.Μενιδιάτη, Γιώτα Λύδια, Ρίτα Σακελλαρίου, Μαν.Μητσιά, Δημ.Μητροπάνο, Γ.Μαργαρίτη, Γ.Νταλάρα, Γ.Πάριο, Χ.Αλεξίου, Ελ.Βιτάλη, Γλυκερία, Μαριώ, Κατ.Στανίση, Πασχ.Τερζή, Δ.Γαλάνη, Κ.Μακεδόνα, Γ.Μαρίνο, Διον.Θεοδόση και πολλούς άλλους. Τους στίχους του “έντυσαν” μουσικά σημαντικοί λαϊκοί μουσικοσυνθέτες όπως: Χρήστος Νικολόπουλος, Τάκης Σούκας, Θόδωρος Δερβενιώτης, Στέλιος Βαμβακάρης, Τάκης Μουσαφίρης, Θανάσης Πολυκανδριώτης, Θόδωρος Καμπουρίδης, Νίκος Καρανικόλας, Γιώργος Κόρος, Στέλιος Φωτιάδης, Νίκος Ιγνατιάδης.

Το βιβλίο του Λευτέρη Χαψιάδη «Ένας αλήτης άγγελος» είναι το πρώτο του  μυθιστόρημα και αφορά και αυτό στο ελληνικό τραγούδι. Είναι ένα υποθετικό ταξίδι του συγγραφέα στη ζωή και το θάνατο με κεντρικούς ήρωες τους ανθρώπους του τραγουδιού σε υποθετικές και φανταστικές καταστάσεις αλλά και σε γεγονότα από την πολύχρονη επαφή του Λευτέρη Χαψιάδη με το χώρο της μουσικής και την επαφή του με προσωπικότητες του πενταγράμμου. Ο συγγραφέας παρουσιάζει για την ακρίβεια σειρά από βιογραφίες με πολλά άγνωστα έως τώρα στοιχεία ενώ προσθέτει δικές απόψεις δημιουργώντας ήρωες και καταστάσεις που συνθέτουν ένα ενδιαφέρον μυθιστόρημα.

Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για το φετινό «Καρναβάλι του Κόσμου»

Ξεκίνησαν ήδη από το Δήμο Βόλου οι προετοιμασίες οργάνωσης των εκδηλώσεων για το «Καρναβάλι του Κόσμου 2014», με αλλεπάλληλες συναντήσεις στα γραφεία της  Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, της επιτροπής που έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος των φετινών καρναβαλικών εκδηλώσεων.

 Με βασικό πυρήνα τις τοπικές πολιτιστικές ομάδες θα οργανωθεί ένα δεκαήμερο διασκέδασης και γλεντιού, με αποκορύφωμα τις εκδηλώσεις της τελευταίας Κυριακής της Αποκριάς, στην παραλία της πόλης. Για την ευρύτερη συμμετοχή και τη μαζικοποίηση των εκδηλώσεων καλούνται εκπρόσωποι σωματείων, συλλόγων, σχολείων, καλλιτεχνικών σχημάτων, των 15μελών συμβουλίων Γυμνασίων και Λυκείων της περιοχής, αλλά και μεμονωμένα άτομα που τυχόν ενδιαφέρονται, να λάβουν μέρος σε μια αρχική συνάντηση για ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων και δηλώσεις συμμετοχής.

Η συνάντηση αυτή ορίστηκε για το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα του Δημαρχείου Βόλου.

Για δηλώσεις συμμετοχής στο μεσοδιάστημα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 24210 20412 (κ.Γρηγοριάδου Όλγα) στην Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, στο κτήριο Στρεφτάρη (Τοπάλη 97-Γαλλίας), καθημερινά 9π.μ-2 μ.μ.

 

Ενδιαφέρουσα εκδήλωση για το περιβάλλον την εποχή της κρίσης

Ομιλία-συζήτηση με θέμα «Το περιβάλλον την εποχή της κρίσης», οργανώνουν ο Δήμος Βόλου και η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου 2014, στις 18.30, με ομιλήτρια την Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος και Σύμβουλο Επικρατείας κ. Μαρία Καραμανώφ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημαρχείου Βόλου και είναι ανοιχτή στο κοινό.

 

Περιβάλλον, ανάπτυξη και κρίση.  Οι δύο πρώτες λέξεις βρίσκονται στο προσκήνιο εδώ κι εξήντα χρόνια. Η τρίτη, εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια, ανέτρεψε πολλά από αυτά που η κοινωνία μέχρι τότε θεωρούσε δεδομένα. Πρώτη έκανε, βαρύγδουπα, την εμφάνιση της στο διεθνές μεταπολεμικό στερέωμα η οικονομική ανάπτυξη, η οποία θεωρήθηκε εν δυνάμει απεριόριστη και συγχρόνως πανάκεια για όλα τα ανθρώπινα δεινά.

 

Σήμερα βιώνουμε πλέον τις καταστροφικές συνέπειες αυτών των αντιλήψεων σε όλα τα πεδία.  Από όλες τις γνωστές πλέον καταστροφές, πρώτη έκανε αισθητή την παρουσία της η παγκόσμια οικολογική κρίση και, για το λόγο αυτό, το περιβάλλον έγινε το αγαπημένο παιδί της δεκαετίας του 1990 και του 2000. Επιχειρήθηκε τότε μία διέξοδος από την κρίση, η οποία έλαβε το γνωστό όνομα «Βιώσιμη ανάπτυξη» ή «αειφορία» και φιλοδόξησε να γίνει το λάβαρο του 21ου αιώνα. Σήμερα, μετά την εφαρμογή των μνημονίων στην Ελλάδα, το περιβάλλον φαίνεται να υποχωρεί, μπροστά στις «ανάγκες» που η κρίση έχει δημιουργήσει. Το ερώτημα είναι, μια τέτοια πολιτική μπορεί να δώσει στην Ελλάδα την προοπτική και την ελπίδα για το μέλλον;

 

            Η Μ.Καραμανώφ

 

Η Μαρία Καραμανώφ σπούδασε Νομικά στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Λονδίνου. Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του University College London. Ακολούθησε δικαστική σταδιοδρομία και είναι σήμερα Σύμβουλος Επικρατείας. Μέλος της Ελληνικής Ομάδος Συστημάτων, ιδρυτικό μέλος του Eπιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Bιωσιμότητος, διαδέχθηκε στην Προεδρία τον Μιχαήλ Δεκλερή και έχει ασχοληθεί με τα συστήματα μεγάλης κλίμακος. Δίδαξε Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.Κατά το διάστημα 1990-1999 υπηρέτησε στο Ε” τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου ασχολήθηκε με υποθέσεις περιβάλλοντος και βιωσίμου αναπτύξεως σε ευρύ φάσμα αντικειμένων.

Έχει συγγράψει μελέτες και άρθρα, μεταξύ των οποίων και τα βιβλία «Failures in Implementation», «Τα όρια των ιδιωτικοποιήσεων: Βιώσιμο Κράτος και Δημόσια Κτήση».

 

Π.Σκοτινιώτης: Η διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος αποτελεί ασπίδα προστασίας για το μέλλον

 

Στο χαιρετισμό του στη σημερινή εκδήλωση μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, ο Δήμαρχος Βόλου κ.Πάνος Σκοτινιώτης επισήμανε τα ακόλουθα:

 

Η σημερινή μέρα, είναι μέρα μνήμης. Μέρα μνήμης για τα εκατομμύρια αθώους  Εβραίους, αλλά  και τα μέλη  άλλων μειονοτήτων, που σφαγιάστηκαν με τον πλέον βάρβαρο τρόπο  που  θα μπορούσε κάποιος  να  διανοηθεί. Είναι, όμως, και μέρα τιμής για όλους όσοι βοήθησαν στη διάσωση Εβραίων την εποχή του μεγάλου διωγμού.

 

Η τραγωδία του Ολοκαυτώματος δεν μπορεί να  διαγραφεί. Όσο υπάρχει ανθρώπινη μνήμη, οφείλουμε να τη θυμόμαστε,  με  ντροπή  και  φρίκη. Η διατήρηση της μνήμης μας ζωντανής είναι αναγκαία προκειμένου να  αποτίσουμε  τον δέοντα φόρο τιμής  στα θύματα. Μα πάνω απ’ όλα, είναι αναγκαία ως  ασπίδα προστασίας για το μέλλον. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η άβυσσος  των ναζιστικών στρατοπέδων  θανάτου ξεκίνησε  από το μίσος, την  προκατάληψη και τον αντισημιτισμό,  γεγονός που επιβάλλεται να  λειτουργήσει ως προειδοποίηση, ως σήμα κινδύνου, ως μήνυμα εγρήγορσης.

Το Ολοκαύτωμα αποτελεί ένα ακραίο έγκλημα στην ευρωπαϊκή Ιστορία, για το οποίο δεν ευθύνονται μόνον οι ναζί, αλλά και όσοι αδιαφόρησαν ή τους ανέχθηκαν. Και έχει σημασία η υπόμνηση αυτή, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου εγκληματική νεοναζιστική οργάνωση με ανοιχτά αντισημιτικές θέσεις συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Φαίνεται μάλιστα  πως τελευταία εμφανίζονται και διάφορα υποκατάστατά της, που υιοθετούν απροκάλυπτα τη φρασεολογία της, όπως βλέπουμε και στην πόλη μας.

Όσοι έζησαν τη φρίκη του πολέμου και των στρατοπέδων εξόντωσης, αλλά και ολόκληρη η  πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία, έχουμε χρέος να υψώσουμε, όλοι μαζί, ένα τείχος και να πούμε όχι σε γενοκτονίες  και  εγκλήματα  κατά της  ανθρωπότητας. Όχι στην τυφλή βία,  το ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη μισαλλοδοξία.

Έχουμε χρέος να  κρατήσουμε  τη δάδα της μνήμης αναμμένη. Να κρατήσουμε  ψηλά τον αγώνα για ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και να πούμε ναι σε μιακοινωνία ανοιχτή, δημοκρατική, συνεκτική και συμμετοχική, όπου η πολιτισμική, η θρησκευτική, η εθνοτική διαφορά δεν θα αποτελούν απειλή, αλλά πλεονέκτημα, έμπνευση και δύναμη δημιουργίας».

Συνάντηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τον Δήμαρχο Βόλου Π.Σκοτινιώτη

Ο Βόλος είναι η μόνη πόλη της Ελλάδας, πέραν της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, την οποία επισκέφθηκε η αντιπροσωπεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH), προκειμένου να συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πάνο Σκοτινιώτη, στο πλαίσιο έρευνας για τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στόχος της έρευνας είναι να τεκμηριώσει τις παραβιάσεις σε οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση, την υγειονομική περίθαλψη και, σε πιο περιορισμένο βαθμό, την εκπαίδευση και τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Η αντιπροσωπεία της FIDH, με επικεφαλής τους Αντιπροέδρους NoelineBlackwell από την Ιρλανδία και Δημήτρη Χριστόπουλο από την Ελλάδα, είχε μακρά συνομιλία με τον Δήμαρχο Βόλου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν η πόλη και οι πολίτες εξαιτίαςτης οικονομικής κρίσης.

            «Φιλοδοξούμε, μέσα από συναντήσεις με εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων να διερευνήσουμε κατά πόσο η οικονομική κρίση μπορεί να αποτελεί απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, και παράλληλα να καταγράψουμε τις προτάσεις τους για πιθανές μεταρρυθμίσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο», τόνισαν τα μέλη της αποστολής της FIDH. Όπως εξήγησαν, από τα μηνύματα που λαμβάνει η Ομοσπονδία προκύπτει ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την πρόσβαση στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα σε πολλές χώρες εντός και εκτός Ευρώπης. Οι απαντήσεις στην κρίση από τους φορείς χάραξης πολιτικής σε κάθε χώρα, έχουν με τη σειρά τους επηρεάσει αρνητικά τις κοινωνίες, ιδιαίτερα  τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στην Ελλάδα, όπου τα αυστηρά μέτρα και προγράμματα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τα οποία η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί απέναντι στην τρόικα, αφενός υπονομεύουν την πρόσβαση των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες και  βασικά ανθρώπινα δικαιώματα σε τομείς όπως η στέγαση, η υγεία, η απασχόληση και η εκπαίδευση, αφετέρου οδηγούν στον περιορισμό των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων.

            Ο κ.Σκοτινιώτης, αφού έκανε σύντομη αναφορά στην ιστορική ταυτότητα της περιοχής, προχώρησε σε αναλυτική ενημέρωση για τη σύγχρονη φυσιογνωμία του Βόλου και τα προβλήματα που βιώνουν οι πολίτες λόγω της οικονομικής κρίσης, δεδομένου και του ιδιαίτερου χαρακτήρα της τοπικής οικονομίας. «Ο Βόλος και η Μαγνησία, λόγω της ιδιαίτερης παραγωγικής τους φυσιογνωμίας, έχουν χτυπηθεί πολύ έντονα. Τόσο τα επίσημα όσο και τα ανεπίσημα στοιχεία, μάς κατατάσσουν στα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας», τόνισε μεταξύ άλλων και εξήγησε ότι υπάρχει στην περιοχή μεγάλη μερίδα νεόπτωχων που προέρχεται κυρίως από την κατάρρευση της μεσαίας τάξης, η οποία βρίσκεται πραγματικά σε δεινή κατάσταση.

            Απαντώντας σε ερωτήσεις για το ρόλο της Αυτοδιοίκησης, ο κ.Σκοτινιώτης επισήμανε ότι οι Δήμοι, ως ο πλησιέστερος προς τον πολίτη θεσμός, βιώνουν με ιδιαίτερα άμεσο και πολλές φορές δραματικό τρόπο τα προβλήματα που δημιουργούνται από την ανεργία και τα συνεπακόλουθά της στην κοινωνική συνοχή. Την ίδια ώρα, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα λόγω των μεγάλων περικοπών στις επιχορηγήσεις και την αδυναμία του κεντρικού κράτους να ανταποκριθεί στις βασικές του υποχρεώσεις. «Σε αυτό το δραματικό κοινωνικό πεδίο και σε αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον, οι Δήμοι πήραν κυριολεκτικά την κατάσταση στα χέρια τους, υποκαθιστώντας ουσιαστικά το  κοινωνικό κράτος  το οποίο έχει καταρρεύσει», τόνισε ο κ.Σκοτινιώτης και αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Βόλου.

            Συγκεκριμένα, παρουσίασε τις σημαντικές κοινωνικές δομές του Δήμου που λειτουργούν ως ομπρέλα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για τους πιο αδύναμους συμπολίτες, όπως ο Ξενώνας Αστέγων, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», το Κέντρο Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων με αναπηρία, ο  Ξενώνας Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων της βίας και των παιδιών τους, τα κέντρα για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία, τους παιδικούς σταθμούς κ.α. Επίσης αναφέρθηκε στις δράσεις που υλοποιεί ο Δήμος Βόλου σε συνεργασία με την τοπική Εκκλησία, άλλους φορείς και το ισχυρό κίνημα εθελοντισμού που έχει αναπτυχθεί στην πόλη, όπως το Κοινωνικό Ιατρείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο κ.α. «Αποτελεί ζήτημα τιμής για το Δήμο Βόλου και την τοπική κοινωνία να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει κανείς συμπολίτης χωρίς φαγητό και χωρίς στέγη», επανέλαβε ο κ.Σκοτινιώτης.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του Δήμου Βόλου για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, προτάσσοντας την προσπάθεια αξιοποίησης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, χάρις στην οποία ο Δήμος Βόλου αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο επενδυτή στο Νομό Μαγνησίας. Ακόμη, αναφέρθηκε στο Κέντρο Υποστήριξης Απασχόλησης, το οποίο παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη σε ανέργους της περιοχής, αλλά και στην πρωτοβουλία που έλαβε ο Δήμος Βόλου και υλοποιεί σε συνεργασία με τους βασικούς τοπικούς  φορείς για τη συγκρότηση του Τοπικού Δικτύου Ανάπτυξης και Απασχόλησης, με στόχο την κινητοποίηση των τοπικών δυνάμεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ.Σκοτινιώτης εξέφρασε την πεποίθηση ότι απαιτείται να υπάρξει σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης που θα υπερβαίνει τη μνημονιακή εποχή. Στο πλαίσιο αυτό η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να παίξει ρόλο αιχμής, ώστε οι τοπικές κοινωνίες να μπορέσουν να βγουν όσο γίνεται πιο γρήγορα από τη βαθιά και παρατεταμένη κρίση. Σε ερώτηση, εξάλλου, για τυχόν θετικές συνέπειες της κρίσης, ο κ.Σκοτινιώτης απάντησε ότι βοήθησε τους Έλληνες να υιοθετήσουν και πάλι ιδέες και αξίες που είχαν ξεχάσει, ενώ σε ερώτηση για άνοδο του νεοναζισμού στη χώρα μας υπογράμμισε ότι στο Δήμο Βόλου έχει διαμορφωθεί ισχυρό μέτωπο απέναντι σε φαινόμενα κοινωνικής βίας, ρατσισμού, ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας, που εντείνονται σε συνθήκες μεγάλων οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. «Αν θέλουμε να ξεπεράσουμε  τη σημερινή κρίση, θα πρέπει να ενισχύσουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς, να αξιώσουμε την άρση των αιτιών που οδηγούν στη βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση, να διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο την κοινωνική συνοχή και να αποφύγουμε το διχασμό και το χάος, που με τόσο πάθος επιδιώκουν οι δυνάμεις του μηδενισμού και της τυφλής βίας, χωρίς ίχνος σεβασμού στις παραδόσεις μας και χωρίς ίχνος ευθύνης για το μέλλον της χώρας», τόνισε χαρακτηριστικά.

 

Η FIDH

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH) ιδρύθηκε το 1922 από 15 ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σήμερα συμμετέχουν 178 εθνικές οργανώσεις από 117 χώρες, που συνεργάζονται με σκοπό την υλοποίηση στρατηγικών και δράσεων για την προώθηση των παγκόσμιων προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η FIDH πιστεύει ότι βιώσιμες κοινωνικές αλλαγές και ο πραγματικός σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα προκύψουν από τις δράσεις που υλοποιούν οι τοπικές κοινότητες και οι οποίες υποστηρίζονται από πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Αυτή η αλληλεπίδραση διέπει τις διαδικασίες  λήψης αποφάσεων της FIDH, τα προγράμματά της και τις δραστηριότητές της,  καθιστώντας την το μοναδικό αντιπροσωπευτικό φορέα που μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των κοινοτήτων που πλήττονται από τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η FIDH  πετυχαίνει να συγκεράσει την εμπειρία και την γνώση των προβλημάτων που έχουν οι εταίροι με το διεθνές δίκαιο και τους μηχανισμούς προστασίας και διακυβερνητικής υπεράσπισης.

Ν.Blackwell και Δ.Χριστόπουλος

Η NoelineBlackwell είναι Επίκουρος Καθηγήτρια στη Νομική  Σχολή και τη Σχολή Διοίκησης  στο Πανεπιστήμιου του Δουβλίνου “Dublin College University”, αντιπρόεδρος της FIDH και γενική διευθύντρια του FLAC, ενός Οργανισμού στην Ιρλανδία που παρέχει δωρεάν νομικές συμβουλές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Δημήτρης Χριστόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου και αντιπρόεδρος της FIDH.

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia