Έρευνα αγοράς για την εκτύπωση δύο χιλιάδων τεμαχίων (2.000) 36σελιδου εντύπου προβολής στην Ρουμανική γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

                        Βόλος   42-  2014

 

                       Αρ. Πρωτ. 12183

Ταχ. Δ/νση: Λαμπράκη – Σέκερη

Τ.Κ. 38334

Πληροφορίες : Γ. Στούμπος

Τηλ. 24210 30930, 30940

Fax: 24210 30940

Email: gstumpos@yahoo.gr

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Ζητούνται κλειστές προσφορές για την εκτύπωση δύο χιλιάδων τεμαχίων (2.000) 36σελιδου εντύπου προβολής στην Ρουμανική γλώσσα, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)

 

36σελιδο έντυπο

-διάσταση 50Χ22 cm ανοιχτό

-σελίδες 32 εσωτερικές και 4 εξώφυλλο

-χρώματα 4

-χαρτί εξωφύλλου velvet 300gr., χαρτί εσωτερικών σελίδων velvet 130gr και

-δέσιμο πίκμανση και καρφίτσα.

 

Ο προϋπολογισμός της προαναφερόμενης εκτύπωσης ανέρχεται στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων (1.200,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 70-6615.801

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://www.volosinfo.gr/el/ προκειμένου να δουν τα σχετικά έντυπα, επίσης μπορούν να τους αποσταλούν και ηλεκτρονικά ή να παραλάβουν δείγματα από το Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης.

Προθεσμία παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον μειοδότη που πληροί τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Παρακαλούμε οι κλειστές προσφορές να προσκομισθούν στο Δημαρχείο Βόλου (Πλ. Ρήγα Φεραίου), στο Τμήμα Προμηθειών έως 6/2/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

                                                                      

                                                                           ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Έρευνα αγοράς για την εκτύπωση πέντε χιλιάδων τεμαχίων (5.000) 20σελιδου εντύπου προβολής στην Γερμανική γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

                        Βόλος   42-  2014

 

                       Αρ. Πρωτ. 12187

Ταχ. Δ/νση: Λαμπράκη – Σέκερη

Τ.Κ. 38334

Πληροφορίες : Γ. Στούμπος

Τηλ. 24210 30930, 30940

Fax: 24210 30940

Email: gstumpos@yahoo.gr

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Ζητούνται κλειστές προσφορές για την εκτύπωση πέντε χιλιάδων τεμαχίων (5.000) 20σελιδου εντύπου προβολής στην Γερμανική γλώσσα, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

20σελιδο έντυπο

-διάσταση σελίδας: 21,5Χ21,5 cm

-σελίδες 16 εσωτερικές και 4 εξώφυλλο

-χρώματα 4

-χαρτί εξωφύλλου velvet 300gr., χαρτί εσωτερικών σελίδων velvet 130gr και

-δέσιμο πίκμανση και καρφίτσα.

 

Ο προϋπολογισμός της προαναφερόμενης εκτύπωσης ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 70-6615.801

Προθεσμία παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον μειοδότη που πληροί τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Παρακαλούμε οι κλειστές προσφορές να προσκομισθούν στο Δημαρχείο Βόλου (Πλ. Ρήγα Φεραίου), στο Τμήμα Προμηθειών έως 6/2/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

Έρευνα αγοράς για την εκτύπωση τριών χιλιάδων τεμαχίων (3.000) 36σελιδου εντύπου προβολής στην Γερμανική γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

                        Βόλος   42-  2014

 

                       Αρ. Πρωτ. 12175

Ταχ. Δ/νση: Λαμπράκη – Σέκερη

Τ.Κ. 38334

Πληροφορίες : Γ. Στούμπος

Τηλ. 24210 30930, 30940

Fax: 24210 30940

Email: gstumpos@yahoo.gr

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Ζητούνται κλειστές προσφορές για την εκτύπωση τριών χιλιάδων τεμαχίων (3.000) 36σελιδου εντύπου προβολής στην Γερμανική γλώσσα, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)

 

36σελιδο έντυπο

-διάσταση 50Χ22 cm ανοιχτό

-σελίδες 32 εσωτερικές και 4 εξώφυλλο

-χρώματα 4

-χαρτί εξωφύλλου velvet 300gr., χαρτί εσωτερικών σελίδων velvet 130gr και

-δέσιμο πίκμανση και καρφίτσα.

 

Ο προϋπολογισμός της προαναφερόμενης εκτύπωσης ανέρχεται στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων (1.800,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 70-6615.801

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://www.volosinfo.gr/el/ προκειμένου να δουν τα σχετικά έντυπα, επίσης μπορούν να τους αποσταλούν και ηλεκτρονικά ή να παραλάβουν δείγματα από το Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης.

Προθεσμία παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον μειοδότη που πληροί τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Παρακαλούμε οι κλειστές προσφορές να προσκομισθούν στο Δημαρχείο Βόλου (Πλ. Ρήγα Φεραίου), στο Τμήμα Προμηθειών έως 6/2/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

 

Έρευνα αγοράς για την εκτύπωση 6 έγχρωμων ψηφιακών εκτυπώσεων σε μουσαμά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

                        Βόλος   42-  2014

 

                       Αρ. Πρωτ. 12185

Ταχ. Δ/νση: Λαμπράκη – Σέκερη

Τ.Κ. 38334

Πληροφορίες : Γ. Στούμπος

Τηλ. 24210 30930, 30940

Fax: 24210 30940

Email: gstumpos@yahoo.gr

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Ζητούνται κλειστές προσφορές για την εκτύπωση 6 έγχρωμων ψηφιακών εκτυπώσεων σε  μουσαμά, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

-διάσταση 938 x 2390 mm.

-οι εκτυπώσεις θα συνοδεύονται από εύκολο τρόπο ανάρτησης χωρίς κόλλες και βύσματα, για να αναρτηθούν σε λείες επιφάνειες χωρίς να προκληθεί αλλοίωση κατά την ανάρτησή τους στο περίπτερο της έκθεσης του Μονάχου για το οποίο προορίζονται.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6432.001 «Δαπάνες τουριστικών εκθέσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό» και  θα επιβαρύνει το κόστος του περιπτέρου.

Προθεσμία παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον μειοδότη που πληροί τα τεχνικά χαρακτηριστικά και θα εξασφαλίζει τον τρόπο ανάρτησης που περιγράφεται ποιο πάνω.

Παρακαλούμε οι κλειστές προσφορές να προσκομισθούν στο Δημαρχείο Βόλου (Πλ. Ρήγα Φεραίου), στο Τμήμα Προμηθειών έως 6/2/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ»

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                             Βόλος, 4/02/2014

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ                                                                     Αρ. Πρωτ.12207

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμαρχος Βόλου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 του Ν.3669/2008 ΚΔΕ)) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση- επέκταση υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων» προϋπολογισμού δαπάνης σαράντα χιλιάδων τετρακόσια εξήντα δύο ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά (40.462,49 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και της αναθεώρησης.

Η δημοπρασία θα γίνει την 11η Φεβρουαρίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στο κτίριο Σπίρερ (Δ/νση Τεχν Υπηρεσιών 2ος όροφος) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξης Α1 και άνω, καθώς επίσης επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα, του ανάλογου ποσού, για έργα κατηγορίας οδοποιίας.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε οκτακόσια εννέα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (809,25 €) που θα παρέχεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 του Ν.3669/2008 ΚΔΕ , και θα απευθύνεται στο Δήμο Βόλου.

Η προθεσμία περαιώσεως του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου (Μικρασιατών 81 (κτίριο Σπίρερ) στο Βόλο τηλ. 2421094025)

Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενοποιημένη Διακήρυξη Τύπου ΒΕνοποιημένη Διακήρυξη τύπου Β

Περιγραφικό Τιμολόγιοπεριγραφικό τιμολόγιο

ΠρομέτρησηΠρομέτρηση
Τεχνικη Περιγραφη ΒΤεχνικη Περιγραφη Β

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ 

 

ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ

Συνεχίζονται οι προσπάθειες της Υπηρεσίας Καθαριότητας για αποξήλωση της παράνομης αφισοκόλλησης

Με συντονισμένες προσπάθειες συνεχίζεται η δράση που ξεκίνησε, το περασμένο Φθινόπωρο, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Βόλου, για την απομάκρυνση της παράνομης αφισοκόλλησης από κοινόχρηστους χώρους, απαλλάσσοντας πολλές κεντρικές οδούς της πόλης από το άσχημο αυτό φαινόμενο. Η παράνομη αφισοκόλληση είναι ένα πρόβλημα που εντοπίζεται σε όλο το Δήμο, έντονα όμως εμφανίζεται κυρίως σε κεντρικά και πολυσύχναστα σημεία του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου και Ν. Ιωνίας, και μάλιστα, περισσότερο στην περιοχή του Βόλου.

 

Υπενθυμίζεται ότι η Διεύθυνση Καθαριότητας και ειδικότερα το Τμήμα Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων ξεκίνησε την προσπάθεια, από τον περασμένο Οκτώβριο, πραγματοποιώντας αρχικά καταγραφή των σημείων όπου είχαν επικολληθεί αφίσες που ρυπαίνουν τους κοινόχρηστους χώρους και αλλοιώνουν την αισθητική της πόλης. Το πρόβλημα ήταν πολύ έντονο στις οδούς Ιάσονος και Δημητριάδος και μικρότερο στις οδούς Κ. Καρτάλη, Ιωλκού, Ερμού, 2ας Νοεμβρίου και Μαιάνδρου, αλλά και σε άλλες οδούς, εντοπιζόμενο κυρίως σε ξενοίκιαστα καταστήματα, καθώς και σε προσόψεις δημόσιων κτηρίων.

 

Το Νοέμβριο 2013, συνεργεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας ξεκίνησαν την αφαίρεση των αφισών, καθαρίζοντας τους κοινόχρηστους χώρους (τοίχους, τζάμια, καφάο ΟΤΕ κλπ) στις οδούς όπου εντοπιζόταν πιο έντονο το πρόβλημα. Σήμερα, έχουν καθαριστεί οι οδοί Ιάσονος, Δημητριάδος, Ερμού, Κ. Καρτάλη, Ιωλκού και Μαιάνδρου. Μετά από τον καθαρισμό των χώρων, η Υπηρεσία επικολλά αυτοκόλλητα όπου αναγράφεται η σχετική νομοθεσία και οι προβλεπόμενες ποινές, ώστε να υπάρχει ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους, για να αποτρέπεται η επανάληψη του φαινομένου.

 

Η Υπηρεσία πραγματοποιεί στις οδούς όπου έχει γίνει καθαρισμός, τακτικούς ελέγχους για τον εντοπισμό περιπτώσεων επανατοποθέτησης αφισών. Η ανταπόκριση των διαφημιζόμενων είναι, μέχρι στιγμής, πολύ ικανοποιητική, με αποτέλεσμα να μην επανεμφανίζεται το φαινόμενο της ρύπανσης, στην έκταση που είχε παλιότερα. Υπήρξαν ωστόσο και περιπτώσεις εκ νέου παράνομης διαφήμισης, σχετικά με τις οποίες η Υπηρεσία προέβη στην επιβολή των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία (Ν. 2946/2001) προστίμων. Συγκεκριμένα, έχουν επιβληθεί δέκα (10) πρόστιμα, στο χαμηλότερο προβλεπόμενο ύψος, των 300 €, ως δείγμα καλής θέλησης από την πλευρά του Δήμου.

 

Όπως δήλωσε η αρμόδια Αντιδήμαρχος, κ. Ν. Οικονόμου, «όταν ξεκίνησε η δράση, ενημερώσαμε τους δημότες, επιδιώκοντας την ευαισθητοποίηση και τη συνεργασία τους στην προσπάθειά μας για πιο καθαρή πόλη. Δεν είχαμε επιβάλει κανένα πρόστιμο, γιατί ο στόχος μας ήταν όχι η τιμωρία, αλλά η συνειδητοποίηση του προβλήματος και η αποφυγή της επανάληψής του. Δυστυχώς, κάποιοι εξακολουθούν να μη σέβονται τις προσπάθειες που γίνονται, αλλά και το δικαίωμα των πολιτών για μια καλύτερη αισθητική των κοινόχρηστων χώρων. Και πάλι, όμως, ως δείγμα καλής διάθεσης, επιβάλαμε το μικρότερο πρόστιμο, ελπίζοντας ότι οι παραβάτες θα συμμορφωθούν και δε θα επαναληφθεί το φαινόμενο».

 

Η προσπάθεια της Υπηρεσίας θα συνεχιστεί, σύμφωνα με την κ.Οικονόμου, συντονισμένα και με αμείωτο ρυθμό, για να διατηρηθεί η πόλη καθαρή από την παράνομη αφισοκόλληση. Παράλληλα, γίνεται και απομάκρυνση πανό από κοινόχρηστους χώρους (γέφυρες κλπ). Η Υπηρεσία επισημαίνει στους φορείς ότι είναι παράνομη ενέργεια η ανάρτηση πανό και παρακαλεί να τηρείται η νομοθεσία, ώστε, αφενός να μη σπαταλά τις περιορισμένες δυνάμεις της σε ανάλογες δράσεις, και αφετέρου να μην έρχεται στη δυσάρεστη θέση να επιβάλλει τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

 

 

Εγκρίθηκε η δημοπράτηση για το έργο ανέγερσης του 5ου νηπιαγωγείου Βόλου στο Καραγάτς

Τους όρους διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου κατασκευής του 5ου Νηπιαγωγείου Βόλου, στη συμβολή των οδών Ογλ και Εθνικής Αντιστάσεως, ενέκρινε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου στη σημερινή συνεδρίαση της. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.170.000 ευρώ και έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας. Η μελέτη, την οποία εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου, είχε παρουσιαστεί κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει πριν το τέλος του 2015.

 

Σε δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Φ.Λαμπρινίδης, σημείωσε ότι ένα ακόμη έργο που αφορά σχολική υποδομή παίρνει το δρόμο της υλοποίησης, χάρις στην εξασφάλιση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος στα σχολεία, που εντοπίζεται κυρίως στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ιδιαίτερα στα νηπιαγωγεία. Στο πλαίσιο αυτό, η Τεχνική Υπηρεσία έχει επεξεργαστεί μελέτες που αφορούν τη μετεγκατάσταση του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ν.Ιωνίας στην περιοχή Αγ.Βαρβάρας και του 27ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου στην περιοχή Αλυκών, έτσι ώστε να υπάρχει ετοιμότητα ένταξης των αντίστοιχων έργων σε ενδεχόμενες νέες προσκλήσεις του ΕΣΠΑ».

 

Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η κατασκευή νέου κτηρίου για τη στέγαση του 5ου 2/θέσιου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Βόλου, δυναμικότητας 50 παιδιών. Το κτήριο προβλέπεται να κατασκευαστεί στο Ο.Τ. 950 του σχεδίου πόλης του Βόλου. Το οικοδομικό τετράγωνο αποτελεί ένα μεγάλο σχολικό συγκρότημα, όπου σήμερα βρίσκονται το 10ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (στο οποίο σήμερα στεγάζεται και το 5ο Νηπιαγωγείο), το 2ο & 3ο Νηπιαγωγείο, το Ειδικό Νηπιαγωγείο, το 1ο Γυμνάσιο & το 1ο Λύκειο Βόλου. Οι αύλειοι χώροι των σχολείων χωρίζονται με περίφραξη και έχουν χωριστές εισόδους. Η θέση που τοποθετείται το νέο κτήριο είναι στο νότιο – ανατολικό τμήμα του οικοπέδου, στην γωνία των οδών Εθνικής Αντιστάσεως με Όγλ.

           

Το νηπιαγωγείο, εμβαδού 454,34 τ.μ., θα αποτελείται από δύο αίθουσες  διδασκαλίας, αίθουσα ανάπαυσης, πολυδύναμο χώρο (χώρο υποδοχής, βιβλιοθήκη, τραπεζαρία, κουζίνα, γραφείο νηπιαγωγών) γενική αποθήκη του διδακτηρίου, χώρους υγιεινής νηπίων, χώρους υγιεινής νηπιαγωγών, χώρους υγιεινής ΑΜΕΑ και λεβητοστάσιο. Προβλέπεται η δημιουργία εκτατικού τύπου «πράσινο δώμα», προκειμένου να υπάρξει παθητική εξοικονόμηση ενέργειας. Στην αυλή προβλέπεται να κατασκευαστούν βρύσες και είσοδος στην περίφραξη. Η νότια αυλή, επί της οδού Όγλ, θα έχει παιδικά παιχνίδια, κερκίδα για καθιστικό, αμμοδόχο, ενώ κατά μήκος της περίφραξης θα φυτευτούν φυλλοβόλα δέντρα για την σκίαση του χώρου και του κτηρίου.

 

Ηλ.Ξηρακιάς: Η λειτουργία των λαϊκών αγορών δεν θα επιβαρύνει την καθαριότητα της πόλης

Αποφασισμένη να εφαρμόσει την Κανονιστική Απόφαση για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών σε ό,τι αφορά την καθαριότητα της πόλης, είναι η Δημοτική Αρχή Βόλου, όπως τονίστηκε στην πρόσφατη συνάντηση των Αντιδημάρχων Ηλία Ξηρακιά και Δημήτρη Δερβένη με εκπροσώπους των τριών Συλλόγων επαγγελματιών και παραγωγών που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα θέματα που προκύπτουν από το νέο νόμο σχετικά με τον καθορισμό του ημερήσιου τέλους που θα καταβάλλουν οι δικαιούχοι. Ωστόσο, προέκυψαν διαφωνίες τόσο για το ύψος του ημερήσιου τέλους, όσο και για τον τρόπο καταβολής του από τους επαγγελματίες και τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών.  

 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το ύψος του τέλους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών τόνισε στους εκπροσώπους των Συλλόγων ότι το ημερήσιο τέλος είναι ανταποδοτικό και αφορά κυρίως τη χρήση κοινόχρηστου χώρου και την καθαριότητα που γίνεται με ειδικά συνεργεία που διαθέτει ο Δήμος μετά το τέλος των λαϊκών αγορών. «Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό στο θέμα αυτό, διότι σε αντίθετη περίπτωση οι δημότες του Βόλου θα επιβαρύνονται από το κόστος λειτουργίας των λαϊκών αγορών και αυτό δεν είναι δίκαιο. Οι δρόμοι που φιλοξενούν τις λαϊκές αγορές παρουσιάζουν την εικόνα “βομβαρδισμένης πόλης” από σκουπίδια κάθε είδους, ιδιαίτερα όταν έχουμε ανέμους και τα σκουπίδια διασπείρονται στους γύρω δρόμους και στις αυλές των σπιτιών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ξηρακιάς. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν αλλάξει αυτή η εικόνα, η Δημοτική Αρχή είναι διατεθειμένη να περιορίσει στο ελάχιστο το ανταποδοτικό ημερήσιο τέλος.

 

Το δεύτερο θέμα για το οποίο υπήρξε διαφωνία αφορά τον τρόπο καταβολής των τελών. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, το τέλος προκαταβάλλεται για ένα δίμηνο ή τρίμηνο ανάλογα με την Κανονιστική των λαϊκών αγορών, ενώ οι Σύλλογοι αντιπροτείνουν να γίνεται είσπραξη σε καθημερινή βάση από υπαλλήλους του Δήμου. Ο κ. Ξηρακιάς επισήμανε ότι αυτός ο τρόπος λειτουργίας ανήκει στο παρελθόν και ότι η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και η συμμετοχή στη λαϊκή αγορά σημαίνει για όλους τους επαγγελματίες ενοικίαση του χώρου και συνεπώς προκαταβολή του τιμήματος. Σε ειδικές περιπτώσεις οικονομικής αδυναμίας των δικαιούχων, η Δημοτική Αρχή θα εξετάσει το ενδεχόμενο τμηματικής καταβολής του τιμήματος, πάντα όμως απευθείας στο ταμείο του Δήμου ή μέσω τραπέζης.

 

«Σε μια εποχή που ο Δήμος προσπαθεί, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, να διατηρεί την πόλη καθαρή με πολύ λιγότερους πόρους απ’ ό,τι στο παρελθόν, δεν είναι επιτρεπτό να επιβαρυνθούν οι πολίτες εξαιτίας της κακής χρήσης που κάνουν κάποιοι επαγγελματίες και παραγωγοί των λαϊκών αγορών στον κοινόχρηστο χώρο που τους παραχωρείται. Είμαστε διατεθειμένοι να συμφωνήσουμε σε ένα ημερήσιο τέλος κάτω του κόστους, αλλά δε μπορούμε να δεχθούμε να μην εφαρμοστεί η Κανονιστική για την καθαριότητα της πόλης», κατέληξε ο κ.Ξηρακιάς.

Οπτικοακουστική αφήγηση για επιλεγμένα σημεία του Βόλου

Ξεκίνησε η εφαρμογή του Antipolis QR project με τη τοποθέτηση της πρώτης σήμανσης στη πλατεία Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για ένα προωθημένο πρόγραμμα με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες για επιλεγμένα σημεία της πόλης, μέσα από την ανάπτυξη εξελιγμένων τεχνολογικών εφαρμογών (QRκωδικόςs) και τη χρήση έξυπνων συσκευών κινητής τηλεφωνίας. Τα QRcodes (QuickResponse) τοποθετούνται σε κομβικά ιστορικά σημεία της πόλης, ώστε ο περιπατητής να μπορεί να τα σκανάρει με την τηλεφωνική συσκευή του και αυτομάτως να λαμβάνει μια μικρή οπτικοακουστική αφήγηση βασισμένη στην ιστορική μνήμη του συγκεκριμένου σημείου.

Η αρχική μελέτη του project στηρίχθηκε σε πρόταση που έγινε στο Δημοτικό Ι.Ε.Κ. από τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας κ. Ν.Μόσχο, για εικαστικές παρεμβάσεις στη πόλη του Βόλου. Προτάθηκαν δεκάδες ιδέες από τους σπουδαστές και μέσα από συνεχείς συναντήσεις και παρουσιάσεις που συνοδεύτηκαν από τεχνικές μελέτες για την όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση του εγχειρήματος, προτάθηκε η ιδέα που εμπνεύστηκε η σπουδάστρια της ειδικότητας «Γραφίστας εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων», Irene Albino και αναπτύχθηκε με τη βοήθεια των Ε.Παπαευσταθίου, Ε.Τέρπου και Κ.Καπουράνη, υπό την επίβλεψη του καθηγητή τους Πάνο Ποδαρόπουλο.

Ως η καλύτερη λύση για την υλοποίηση του φυσικού μέρους του Project επιλέχθηκε η κατασκευή ψηφιδωτού, την οποία ανέλαβαν οι σπουδαστές της ειδικότητας «Τεχνικός συντήρησης έργων τέχνης», Μαρίνα Τάκου, Ευαγγελία Ζαμάνη με την επίβλεψη και βοήθεια του καθηγητή τους Μιχάλη Παυλή.

Οι φοιτητές του Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου έχουν την ευθύνη υλοποίησης του «φυσικού μέρους» (QR codes) υπό τον συντονισμό του Δ/ντη κ. Φίλιππου Καλογιάννη, αλλά συγχρόνως το project συμπεριέλαβε και τις δημιουργικές συμπράξεις, ψηφιακών δημιουργών, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του ψηφιακού μέρους υπό την επιμέλεια του εικαστικού Αλέξανδρου Ψυχούλη (Αναπληρωτή Καθηγητή Τέχνης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας). Εικαστικοί, αρχιτέκτονες και λογοτέχνες στηρίζονται στην ιστορική πληροφορία των επιλεγμένων σημείων μέσα στην πόλη του Βόλου και τα ερμηνεύουν ιδιοσυγκρασιακά, στοχεύοντας σε μια πολυδιάστατη, πρωτότυπη και συγκινησιακά δυνατή αντίληψη της πραγματικότητας.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το projectαυτό αποτελεί μια διευρυμένη εμπειρία που συνδέει τον υλικό με το ψηφιακό χώρο. Αξιοποιώντας καινοτόμο τεχνολογία, στην οποία μπορεί όλοι να έχουν πρόσβαση και να χειριστούν με απλό τρόπο, δίνεται η δυνατότητα της διασύνδεσης του αστικού τοπίου με μια ερμηνευμένη διάσταση του παρελθόντος. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται άμεσα, αποτελεσματικά και οικονομικά μια σημαντική αισθητική ανάπλαση της πόλης, αναβαθμίζεται το αστικό τοπίο, δημιουργείται ένα πρωτότυπο δίκτυο πληροφορίας, αναπτύσσεται η ψηφιακή ταυτότητα της πόλης και η ιδέα του smart city, αναβαθμίζεται ο κοινόχρηστος χώρος ο οποίος αποκτά και μια ιδιαίτερη διαδραστικότητα.

Τo QR Code είναι η εξέλιξη των bar codes που χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια για την ταυτοποίηση των εμπορικών προϊόντων. Πρόκειται για ένα τετράγωνο σχέδιο φτιαγμένο από λευκά και μαύρα πίξελ που περιέχει κωδικοποιημένη πληροφορία. Τα τελευταία χρόνια η χρήση των έξυπνων τηλεφώνων έκανε δυνατή την αποκωδικοποίηση αυτών των σημάτων από τον καθέναν παρέχοντας έτσι συμπυκνωμένα μια μεγάλη ποσότητα οπτικοακουστικής πληροφορίας η οποία δεν θα ήταν δυνατόν να μεταδοθεί διαφορετικά. Ο χρήστης του τηλεφώνου σαρώνει με τη συσκευή του το QR και αυτό μπορεί να τον οδηγήσει σε ένα γραπτό μήνυμα, ένα βίντεο, ένα μουσικό κομμάτι ή απλά σʼ έναν δικτυακό τόπο που περιέχει πολυτροπική πληροφορία.

Να σημειωθεί ότι το ANTIPOLISθα είναι ένα project σε εξέλιξη. Στοχεύει να αρχίσει με 10 επιλεγμένα σημεία μέσα στον αστικό ιστό αλλά μπορεί να διευρύνεται προσθέτοντας συνεχώς νέους τόπους, καλώντας  νέους δημιουργούς να επεκτείνουν το πλέγμα των ψηφιακών αφηγήσεων της πόλης του Βόλου.

Τα σημεία που προτείνονται να αναπτυχθούν αρχικά τα πρώτα QR είναι τα εξής :

·         Info Point – Είσοδος Πόλης

·         Λιμάνι Βόλου, Οδός Αργοναυτών, Είσοδος – Έξοδος προβλήτα 1

·         Αχίλλειον

·         Παλαιά Ηλεκτρική

·         Κτίριο Αδαμόπουλος, Τ. Οικονομάκη – Αντωνοπούλου

·         Πλ. Ρ. Φεραίου

·         Πάρκο Αγ. Κων/νου

·         Αρχαιολογικό Μουσείο, Πλ. Ανάυρου

·         Πλ. Αγ. Νικολάου

·         Οδός Μεταμορφώσεως, Βιβλιοθήκη – De Chirico

 

Ενημερωτική εκδήλωση για τα προγράμματα Διά Βίου Μάθησης

Με στόχο την ενημέρωση των πολιτών, για τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τα    προγράμματα  Δια Βίου Μάθησης, καθώς και τη σύνδεσή τους με την απασχόληση και τις αναπτυξιακές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, ο Δήμος Βόλου – Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού, διοργανώνει εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Βόλου.

 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), θα γίνει και η απονομή των βεβαιώσεων παρακολούθησης στους εκπαιδευόμενους των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης που ολοκληρώθηκαν έως σήμερα στο Δήμο Βόλου.

 

Όπως επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος κ.Δ.Δερβένης, «επιδίωξη του Δήμου Βόλου ήταν να ωφεληθούν από τα συγκεκριμένα προγράμματα όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες του Δήμου, γι’ αυτό και λειτούργησαν τμήματα, εκτός από την πόλη του Βόλου, και σε άλλες Δημοτικές Ενότητες, ενώ διευρύνθηκε το πλαίσιο των θεματικών ενοτήτων ώστε τα προγράμματα που υλοποιούνται να έχουν άμεση συνάφεια με την παραγωγική και πολιτιστική φυσιογνωμία της περιοχής και να καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες των πολιτών».

 

Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί 20 προγράμματα, μέσα από τα οποία 400 περίπου συμπολίτες καταρτίστηκαν σε θέματα πληροφορικής και ξένων γλωσσών, ενώ άλλα 10 βρίσκονται σε εξέλιξη και 7 πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα. Την ίδια ώρα δρομολογείται η υλοποίηση προγραμμάτων που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες υπηρεσιών, φορέων και διαφόρων κοινωνικών ομάδων της πόλης.

 

Συγκεκριμένα, μετά από επαφή και συνεργασία του Γραφείου Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης με υπηρεσίες, φορείς και εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, έχει ήδη προγραμματιστεί να ξεκινήσουν α) πρόγραμμα “Αγωγή υγείας – Πρώτες Βοήθειες” για 160 άτομα που υπηρετούν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, β) πρόγραμμα “Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία” για τους εθελοντές που είναι εγγεγραμμένοι στο Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Βόλου, γ) πρόγραμμα “Γλωσσικές δεξιότητες” για Ρομά,  δ) πρόγραμμα “Βελτίωση γλωσσικών ικανοτήτων” για κληρικούς, και ε) προγράμματα Αγγλικών και Ελληνικής Γλώσσας για τους τροφίμους του Σωφρονιστικού καταστήματος της Κασσαβέτειας.

 

Επιπλέον, ο Δήμος Βόλου έπειτα από διαβούλευση με τοπικούς παραγωγικούς φορείς, κατέληξε σε προτάσεις για σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία διεκδικεί να υλοποιηθούν στην πόλη σύντομα και αφορούν τα παρακάτω θεματικά αντικείμενα: α) Εξωστρέφεια – Ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας (40 ώρες), β) Τοπική Γαστρονομία & Τοπικά προϊόντα (50 ώρες), γ) Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό Η/Υ (50 ώρες), δ) Εβραϊκή γλώσσα για τον Τουρισμό (25 ώρες).

Τα προτεινόμενα προγράμματα, σχεδιάστηκαν με γνώμονα τις τοπικές ανάγκες για  επιμόρφωση σε δυναμικούς κλάδους, όπως είναι ο τουρισμός, οι εξαγωγές και οι Νέες Τεχνολογίες.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και το πρόγραμμα της οποίας έχει ως εξής:

 

6:00 Προσέλευση

6:15 Χαιρετισμός Δημάρχου Βόλου Πάνου Σκοτινιώτη

6:30 Ομιλίες:

Δημήτρης Δερβένης, Αντιδήμαρχος Δια Βίου Μάθησης και Τοπικής Ανάπτυξης με θέμα: «Η εφαρμογή της Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Βόλου και η σύνδεσή της με την απασχόληση και την τοπική ανάπτυξη»

Φίλιππος Λέντζας, Πρόεδρος Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με θέμα: «Ο ρόλος και οι προοπτικές της Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα και την Ευρώπη»

 

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η απονομή των βεβαιώσεων παρακολούθησης. Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί να παραστούν οι βουλευτές του Νομού, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, της ΕΕΤΑΑ, του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστιάσεως Ν. Μαγνησίας, της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Μαγνησίας, του Εμπορικού Συλλόγου Ν. Μαγνησίας, του Εργατικού Κέντρου Βόλου, του ΣΒΘΚΕ, της Α΄βάθμιας  Εκπαίδευσης, της Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης, του ΟΑΕΔ, των ΝΠΙΔ – ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου και ΑΝΕΒΟ.

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia