Άκυρη η παραχώρηση χερσαίων εκτάσεων από την Κτηματική Υπηρεσία

Η κείμενη νομοθεσία (νόμος 2971/2001, άρθρο 24) δίδει τη δυνατότητα στον ΟΛΒ να παραχωρεί προσωρινά χερσαίες εκτάσεις του, που δεν τις χρειάζεται, σε Δήμους

Άκυρες θεωρεί η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου τις πράξεις παραχώρησης χερσαίων εκτάσεων ιδιοκτησίας του Οργανισμού Λιμένα Βόλου (ΟΛΒ) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και απαιτεί την ανάκληση τέτοιων παραχωρητηρίων. Σχετικό έγγραφο απέστειλε η Κτηματική Υπηρεσία προ ημερών στη διοίκηση του ΟΛΒ. Πρόκειται για πράξη που φέρνει σε δύσκολη θέση τον ΟΛΒ, καθώς οι εκτάσεις που έχει παραχωρήσει σε ΟΤΑ, όπως ο Δήμος Βόλου, παραχωρήθηκαν με το σκεπτικό να προσφέρονται ανταποδοτικά σε αυτές δημοτικές υπηρεσίες (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, περιποίηση πρασίνου κ.ο.κ.).

Ωστόσο, η κείμενη νομοθεσία (νόμος 2971/2001, άρθρο 24) δίδει τη δυνατότητα στον ΟΛΒ να παραχωρεί προσωρινά χερσαίες εκτάσεις του, που δεν τις χρειάζεται, σε Δήμους.

Η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου ζητεί από τον ΟΛΒ, με έγγραφό της στις 23 Νοεμβρίου 2012, να προχωρήσει στην ανάκληση οποιασδήποτε πράξης παραχώρησης χερσαίας έκτασης προς τους Δήμους, όπως του Βόλου, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τη διοίκηση του Οργανισμού, καθώς οι παραχωρήσεις αυτές γίνονται εδώ και δέκα χρόνια περίπου και ήταν σύννομες και με έγκριση παλαιότερα του τότε γενικού γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Τα προβλήματα που ανακύπτουν, πλέον, είναι πως εφόσον προχωρήσει ο ΟΛΒ σε ανάκληση των παραχωρήσεων, θα αναγκαστεί να αναλάβει ο ίδιος την παροχή υπηρεσιών, όπως καθαρισμού, περιποίησης πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού κ.ά., τις οποίες όμως δεν έχει τη δυνατότητα οικονομική, τεχνική και προσωπικού, να προσφέρει υπό τις παρούσες συνθήκες.

Μεταξύ των εκτάσεων αυτών είναι το πάρκο του Αγ. Κωνσταντίνου, η παραλιακή περιοχή της Αγριάς και της Αμαλιάπολης. Πρόβλημα, εξάλλου, προκύπτει και με τους ιδιώτες που έχουν διάφορες επιχειρήσεις (καφετέριες κ.ά.) στους εν λόγω χώρους, τους οποίους μισθώνουν από το Δήμο και όχι από τον ΟΛΒ.

Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει τη διοίκηση του ΟΛΒ στην επόμενη συνεδρίασή της, ενώ θα τεθεί και προς το Δήμο Βόλου, στον οποίο φέρεται να έχει κοινοποιηθεί η απόφαση της Κτηματικής Υπηρεσίας.

Προφανώς η ενέργεια της Κτηματικής εντάσσεται στην παραχώρηση όλων των λιμανιών στο Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), προκειμένου να προωθηθεί η ιδιωτικοποίηση τμημάτων τους.

Σημειώνεται ότι πάγιο αίτημα του Δήμου Βόλου είναι να του παραχωρηθεί η χερσαία ζώνη του λιμανιού, που δεν χρησιμοποιείται για λιμενικές υπηρεσίες.

Τι ορίζει ο νόμος

Με βάση, όμως, το νόμο 2971/2001, άρθρο 24 «χώροι οι οποίοι έχουν μεταβιβασθεί σε Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, μπορούν να εκμισθώνονται από τους οργανισμούς αυτούς, με τις διατάξεις της νομοθεσίας που τους διέπει». Επίσης, στον ίδιο νόμο και στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι «επιτρέπεται ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα με απόφαση της διοίκησής του, που εγκρίνεται, μετά από σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν. και του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, από το γενικό γραμματέα Περιφέρειας, να παραχωρεί, με αντάλλαγμα και για ορισμένο χρονικό διάστημα, τη χρήση χώρων που βρίσκονται μέσα στη ζώνη λιμένα. Όταν πρόκειται για παραχωρήσεις σε ζώνες λιμένων των οποίων οι μελέτες επιβλέπονται από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (εθνικής ή μείζονος σημασίας κ.λπ.) και συνοδεύονται από έργα, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Για παραχώρηση χώρων της ζώνης λιμένα σε βιομηχανικές μονάδες, εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, μεταλλευτικές, λατομικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις βιομηχανικών ορυκτών απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Ανάπτυξης. Στην απόφαση παραχώρησης καθορίζεται το αντάλλαγμα για τη χρήση των ανωτέρω χώρων, καθώς και οι λοιποί όροι της παραχώρησης.

-Για παραχωρήσεις απλής χρήσης των χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένα χρονικής

διάρκειας μικρότερης των τριών ετών, που δεν συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο μόνιμης ή προσωρινής φύσης, δεν απαιτούνται οι γνώμες του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του Γ.Ε.Ν., αλλά μόνο απόφαση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, η οποία εγκρίνεται από το γενικό γραμματέα της Περιφέρειας. Οι παραχωρήσεις απλής χρήσης των χώρων, στην περιοχή αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιό τους. Για παραχωρήσεις, που συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο μόνιμης φύσης και εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο, πριν την υλοποίηση της παραχώρησης απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας».

Μοιραστείτε το Άρθρο

Πηγή του άρθρου Εφημερίδα Θεσσαλία Πηγή Άρθρου

Καυσόξυλα στα σχολεία του Νοτίου Πηλίου από του χρόνου

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημοτικής Αρχής, για τη θέρμανση των σχολείων με πετρέλαιο απαιτείται σε ετήσια βάση η διάθεση ποσού ύψους 30.000 ευρώ περίπου, δαπάνη η οποία κρίνεται ως δυσβάσταχτη και μη συμφέρουσα

Με καυσόξυλα θα θερμαίνονται από την ερχόμενη σχολική χρονιά τα σχολεία στην ευρύτερη περιοχή του Νοτίου Πηλίου, καθώς αρμοδίως από τη Δημοτική Αρχή το κόστος για τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης στα διδακτήρια κρίνεται πλέον ως απαγορευτικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημοτικής Αρχής, για τη θέρμανση των σχολείων με πετρέλαιο απαιτείται σε ετήσια βάση η διάθεση ποσού ύψους 30.000 ευρώ περίπου, δαπάνη η οποία κρίνεται ως δυσβάσταχτη και μη συμφέρουσα για τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου, με την επιστροφή στα καυσόξυλα να χαρακτηρίζεται ως η πλέον ενδεδειγμένη λύση. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκαν από τη Δημοτική Αρχή Νοτίου Πηλίου οι εργασίες υλοτόμησης καυσόξυλων, με 650 οικογένειες να εξασφαλίζουν σε χαμηλό κόστος ξύλα για το χειμώνα.

Επιστροφή στα καυσόξυλα για τα σχολεία της ευρύτερης περιοχής του Νοτίου Πηλίου, καθώς απαγορευτικό κρίνεται πλέον αρμοδίως από τη Δημοτική Αρχή το ύψος της δαπάνης που απαιτείται σε ετήσια βάση για τη θέρμανση των διδακτηρίων της ευρύτερης περιοχής με πετρέλαιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου, το συνολικό κόστος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα σχολεία ανέρχεται σε ετήσια βάση στο ποσό των 30.000 ευρώ περίπου, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη Δημοτική Αρχή ως δυσβάστακτο και ασύμφορο.

Σε αυτό το πλαίσιο, απόφαση της Δημοτικής Αρχής είναι να προχωρήσει άμεσα κατά το δυνατόν η αντικατάσταση των λεβήτων πετρελαίου θέρμανσης στα σχολεία και να χρησιμοποιούνται από την ερχόμενη σχολική χρονιά καυσόξυλα προκειμένου να διατηρούνται ζεστές οι σχολικές αίθουσες.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Δημοτικής Αρχής, το κόστος για την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης είναι απαγορευτικό, ενώ καυσόξυλα υπάρχουν άφθονα στην ευρύτερη περιοχή του Νοτίου Πηλίου και ιδιαίτερα σε εκτάσεις ιδιοκτησίας της Δημοτικής Αρχής.

Το ίδιο σκεπτικό αναφέρει ότι τα καυσόξυλα που βρίσκονται στις εκτάσεις ιδιοκτησίας του Δήμου επαρκούν για τη θέρμανση του συνόλου των σχολικών μονάδων της ευρύτερης περιοχής, ωστόσο σε διαφορετική περίπτωση η Δημοτική Αρχή θα προβεί στην αγορά τους από ιδιώτη για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ποσοτήτων, προκειμένου να υπάρχει επάρκεια στη διάρκεια του ερχόμενου χειμώνα.

Η Δημοτική Αρχή Νοτίου Πηλίου δρομολογεί ήδη όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, προκειμένου από την ερχόμενη άνοιξη να ξεκινήσουν οι εργασίες αντικατάστασης των λεβήτων πετρελαίου θέρμανσης στα σχολεία και να εγκατασταθούν αντίστοιχοι για την καύση ξύλων σε όλες τις σχολικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής.

Για την υλοποίηση του στόχου θα εκπονηθεί μελέτη για όλα τα σχολεία της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου η αντικατάσταση των λεβήτων πετρελαίου θέρμανσης να γίνει συνολικά και μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι το αργότερο να έχουν εγκατασταθεί οι αντίστοιχοι καυσόξυλων, προκειμένου από τη νέα σχολική χρονιά οι αίθουσες των διδακτηρίων να θερμαίνονται με ξύλα.

«Το ύψος της δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα σχολεία της ευρύτερης περιοχής μας», επισημαίνει ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου κ. Νίκ. Φορτούνας, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 30.000 ευρώ περίπου το χρόνο και είναι απαγορευτικό, δυσβάστακτο και ασύμφορο για τις οικονομικές δυνατότητες της Δημοτικής μας Αρχής. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, θα αντικαταστήσουμε τους λέβητες πετρελαίου θέρμανσης και από την ερχόμενη σχολική χρονιά θα χρησιμοποιούμε στα σχολεία καυσόξυλα. Υπάρχει άφθονη καύσιμη ύλη στις εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής μας, είτε σε δημοτικές είτε σε ιδιωτικές. Εκτιμούμε ότι η δαπάνη για τη χρησιμοποίηση των καυσόξυλων θα είναι μηδενική ουσιαστικά για το Δήμο. Αν δεν μπορούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες με τα καυσόξυλα των δημοτικών εκτάσεων, θα αγοράζουμε από ιδιώτη για να συμπληρώνουμε, με το κόστος στην προκειμένη περίπτωση να είναι κατά πολύ χαμηλότερο συγκριτικά με το αντίστοιχο που απαιτείται για το πετρέλαιο θέρμανσης» καταλήγει ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου.

Υλοτόμηση

Ολοκληρώθηκαν από τη Δημοτική Αρχή Νοτίου Πηλίου οι εργασίες υλοτόμησης σε εκτάσεις ιδιοκτησίας της για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης δημοτών και κατοίκων το χειμώνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημοτικής Αρχής, υλοτομήθηκαν 3.100 τόνοι καυσόξυλων και για την εκτέλεση των εργασιών απασχολήθηκαν για τρεις μήνες 40 άτομα.

Καυσόξυλα εξασφάλισαν 650 οικογένειες, οι οποίες είχαν υποβάλει σχετική αίτηση στο Δήμο, με χαμηλό, συγκριτικά με τις τιμές που ισχύουν στο εμπόριο, κόστος, της τάξης των 60 ευρώ ο τόνος, ενώ κάθε δικαιούχος αγόρασε μέχρι και 7 τόνους.

«Ο απολογισμός της υλοτόμησης», τονίζει ο υπεύθυνος του τομέα Ύδρευσης του Δήμου Νοτίου Πηλίου κ. Κ. Λεγαντής, «είναι θετικός. Οι εργασίες εκτελέστηκαν υπό την επίβλεψη και τις υποδείξεις του Δασαρχείου Βόλου με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και το δάσος. Καυσόξυλα εξασφάλισαν 650 οικογένειες, με χαμηλό κόστος της τάξης των 60 ευρώ ο τόνος, συμπεριλαμβανομένων των εργατικών και των μεταφορικών εξόδων, ενώ πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αντίστοιχη τιμή στο εμπόριο διαμορφώνεται στα 150 ευρώ περίπου. Ωφελήθηκαν 650 οικογένειες εξασφαλίζοντας καυσόξυλα για το χειμώνα και άλλες 40 από τα αντίστοιχα άτομα που απασχολήθηκαν για τρεις μήνες στις εργασίες υλοτόμησης» καταλήγει ο κ. Λεγαντής.

 

Μοιραστείτε το Άρθρο

Πηγή του άρθρου Εφημερίδα Θεσσαλία Πηγή Άρθρου

Κύκλωμα παράνομου τζόγου στο Βόλο

Περίπου 30 άτομα φέρονται να έχουν προσαχθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση ώς αργά χθες το απόγευμα, ενώ έγιναν και κατασχέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών (φωτό αρχείου)

Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος παράνομου τζόγου και στοιχήματος στη Μαγνησία βρίσκεται από χθες το μεσημέρι η Αστυνομική Διεύθυνση.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις που έγινε τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, εμπλέκονται δεκάδες άτομα με έντονη δραστηριότητα, που φέρονται να είχαν διακινήσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Περίπου 30 άτομα φέρονται να έχουν προσαχθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση ώς αργά χθες το απόγευμα, ενώ έγιναν και κατασχέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, εγγράφων και άλλα στοιχείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των προσαχθέντων φέρεται να είναι και ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος, ο οποίος έχει ήδη απασχολήσει τις διωκτικές αρχές για ανάλογες δραστηριότητες.

Η συντονισμένη και καλά οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση άρχισε χθες το μεσημέρι και βρισκόταν σε εξέλιξη όλη τη νύχτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, άρχισε από κατάστημα που λειτουργούσε ως ίντερνετ καφέ, ωστόσο στην ουσία φέρεται να λειτουργούσε ως «καζίνο». Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο, προχώρησαν σε κατασχέσεις μηχανημάτων και άλλα στοιχεία.

Παράλληλα και ταυτόχρονα αστυνομικός έλεγχος φέρεται να έγινε σε καταστήματα παρόμοιου τύπου, καθώς και σε καταστήματα μέσω των οποίων παίζονταν παράνομα στοιχήματα.

Η υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις.

Επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία αναμένεται να γίνουν σήμερα. Όλη τη νύχτα, πάντως, η έρευνα βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη και ελέγχονταν όλα τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί.

 

 

Μοιραστείτε το Άρθρο

Πηγή του άρθρου Εφημερίδα Θεσσαλία Πηγή Άρθρου

Βραβείο αριστείας για πέντε καθηγητές του Π.Θ.

Η ειδική εκδήλωση βράβευσης των πέντε καθηγητών του Π.Θ. θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου στην Αθήνα

Σημαντικές επιστημονικές διακρίσεις πέτυχαν πέντε καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οι οποίοι έλαβαν το βραβείο της αριστείας από το Υπουργείο Παιδείας, ένα θεσμό που εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτος, με στόχο την ακαδημαϊκή και επιστημονική αναγνώριση.

Στόχος του Υπουργείου είναι η ανάδειξη των επιστημονικών επιτευγμάτων των ΑΕΙ. Στο πλαίσιο αυτό καθιέρωσε από φέτος το θεσμό της αριστείας, δίνοντας έμφαση στη βράβευση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ.

Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πέντε μέλη ΔΕΠ βραβεύονται με αριστεία, ενώ η ειδική εκδήλωση βράβευσης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

Πρόκειται για πέντε καθηγητές με πλούσιο ερευνητικό έργο το οποίο έχει αναγνωριστεί και διεθνώς.

Δύο από τις πέντε διακρίσεις έλαβε το Τμήμα Κτηνιατρικής. Μία διάκριση έλαβε ο Αναπληρωτής καθηγητής κ. Γιώργος Κοντοπίδης με αναγνώριση αριστείας στη στοχευμένη ανάπτυξη φαρμακευτικών ουσιών.

Επίσης ο Καθηγητής κ. Γιώργος Φθενάκης, από το Τμήμα Κτηνιατρικής, έλαβε δύο διακρίσεις. Η μία αφορά Στην Κλινική Μαιευτικής και Αναπαραγωγής που διευθύνει, η οποία αναγνωρίστηκε ως Ελληνικό Κέντρο Αριστείας στην κτηνιατρική των μικρών μηρυκαστικών, ενώ έλαβε και μία προσωπική βράβευση ως αναγνώριση στην κτηνιατρική των μικρών μηρυκαστικών.

Η βράβευση του κ. Φθενάκη αντανακλά στη διεθνή απήχηση του έργου του στην κτηνιατρική των μικρών μηρυκαστικών (πρόβατα, γίδια), τα οποία αποτελούν τη σημαντικότερη μορφή κτηνοτροφίας στην Ελλάδα. Η Κλινική Μαιευτικής και Αναπαραγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, την οποία διευθύνει, είναι το Ελληνικό κέντρο Αριστείας και έχει σχετική Ευρωπαϊκή αναγνώριση, πραγματοποιεί δε εξέχουσα εκπαίδευση και έρευνα στο αντικείμενο.

Ο βραβευθείς σπούδασε στο ΑΠΘ και το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και έλαβε ευρωπαϊκές κτηνιατρικές ειδικότητες στη διαχείριση υγείας μικρών μηρυκαστικών και στην Κτηνιατρική Μαιευτική. Σήμερα, είναι καθηγητής στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επίσης, έχει διδάξει στις Κτηνιατρικές Σχολές των Πανεπιστημίων Αννόβερου, Γκουέλφ, Εδιμβούργου και Λίβερπουλ. Διετέλεσε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Κτηνιατρικής Μικρών Μηρυκαστικών.

Έχει επιβλέψει με επιτυχία πέντε διδακτορικές διατριβές και διετέλεσε υπεύθυνος σε ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Το συγγραφικό έργο του περιλαμβάνει 120 επιστημονικά άρθρα και 4 βιβλία, έχει δε λάβει 1500 και πλέον ετεροαναφορές. Είναι επιμελητής σύνταξης στα περιοδικά Small Ruminant Research και Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας. Έχει παρουσιάσει πληθώρα ανακοινώσεων σε διεθνή ή εθνικά συνέδρια, μετά από σχετική πρόσκληση.

Έχει τιμηθεί με εύφημη μνεία και με το βραβείο «Κωνσταντίνος Ταρλατζής» από την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία και με το βραβείο «Allan Baldry» από την Βρετανική Εταιρεία Κτηνιατρικής Προβάτων και είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας.

Τρίτο μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου που λαμβάνει το βραβείο, είναι ο καθηγητής Ορθοπεδικής της Ιατρικής Σχολής κ. Κώστας Μαλίζος. Επίσης ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Νίκος Αράβας έλαβε βραβείο αριστείας για το ερευνητικό και ακαδημαϊκό του έργο στον τομέα της υπολογιστικής μηχανικής των κατασκευών, όπως επίσης και ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών Δικτύων κ. Λέανδρος Τασιούλας με αντικείμενο τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Ο κ. Αράβας υπογράμμισε πως «ίναι πολύ θετικό που το υπουργείο Παιδείας αναδεικνύει μέσα από τις βραβεύσεις το σημαντικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ», ενώ συμπλήρωσε πως ο ίδιος βραβεύτηκε για την πολύχρονη δραστηριότητά του στην υπολογιστική μηχανική των υλικών.

Μοιραστείτε το Άρθρο

Πηγή του άρθρου Εφημερίδα Θεσσαλία Πηγή Άρθρου

«Παγώνουν» τα ανταποδοτικά τέλη μέχρι νεωτέρας…

Τα τέλη παραμένουν «παγωμένα», αλλά χθες στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής διαφάνηκε καθαρά η ανησυχία για τους στόχους που δεν θα «πιαστούν»

 

Με πολιτικές συγκρούσεις μεταξύ της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης εγκρίθηκαν χθες κατά πλειοψηφία από την Οικονομική Επιτροπή τα τέλη που θα ισχύσουν το 2013 στον ενιαίο Δήμο Βόλου, χωρίς να αποκλείεται αυξητική αναπροσαρμογή στα μέσα της χρονιάς.

Τα τέλη παραμένουν «παγωμένα», αλλά χθες στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής διαφάνηκε καθαρά η ανησυχία για τους στόχους που δεν θα «πιαστούν», με αποτέλεσμα οι όποιες αποφάσεις να έχουν ενδεχομένως προσωρινό χαρακτήρα και να αποτελούν «ασκήσεις επί χάρτου».

Η αντιδήμαρχος Νατάσσα Οικονόμου που δέχτηκε σκληρή κριτική για το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή δεν αντιλαμβάνεται τη ζοφερή πραγματικότητα και δεν προχωρεί σε μειώσεις τελών, θέλησε να δηλώσει «αντιμνημονική», ενώ δέχτηκε και «εσωκομματική κριτική» από τον Δ. Δερβένη, ο οποίος δήλωσε ότι οι δαπάνες του Δήμου θα παρουσίαζαν μείωση, εάν υπήρχε σύγκρουση με το υπαλληλικό κατεστημένο.

Τα ανταποδοτικά καθαριότητας και φωτισμού θα μείνουν «παγωμένα» για το 2013, χωρίς να υπάρξουν επενδύσεις, όπως είχε αποφασίσει και η Εκτελεστική Επιτροπή.

Χωρίς κανείς να γνωρίζει την εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης, στο Δήμο προϋπολογίζουν έσοδα και δαπάνες για το 2013 στο ύψος των 19,9 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα ανταποδοτικά τέλη, θα προσεγγίσουν, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, τους στόχους που τέθηκαν την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή θα υπάρξει μία απόκλιση προς τα κάτω, περίπου στο μισό εκατομμύριο ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δεν θα υπάρξει μεγάλη απόκλιση μεταξύ εσόδων και δαπανών για το 2012, δηλαδή οι δαπάνες θα είναι περισσότερες, περίπου κατά 259.000 ευρώ, σε σχέση με τα έσοδα, για τους εξής λόγους:

Η απώλεια του μισού εκατομμυρίου εσόδων καλύπτεται από τη μείωση του μισθολογικού κόστους: Είχε προϋπολογιστεί, για το 2012, στα 6.100.000,00 ευρώ – θα φτάσει τα 5.637.762,49 ευρώ.

α) Την προοδευτική μείωση των εσόδων από τα ανταποδοτικά, βάσει των μηνιαίων καταβολών από τη ΔΕΗ,

β) την αύξηση του αντίτιμου του ηλεκτρικού ρεύματος για κοινόχρηστους και δημοτικούς χώρους που παρακρατείται από τη ΔΕΗ, τουλάχιστον κατά 300.000 ευρώ,

γ) την αύξηση της τιμής των καυσίμων,

δ) την αδυναμία κάλυψης εξόδων από τα έσοδα του Δήμου, λόγω της δραματικής μείωσης των επιχορηγήσεων και των ίδιων εσόδων, αλλά και τον ασφυκτικό έλεγχο των ΟΤΑ για την πορεία των οικονομικών τους, και

ε) προσπαθώντας να μην αυξηθούν, σε μεγάλο βαθμό, οι οφειλές του Δήμου στον τομέα της καθαριότητας, ώστε να μην αντιμετωπίσει το πρόβλημα να εμφανίσει το 2013 υπέρογκες παρελθούσες οφειλές.

Επιλέχτηκε να υπάρξει ανταπόκριση του Δήμου σε ανελαστικές, βάσει της νομοθεσίας, υποχρεώσεις του στον τομέα της καθαριότητας και συγκεκριμένα, στην καταβολή επιπλέον εισφορών προς ασφαλιστικά ταμεία, περίπου μισού εκατομμυρίου ευρώ, στην εξόφληση μεγάλου μέρους οφειλών προηγούμενων ετών, δηλαδή ποσού 850.781,61 ευρώ, στην αύξηση κάποιων αναγκαίων δαπανών, για την καλύτερη ανταπόκριση της Υπηρεσίας στις υποχρεώσεις της, στη μη υλοποίηση σημαντικού μέρους επενδύσεων, και συγκεκριμένα, οι πιο σημαντικές μεταξύ αυτών: συντηρήσεις – επισκευές οχημάτων, εγκαταστάσεων, κτιρίων, αποξηλώσεις- μετατοπίσεις στύλων (προϋπολογισθέντα 450.00 – διαμορφωθέντα 173.000), δαπάνες προμηθειών για σακούλες, είδη υγιεινής κ.ά. (προϋπολογισθέντα 350.000 – διαμορφωθέντα 81.500), αγορές παγίων, κάδων, μηχανημάτων, μικροεργαλείων κ.ά. (προϋπολογισθέντα 450.000 – διαμορφωθέντα περίπου 12.000) κ.ά.

Στον «αέρα» οι στόχοι

Με δεδομένη τη μείωση, κατά μισό εκατομμύριο, των εσόδων το 2012, το λογικό επακόλουθο για το 2013 είναι ότι, όχι μόνο δεν θα «πιαστούν» οι ίδιοι στόχοι, όσον αφορά στα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη, αλλά ότι θα υπάρξει και περαιτέρω μείωση των εσόδων, γιατί:

- Η μείωση του αριθμού των παροχών, το Σεπτέμβριο 2012 σε σχέση με το Νοέμβριο 2011, έφτασε τις 1.292, και συγκεκριμένα, καταργήθηκαν 896 οικιακές και 396 επαγγελματικές συνδέσεις.

Η μείωση, δε, του αριθμού των παροχών, για το διάστημα Ιούλιος 2011 – Σεπτέμβριος 2012, ανέρχεται στις 5.433, καταργήθηκαν δηλαδή 3.137 οικιακές και 2.296 επαγγελματικές παροχές – συνολικό ποσοστό μεταβολής αριθμού παροχών -15,24%. Ο μέχρι τώρα, λοιπόν, ρυθμός της μείωσης των παροχών, σε συνδυασμό με τη διαφαινόμενη αυξανόμενη οικονομική αδυναμία των πολιτών, προοιωνίζεται περαιτέρω μειώσεις μέσα στο 2013, άρα και μείωση εσόδων.

- Το αντίτιμο για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σε κοινόχρηστους και δημοτικούς χώρους, που παρακρατείται από τη ΔΕΗ, θα αυξηθεί, αν ληφθεί υπόψη ότι έχει προαναγγελθεί η αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ, το 2013. Παρά το γεγονός αυτό, στην εισήγηση για τα ανταποδοτικά έχει υπολογιστεί στη σχετική δαπάνη το ίδιο ποσό με το 2012, κάτι που σημαίνει ότι, για τη συγκράτηση της συγκεκριμένης δαπάνης, θα πρέπει η Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού, αλλά και όλες οι Δημοτικές Υπηρεσίες να επαγρυπνούν, ώστε να περιοριστεί, όσο είναι δυνατό, η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος σε δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους.

Αύξηση καυσίμων

Επειδή, με αφορμή τη γνωστοποίηση της θέσης της Δημοτικής Αρχής για παραμονή των ανταποδοτικών τελών στο ύψος του 2012, διατυπώθηκε από κάποιες πλευρές η άποψη ότι είναι δυνατή και πρέπει να γίνει, και μάλιστα μεγάλη, μείωση των ανταποδοτικών τελών, με τα επιχειρήματα της μείωσης των μισθών το 2013 και της εξοικονόμησης του κόστους στα καύσιμα που έχει γίνει από την Υπηρεσία Καθαριότητας, η αντιδήμαρχος σημείωσε ότι η μείωση στο μισθολογικό κόστος για το προσωπικό, το 2013, αφορά αποκλειστικά στην κατάργηση του επιδόματος αδείας και των δώρων και είναι της τάξης των 240.262,49 ευρώ. Ο σχεδιασμός της Υπηρεσίας Καθαριότητας προβλέπει την επέκταση της ανακύκλωσης σε όλο τον ενιαίο Δήμο, δηλαδή σε επιπλέον 6 Δημοτικές Ενότητες, σε σχέση με το 2012. Αυτό συνεπάγεται μία αύξηση της κατανάλωσης καυσίμων, καθώς, βάσει υπολογισμών της Υπηρεσίας, θα αυξηθεί η κίνηση των οχημάτων κατά περίπου 780 χλμ./ εβδομάδα.

Στον ενιαίο Δήμο Βόλου, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, απαιτούνται, σύμφωνα με την Τεχνική Υπηρεσία, αναγκαίες επενδύσεις για τον ηλεκτροφωτισμό, περίπου 850.000,00 ευρώ, για τις οποίες δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψής τους από τα τακτικά έσοδα του Δήμου, που βαίνουν συνεχώς μειούμενα. Από τα ανταποδοτικά τέλη και με δεδομένη την παραμονή των συντελεστών στο ύψος του 2012, ενώ γινόταν αρχικά προσπάθεια να καλυφθούν τουλάχιστον οι 300.000,00, τελικά, λόγω των περιορισμένων εσόδων, στη σχετική εισήγηση προβλέπεται να καλυφθούν 240.000,00, για να εξοικονομηθεί ποσό 60.000,00 για την αγορά κάδων, καθώς, όπως είναι γνωστό, πολλοί καταστράφηκαν, μες τη χρονιά, και δε στάθηκε δυνατή η αντικατάστασή τους.

Όσον αφορά στο ορθολογικό αίτημα της Υπηρεσίας Καθαριότητας για τη δημιουργία δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης, η υλοποίησή του δεν είναι δυνατή το 2013.

Θα έρθουν αυξήσεις

Σε περίπτωση, βεβαίως, που, στη διάρκεια της επόμενης χρονιάς, διαφανεί ότι οι στόχοι δεν προσεγγίζονται σε επικίνδυνο βαθμό, θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης και τροποποίηση του σχεδιασμού για τη συγκράτηση των δαπανών. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, «ο μη προσδιορισμός από το Δημοτικό Συμβούλιο του τέλους στο προσήκον ύψος, συνιστά βαριά παράβαση καθήκοντος» δήλωσε η αντιδήμαρχος.

«Είστε ανάλγητοι»

Ο εκπρόσωπος της μείζονος μειοψηφίας κ. Γ. Μουλάς επέμενε πως έπρεπε να υπάρξει μείωση των τελών, χωρίς να προσδιορίζει το ύψος και τόνισε ότι ο Δήμος κινείται σε λάθος κατεύθυνση.

«Μας είπατε πρέπει να ισοσκελίσουμε έσοδα και έξοδα γιατί θα έχετε νομικές συνέπειες. Οι προϋπολογισμοί γίνονται από Υπηρεσίες με βάση τη δική σας πολιτική βούληση. Δεν είναι παράβαση καθήκοντος, αλλά παράβαση της πολιτικής σας βούλησης που είναι φορομπηχτική. Δεν στέκονται τα επιχειρήματά σας. Κρατάτε σε υψηλό επίπεδο το κόστος της ζωής στην πόλη, τη στιγμή που καταρρέουν τα εισοδήματα όλων. Θα πρέπει αν θέλετε να συναινέσουμε να είχατε αλλάξει στρατηγική και στόχους. Αλλά διαπνέεστε από άλλους είδους αρχές. Εμείς δεν θα σας ακολουθήσουμε σε αυτή την πρακτική» είπε απευθυνόμενος στην αντιδήμαρχο.

Ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. Νίκου δήλωσε πως «η Δημοτική Αρχή βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου, σε πλήρη αναντιστοιχία με την πραγματικότητα».

«Ό,τι πήρατε πέρυσι και πρόπερσι θέλετε να το πάρετε από ένα λαό που ζει ένα δράμα με μειώσεις μισθών. Και είπατε ότι θα μας τιμωρήσει και ο νόμος. Ποιος θα τιμωρηθεί γιατί ένα νοικοκυριό που δεν μπορεί ν’ ανταποκριθεί και το φοβερίζουν κι από πάνω, είναι κάτι που πρέπει να δούμε. Ασκείται ανάλγητη και αντιλαϊκή πολιτική», είπε και πρότεινε μείωση της τάξης του 40%-50%, ενώ η κ. Οικονόμου τον κατηγόρησε ότι «πλιατσικολογεί» λαϊκίζοντας.

Πρόταση με την οποία συμφώνησαν όλοι και τόνισαν ότι επιβάλλεται να αλλάξει ωστόσο ο Νόμος, ήταν αυτή που κατέθεσε ο κ. Μολοχίδης. Ο ίδιος ταυτίστηκε με τις θέσεις των κ.κ. Νίκου και Μουλά για την πολιτική που ακολουθεί η Δημοτική Αρχή και πρότεινε τα ανταποδοτικά να ισχύουν αναλογικά. Δηλαδή όποιος παράγει απορρίμματα και ρυπαίνει να πληρώνει περισσότερα από άλλους πολίτες.

Την πολιτική της Δημοτικής Αρχής υπερασπίστηκαν οι κ.κ. Λαμπρινίδης και Καουνάς, για να τους απαντήσει ο κ. Ριζόπουλος του ΚΚΕ ότι επιθυμούν να χρεοκοπήσουν οι δημότες παρά ο Δήμος.

«Δεν σας καταλαβαίνω, Δήμος είναι οι δημότες. Προσπαθούμε να μη χρεοκοπήσει ο Δήμος που ανήκει στους πολίτες», δήλωσε απευθυνόμενη στον κ. Ριζόπουλο, η Νατάσσα Οικονόμου και «επέστρεψε» όλους τους χαρακτηρισμούς εναντίον της Δημοτικής Αρχής στο ΚΚΕ.

Άρνηση για σύγκρουση

Ο κ. Δερβένης δήλωσε ότι μια υπεύθυνη Δημοτική Αρχή οφείλει να διαχειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο τα οικονομικά ζητήματα των πολιτών, υπερασπίστηκε τις αποφάσεις που λήφθηκαν, ωστόσο σαφέστατα άσκησε κριτική στην ηγεσία του Δήμου και στην αντιδήμαρχο για άρνηση σύγκρουσης με τις συντεχνίες.

Τόνισε πως δεν μπορεί ο Δήμος να ζει από κεντρικούς πόρους, αλλά από τοπικά τέλη και χαρακτήρισε υποκριτική τη συμπεριφορά της αριστερής αντιπολίτευσης.

Επέμενε ωστόσο ότι για τη συγκράτηση των δαπανών θα πρέπει ο Δήμος να συγκρουστεί με το υπαλληλικό κατεστημένο και τις συντεχνίες που δεν θέλουν να αλλάξουν καταστάσεις δεκαετιών. Όπως σημείωσε τα οφέλη από τις αλλαγές θα ήταν μεγάλα αλλά όλα προσκρούουν στην απροθυμία της συντεχνίας.

«Δεν είμαι μνημονιακή…»

Η αντιδήμαρχος με τη σειρά της επιτέθηκε στο ΚΚΕ και αφού δήλωσε θιγμένη που ο κ. Μουλάς την αποκάλεσε «μνημονιακή», είπε απευθυνόμενη στον κ. Νίκου ότι με τη στάση της έχει «προστατέψει» πολλές φορές την Οικονομική Επιτροπή από «κακοτοπιές» απέναντι στο Νόμο. Δήλωσε πως επί υπαρκτού σοσιαλισμού ο κ. Νίκου θα μπορούσε να εφαρμόσει τις απόψεις του, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική και κατηγόρησε τον δημοτικό σύμβουλο που επισήμανε πως η ίδια ζει εκτός αυτής. Επίσης κατηγόρησε τις αντιπολιτεύσεις ότι δεν κατέθεσαν καμία πρόταση για τα τέλη.

 

Μοιραστείτε το Άρθρο

Πηγή του άρθρου Εφημερίδα Θεσσαλία Πηγή Άρθρου

Αναπροσαρμογές τελών κοιμητηρίων, κοινοχρήστων και ηλεκτροδοτούμενων χώρων

Η τιμή στα τέλη κοινοχρήστων χώρων στα Παλιά ορίστηκε στα 38 ευρώ τ.μ., όπως ακριβώς ισχύει στην Α’ ζώνη παραλίας

Τροποποιούνται τα τέλη κοινοχρήστων χώρων και εφαρμόζονται αλλαγές ώστε να υπάρξει εξισορρόπηση μεταξύ όλων των Δημοτικών Ενοτήτων όπως αποφάσισε χθες η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου. Η αντιδήμαρχος κ. Νατάσσα Οικονόμου διαφώνησε με τις υπηρεσιακές προτάσεις και περιοχές που μέχρι σήμερα θεωρούνταν «προνομιούχες» από άποψη συγκέντρωσης πληθυσμού, αλλά και καταβολής χαμηλών τελών, παίρνουν νέα θέση στον «οικονομικό κατάλογο».

Στα τέλη κοινοχρήστων χώρων υπάρχει πλέον σύμφωνα με τη χθεσινή απόφαση προσθήκη μίας επιπλέον ζώνης για τους πεζόδρομους των Παλαιών και την πλατεία Παλαιών όπου κατασκευάστηκαν έργα του Δήμου που σηματοδότησαν ανάπτυξη της περιοχής. Μια περιοχή όπως των Παλαιών όπου συγκεντρώνονται για ψυχαγωγικούς λόγους εκατοντάδες πολίτες, δεν μπορούν οι ιδιοκτήτες καταστημάτων να καταβάλλουν το ίδιο ποσοστό τελών, με τους καταστηματάρχες της Νέας Δημητριάδας.

Η τιμή στα Παλιά ορίστηκε στα 38 ευρώ τμ, όπως ακριβώς ισχύει στην Α’ ζώνη παραλίας.

Στον Βόλο επίσης υπήρξε αλλαγή τιμής στο «πεζοδρόμιο οδών ήπιας κυκλοφορίας». Η τιμή ορίστηκε στα 48,00 €. Σύμφωνα με το σκεπτικό, δεν μπορεί π.χ. η Κονταράτου ως πεζόδρομος να πληρώνει 48,00 € και η Κουμουνδούρου, που λειτουργεί στην ουσία ως πεζόδρομος και έχει επίσης μεγάλη επισκεψιμότητα, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται με τα καγκελάκια να πληρώνει 30,00 €.

Στη Δημοτική Ενότητα Πορταριάς, σε Άλλη Μεριά, Κατηχώρι, Σταγιάτες αποφασίστηκε μείωση σε σχέση με την πρόταση της Υπηρεσίας κατά 5 € ευρώ, σε αναλογία με Αισωνία, Αρτέμιδα, Ιωλκό.

Στην Αγριά τα τέλη ορίζονται – εκτός χερσαίας ζώνης λιμένος – σε 5 ευρώ, αντί 4,5 ευρώ που πρότεινε η Υπηρεσία, σε αναλογία με Άλλη Μεριά, Κατηχώρι, Σταγιάτες Αισωνία, Αρτέμιδα, Ιωλκό.

Για τα οικοδομικά υλικά: Αύξηση για την Α’ ζώνη Βόλου (στο κέντρο και συγκεκριμένα από Γαζή και κάτω), από 4,00 € της Υπηρεσίας, τα τέλη διαμορφώνονται σε 6,00 €. Σε όλο τον υπόλοιπο Δήμο, αντί για 4,00 € σύμφωνα με πρόταση της Υπηρεσίας, διαμορφώνονται σε 5,00 €. Η αύξηση εκτιμάται ως πίεση, ειδικά στην περιοχή του κέντρου, ώστε να τελειώνουν γρήγορα οι οικοδομικές εργασίες και να απελευθερώνονται οι κοινόχρηστοι χώροι.

Για τα τελάρα οπωρολαχανικών υπάρχει αύξηση, σε σχέση με την εισήγηση της Υπηρεσίας, στα 15 €, ώστε να υπάρχει αναλογία με τη Ν. Ιωνία.

Πρατήρια υγρών καυσίμων:

α) Για Βόλο και Ν. Ιωνία θα ισχύσουν ίδιες τιμές, δηλαδή:

* είσοδος – έξοδος πρατηρίων: 9,00 €/τεμ./έτος

* αντλίες καυσίμων στο πεζοδρόμιο: 161,00 €/τεμ./έτος

* δεξαμενές καυσίμων στο υπέδαφος των πεζοδρομίων: 20,00 €/m3/έτος.

β) Για τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες οι τιμές να καθοριστούν στο 70% του Βόλου, με στρογγυλοποίηση των δεκαδικών, δηλαδή:

* είσοδος – έξοδος πρατηρίων: 7,00 €/τεμ./έτος

* αντλίες καυσίμων στο πεζοδρόμιο: 113,00 €/τεμ./έτος

* δεξαμενές καυσίμων στο υπέδαφος των πεζοδρομίων: 14,00 €/m3/έτος

γ) Προστέθηκαν τιμές και τα πρατήρια του εθνικού δικτύου, οι οποίες καθορίζονται στο 20% επιπλέον των τιμών του Βόλου – Ν. Ιωνίας, με ανάλογες στρογγυλοποιήσεις των δεκαδικών, δηλαδή:

* είσοδος – έξοδος πρατηρίων: 12,00 €/τεμ./έτος

* αντλίες καυσίμων στο πεζοδρόμιο: 194,00 €/τεμ./έτος

* δεξαμενές καυσίμων στο υπέδαφος των πεζοδρομίων: 24,00 €/m3/έτος

Στο εξής θα πληρώνουν και τα ΚΤΕΛ για τις καταλήψεις πεζοδρομίων με αυτόματους πωλητές εισιτηρίων. Σε Βόλο και Νέα Ιωνία θα πρέπει να πληρώνουν 300 ευρώ και στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες 150 ευρώ, το τετραγωνικό, ανά έτος.

Το ΚΤΕΛ θα πρέπει να πληρώνει και για τα διαφημιστικά πλαίσια με 150 ευρώ , το έτος για κάθε τεμάχιο. Για τα διαφημιστικά πλαίσια πεζοδρομίων η τιμή αυξάνεται από τα 0,59 ευρώ την εβδομάδα σε 1 ευρώ.

Το γεγονός ότι η πρόταση της κ. Νατάσσας Οικονόμου για τα τέλη διαφοροποιήθηκε από αυτή των Υπηρεσιών, προκάλεσε τον κριτικό σχολιασμό του εκπροσώπου της μειοψηφίας κ. Μουλά.

«Δεν μπορείτε να περάσετε την πολιτική βούληση μέσα από τις υπηρεσίες σας. Και όταν υπάρχει τέτοια διαφωνία είναι ομολογία αποτυχίας», είπε ενώ αποκάλεσε την αντιδήμαρχο «χαρατσοβόρα».

 

Από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου

Καθορίστηκαν τα τέλη για τα κοιμητήρια

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου καθόρισε χθες τα τέλη και δικαιώματα χρήσης των διαδημοτικών κοιμητηρίων.

Στο κοιμητήριο θέση Κούκος, Αγ. Γεωργίου Ιωλκού, Αγ. Παρασκευής, Ν. Παγασών, Φυτόκου, Μελισσατίκων, Γλαφυρών, για ταφή τριετούς διάρκειας θα ισχύσουν οι παρακάτω τιμές: Ενηλίκων 250 €, παιδιών από 10 έως 16 ετών 150 €, παιδιά από 18 μηνών έως 10 ετών 100 €, νηπίων έως 18 μηνών δωρεάν. Η εκταφή θα κοστίζει 60 ευρώ. Η παράταση ταφής μόνο στο κοιμητήριο των Ταξιαρχών, για κάθε έτος μετά τον τρίτο χρόνο, θα κοστίζει 60 ευρώ. Η τιμή ισχύει για τους υπάρχοντες τάφους τριετούς διάρκειας πέραν της τριετίας).

Οι τιμές αυξάνονται στην παράταση ταφής στον Κούκο και στα κοιμητήρια Αγ. Γεωργίου Ιωλκού, Αγ. Παρασκευής, Ν. Παγασών, Φυτόκου, Μελισσατίκων, Γλαφυρών και διαμορφώνονται ως εξής: 4ος χρόνος 160€ (από 155€ σήμερα), 5ος χρόνος 240€ (από 235€ σήμερα), 6ος χρόνος 500€ (από 400€ σήμερα).

Οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά το ήμισυ στους ανάπηρους Πολέμου και τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.

Η παράταση ταφής μετά από δοκιμαστική εκταφή ελέγχου και μη αποστέωσης στα κοιμητήρια θέσεις Κούκος, Αγ. Γεωργίου Ιωλκού, Αγ. Παρασκευής, Ν. Παγασών, Φυτόκου, Μελισσατίκων, Γλαφυρών) θα κοστίζει: 4ος χρόνος 90 € (από 95€ σήμερα), 5ος χρόνος 90 € (από 95€ σήμερα), 6ος χρόνος 90 € (από 75€ σήμερα).

Οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά το ήμισυ στους ανάπηρους πολέμου και τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.

Για φύλαξη οστών στα οστεοφυλάκια στα Κοιμητήρια θέση Κούκος, Αγ. Γεωργίου Ιωλκού, Αγ. Παρασκευής, Ν. Παγασών, Φυτόκου, Μελισσατίκων, Γλαφυρών και Ταξιαρχών) η τιμή αυξάνεται στα 30 ευρώ από 18 που είναι σήμερα.

Η αφή καντηλιών ορίζεται στα 10 ευρώ το μήνα και η περιποίηση-καθαρισμός του μνήματος στα 15 ευρώ.

Για ανέγερση μνημείου θα κοιμητήρια θα λαμβάνουν 50 ευρώ. Για αγορά μονού τάφου πρέπει να καταβάλλονται 10.000 ευρώ και για αγορά διπλού τάφου 20.000 ευρώ. Η φιλοξενία σε οικογενειακό τάφο θα κοστίζει 250 €, ενώ η εφάπαξ καταβολή δικαιώματος για καθ’ υπέρβαση κατάληψη πρόσθετης έκτασης της δικαιούμενης σε οικογενειακό τάφο 2.000 €

Ο νεκροθάλαμος στον Κούκο κοστίζει για κάθε 24ωρο 25 ευρώ. Το ίδιο και ο ψυκτικός θάλαμος. Παραμονή στο ψυκτικό θάλαμο με τη θέληση ή επιθυμία των συγγενών 120€ ανά εικοσιτετράωρο.

Για όλα τα κοιμητήρια: Διμηνίου, Σέσκλου, Παλιουρίου, Άνω Βόλου, Ανακασιάς, Αγ. Ονουφρίου, Αγριάς, Δράκειας, Ν. Αγχιάλου, Μικροθηβών, Αϊδινίου, Μακρινίτσας (θέση Αλώνια), Κουκουράβας (Μακρινίτσας), Αγ. Γεωργίου Μακρυνίτσας, Κατηχωρίου, Άλλης Μεριάς, Σταγιατών, Πορταριάς, Άνω Λεχωνίων, Κάτω Λεχωνίων, Αγ. Βλάσιου, Στρόφυλου, Παλαιόκαστρου και Αγ. Λαυρεντίου.

Οι τιμές για ταφή τριετούς διάρκειας έχουν ως εξής: Ενηλίκων 100 €, παιδιών από 10 έως 16 ετών 50 €, παιδιά από 18 μηνών έως 10 ετών δωρεάν, νηπίων έως 18 μηνών δωρεάν.

Η εκταφή θα κοστίζει 60 ευρώ και η παράταση ταφής με την επιθυμία των συγγενών 4ος χρόνος 40€, 5ος χρόνος 60€, 6ος χρόνος 100€.

Για παράταση ταφής μετά από δοκιμαστική εκταφή ελέγχου και μη αποστέωσης ισχύουν οι τιμές στο ήμισυ του αντίστοιχου έτους. Για φύλαξη οστών θα καταβάλλονται ετησίως 20 ευρώ ετησίως και για τοποθέτηση οστών σε προκατασκευασμένες οστεοθήκες 410€.

 

 

Μοιραστείτε το Άρθρο

Πηγή του άρθρου Εφημερίδα Θεσσαλία Πηγή Άρθρου

Κλέβουν λάδια και καντήλια από νεκροταφεία

Οι περισσότερες κλοπές έχουν καταγραφεί στον Κούκο και το Κοιμητήριο των Ταξιαρχών, όπου δεν γίνονται ταφές

 

Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν οι κλοπές στα νεκροταφεία του Βόλου. Οι άγνωστοι δράστες λυμαίνονται στην κυριολεξία, εδώ και μήνες τα κοιμητήρια, κλέβοντας ακόμη και το λάδι για το άναμμα των καντηλιών.

Οι περισσότερες κλοπές έχουν καταγραφεί στον Κούκο και το Κοιμητήριο των Ταξιαρχών, όπου δεν γίνονται ταφές. Χθες υπήρξαν καταγγελίες για κλοπές στο Κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία Αλυκών. Κάτοικος της περιοχής, όπως ανέφερε στη «Θ», επισκέφθηκε τον τάφο προσφιλούς του προσώπου, οπότε και διαπίστωσε ότι άγνωστοι είχαν κλέψει λουλούδια, μεταλλικά καντήλια και άλλα αντικείμενα από τα μνήματα. Στις τηλεφωνικές κλήσεις της «Θ» ο ιερέας του ναού δεν απάντησε, προκειμένου να υπάρξει ολοκληρωμένη εικόνα και να διασταυρωθεί η καταγγελία.

Ο αρμόδιος, ωστόσο, αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Καουνάς υπογράμμισε πως στη Δημοτική Αρχή δεν έχουν γίνει καταγγελίες για κλοπές από περιφερειακά κοιμητήρια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται, όπως τόνισε, στον Κούκο και το Κοιμητήριο Ταξιαρχών. Ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι μόλις προχθές καταγγέλθηκε ότι άγνωστοι είχαν αφαιρέσει τα κάγκελα περίφραξης οικογενειακών τάφων. Σχετικά ενημερώθηκε η Αστυνομία. Ο κ. Καουνάς πρόσθεσε ότι έχουν ληφθεί κάποια μέτρα προστασίας, όμως αυτά δεν εμποδίζουν τη δράση των αγνώστων. Οι είσοδοι των κοιμητηρίων κλείνουν, όμως οι δράστες καταφέρνουν να περνούν την περίφραξη και να αρπάζουν ό,τι βρουν.

Πρώτα απ’ όλα, όπως επισημαίνει ο κ. Καουνάς, κλέβουν το λάδι. Σε πολλά μνήματα, οι συγγενείς των νεκρών αφήνουν μπουκάλια με λάδι για να ανάβουν το καντήλι. Οι δράστες κάνουν «σκούπα» στην κυριολεξία τα μπουκάλια με το λάδι, είτε για δική τους χρήση, είτε για να το πουλήσουν. Δεύτερος στόχος των αγνώστων είναι τα μεταλλικά καντήλια ή τα κάγκελα και τρίτος τα λουλούδια.

Πριν από μερικούς μήνες, όπως καταγγέλθηκε από πολίτες που είχαν μεταβεί στο κοιμητήριο, είχαν κλαπεί πολλές γλάστρες με λουλούδια. Όπως είχε καταγγελθεί, είχαν κλαπεί περισσότερες από 80 γλάστρες.

Οι απανωτές κλοπές στα κοιμητήρια έχουν προβληματίσει έντονα και συγγενείς νεκρών, ενώ ο αντιδήμαρχος κ. Καουνάς συνιστά να μην αφήνουν λάδι, ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα, που αποτελούν το στόχο των δραστών.

Ελάχιστες είναι πάντως οι κλοπές που έχουν διαπραχθεί, όπως αναφέρθηκε, στα νεκροταφεία σε άλλες περιοχές της Νέας Ιωνίας. Όπως στο Φυτόκο, τα Μελλισάτικα, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.

Κλέψανε το αλεξικέραυνο

Από την πλευρά της η Μητρόπολη, δεν έχει τη δυνατότητα παρέμβασης. Όπως σημειώνει ο μητροπολίτης κ. Ιγνάτιος, οι κλοπές από τα κοιμητήρια έχουν πάρει διαστάσεις, επειδή προφανώς κάποιοι θεωρούν πως κλέβοντας τα καντήλια μπορούν να τα πωλήσουν στην αγορά χαλκού. Ο μητροπολίτης τονίζει πως η Μητρόπολη δεν έχει τη δυνατότητα παρέμβασης για να εμποδίσει τη δράση των αγνώστων, αφού τα κοιμητήρια ανήκουν διοικητικά στους Δήμους. Επίσης επεσήμανε ότι στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνα άγνωστοι έκλεψαν όλο το χαλκό από το αλεξικέραυνο…

 

Μοιραστείτε το Άρθρο

Πηγή του άρθρου Εφημερίδα Θεσσαλία Πηγή Άρθρου

Απέστειλαν τα κενά υπαλλήλων στη Δικαιοσύνη οι αορίστου χρόνου

Τα «αίματα άναψα» χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου όταν, για το θέμα των υπάλληλων αορίστων χρόνου, η συζήτηση οδηγήθηκε αλλού…

Τα κενά διοικητικού λογιστικού – διοικητικού οικονομικού – διοικητικού γραμματέων – γραφείων απέστειλε στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ο Δήμος Βόλου, με χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε μια προσπάθεια να σωθούν οι θέσεις των υπαλλήλων που οδηγούνται στη διαθεσιμότητα.

Και ενώ σχεδόν ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε στην τακτική που πρέπει να ακολουθηθεί προς όφελος των εργαζομένων, τα «αίματα άναψαν» όταν ο κ. Νάνος εκ μέρους της ΔΑΣ «μετατόπισε» το θέμα της διάσωσης των θέσεων εργασίας και έθεσε ζήτημα για την υπηρεσιακή αναφορά εναντίον του στελέχους του ΚΚΕ κ. Θ. Τσαλούχα, που κρατά κλειστό το αμαξοστάσιο της Νέας Ιωνίας. Ο δήμαρχος απαντώντας στον κ. Γ. Μουλά ξεκαθάρισε ότι ο δήμος βρίσκεται υπό «κατάληψη» από ολιγομελή ομάδα του ΚΚΕ και ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για υπηρεσιακά οφίτσια που έδωσε σε άτομα που θέλουν να χειραγωγήσουν συνδικαλιστικά την διοίκηση εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Ο κ. Νάνος μπορεί να συμφώνησε με την τακτική που αποφάσισε να ακολουθήσει η Δημοτική Αρχή στο θέμα της αποστολής των κενών θέσεων, ωστόσο κατήγγειλε το δήμαρχο και τους συνδικαλιστές της πλειοψηφίας για απεργοσπαστικό μηχανισμό, ενώ κατήγγειλε τις παρατάξεις της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση που κρατούν.

Όταν, στα λεγόμενά του, αντέδρασε ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Ιγγλέσης, που παρότρυνε τον κ. Νάνο να εργαστεί κάποτε στη ζωή του, για να καταλάβει την αξία της εργασίας, ο πρώην βουλευτής απαίτησε να το «βουλώσει».

Οι αποφάσεις – οι συγκρούσεις

Ο Δήμος Βόλου ζητεί την κάλυψη 47 θέσεων και συγκεκριμένα για το Νομικό Τμήμα 1, Δημοτική Αστυνομία 2, Διεύθυνση Προγραμματισμού 2, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 2, Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας 2, Διοικητικές Υπηρεσίες 4, Οικονομική Υπηρεσία 3, ΚΕΠ 5, Διεύθυνση τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 8, ΚΑΠΗ 2, Τμήμα Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης 2, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 2, Πολεοδομία 2, Βιώσιμη Κινητικότητα 2, Καθαριότητα 2, Πράσινο 2, Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικών Ενοτήτων 4 άτομα.

Για την πρόταση να σταλούν τα κενά ψήφισε λευκό η παράταξη των Δρόμων Συνεργασίας, που έκανε λόγο για τη «σκληρή» δεξιά η οποία ισοπεδώνει τα πάντα, ενώ το ΚΚΕ ψήφισε θετικά και εξήγησε ότι κρατά τη συγκεκριμένη στάση γιατί οι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Επίθεση στον κ. Νάνο εξαπέλυσε ο κ. Μολοχίδης, όταν ο πρώτος κατήγγειλε την πλειοψηφία του Συλλόγου Εργαζομένων στους ΟΤΑ.

Ο πρώην βουλευτής κατηγορήθηκε ότι με συγκεκριμένες δηλώσεις και τακτική διασπάται το συνδικαλιστικό κίνημα.

Θετικά για την αποστολή των στοιχείων ψήφισε η μείζονα μειοψηφία και ο κ. Γ. Μουλάς δήλωσε πως οι τοποθετήσεις του κ. Θ. Κλημόπουλου εναντίον της παράταξής του είναι άδικες και ανέντιμες, καθώς η παράταξη που εκπροσωπεί έχει τοποθετηθεί κατά των αντιλαϊκών μέτρων. Ο Γ. Μουλάς απάντησε και για τις επιθέσεις που δέχτηκε η κ. Ζέττα Μακρή από τον κ. Απ. Νάνο και τον κ. Θ. Κλημόπουλο, ενώ ο σύμβουλος κ. Θ. Διαμαντένιας κατηγόρησε το ΚΚΕ.

«Ο κ. Νάνος και το ΚΚΕ καλύτερα να δουν τις δημοσκοπήσεις και να πάψουν να μιλούν μόνιμα στο όνομα του λαού, κατηγορώντας όλους τους υπόλοιπους», είπε.

Με αφορμή το γεγονός ότι ο κ. Νάνος κατήγγειλε τη Δημοτική Αρχή και την πλειοψηφία του Συλλόγου Εργαζομένων στους ΟΤΑ.

«Προσπαθώ συνεχώς να αναδείξω όσα ενώνουν το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί το θέμα αφορά ζωές εργαζομένων. Ο παραλογισμός είναι ότι ενώ έχουμε πάρει ομόφωνη απόφαση, με παρέκκλιση των Δρόμων Συνεργασίας και ενώ υπάρχει σύμπνοια φροντίσαμε να αναδείξουμε όσα μας χωρίζουν», είπε ο δήμαρχος με τη σειρά του και για τη στάση του ΚΚΕ δήλωσε ότι το «γαρ πολύ της θλίψεως γεννά πολιτική παραφροσύνη».

Τόνισε ότι το ΚΚΕ λυπήθηκε βαθιά για τη στάση που κράτησε η Δημοτική Αρχή στο θέμα των εργαζομένων καθώς έχουν αυτοχριστεί ως οι μόνοι υπερασπιστές των αγώνων.

Σημείωσε ότι ο αγώνας αυτός είναι δύσκολος γιατί απέναντί τους οι εργαζόμενοι έχουν κυβέρνηση και τρόικα και αποτελούν θύματα εκβιασμών για την καταβολή της δόσης.

Ο δήμαρχος άφησε να εννοηθεί ότι οι μορφές κινητοποίησης, που επιλέχθηκαν από τους συνδικαλιστές, είναι αδιέξοδες, καθώς δεν έχουν τη στήριξη της κοινωνίας.

«Αυτός ο αγώνας είναι καταδικασμένος σε αποτυχία αν δεν στηριχθεί από την κοινωνία. Είμαστε απέναντι σε αποκρουστικά φαινόμενα συνδικαλιστικής χειραγώγησης της διοίκησης και σε συμπεριφορές που αποτελούν μνημείο κοινωνικής αναλγησίας. Αναλαμβάνω την ευθύνη για την εμπιστοσύνη που δείξαμε σε πρόσωπα τα οποία ανέλαβαν θέσεις ευθύνης» δήλωσε και φωτογράφισε τα στελέχη του ΚΚΕ στο Δήμο.

Ο ίδιος τόνισε ότι ενώ χθες συναντήθηκε με εργαζόμενους που οδηγούνται σε διαθεσιμότητα, παρουσία του Συλλόγου Εργαζομένων στους ΟΤΑ με τη συμμετοχή στελεχών της ΔΑΣ, αμέσως μετά ο κ. Θ. Τσαλούχας κατηγορούσε τους συνδικαλιστές που ανέχτηκαν το δήμαρχο.

«Πρόκειται για θρασυδειλία χωρίς προηγούμενο. Με αυτή την ποιότητα των στελεχών που υπερασπίζεστε, με αυτές τις αποκρουστικές συμπεριφορές, εγώ δεν σχετίζομαι», είπε ο κ. Σκοτινιώτης απευθυνόμενος στον κ. Νάνο. Τέλος, ο δήμαρχος δήλωσε πως με όποιο ρίσκο, θα σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων.

Ο κ. Νάνος εξακολούθησε να καταγγέλλει το ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ, ενώ κατήγγειλε και τον αντιδήμαρχο κ. Λαμπρινίδη και τη ΔΗΜΑΡ.

 

Μοιραστείτε το Άρθρο

Πηγή του άρθρου Εφημερίδα Θεσσαλία Πηγή Άρθρου

Καλάθι αγάπης για τους άπορους

Μαθητές του 1ου Γυμνασίου Βόλου ξεκίνησαν εδώ και μέρες πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση διαφόρων αντικειμένων, προκειμένου να τα διαθέσουν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και τη Μητρόπολη

Συγκεντρώνουν ρούχα, τρόφιμα, παπούτσια, παιχνίδια και άλλα είδη, για να στηρίξουν φιλανθρωπικά ιδρύματα και άπορες οικογένειες σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που ζουν. Μαθητές του 1ου Γυμνασίου Βόλου ξεκίνησαν εδώ και μέρες πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση διαφόρων αντικειμένων, προκειμένου να τα διαθέσουν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και τη Μητρόπολη. Παρόμοιες πρωτοβουλίες πραγματοποιούνται σε άλλα σχολεία.

Οι κούτες και οι μεγάλες σακούλες έχουν τοποθετηθεί ήδη εντός του διδακτηρίου με αναρτημένο ένα κείμενο που αναφέρει τα εξής: «Να δώσουμε όλοι μαζί μια μεγάλη αγκαλιά σε αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη και ας τους χαρίσουμε για φέτος τα Χριστούγεννα ένα μεγάλο χαμόγελο».

Αυτό ακριβώς πράττουν εδώ και μέρες οι μαθητές στο 1ο Γυμνάσιο Βόλου, προσπαθώντας να μοιράσουν χαμόγελα σε συνομήλικούς τους που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες λόγω της κρίσης.

Μάλιστα, μέχρι στιγμής, έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν αρκετά είδη, κυρίως σε ρούχα, αλλά και τρόφιμα.

Οι μαθητές ενός Τμήματος της Γ’ Τάξης ανέλαβαν την όλη πρωτοβουλία που έχει βρει τη θερμή ανταπόκριση των υπόλοιπων παιδιών. Ήδη, πολλές σακούλες έχουν γεμίσει πλέον με ρούχα, αλλά και παπούτσια, ενώ σε δεκαπέντε περίπου ημέρες θα μοιραστούν στην Ενορία της Ανάληψης, προκειμένου από εκεί να φτάσουν στα σπίτια των απόρων. Επίσης, κάποια είδη θα διατεθούν στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων.

Η μαθήτρια Δέσποινα Τασούλα αναφέρθηκε στην αφορμή της όλης προσπάθειας λέγοντας πως «επειδή βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο και όλοι χρειάζονται βοήθεια, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε αυτό το καλάθι αγάπης. Μάλιστα, υπάρχει ανταπόκριση, αφού ήδη μαζέψαμε τέσσερις σακούλες με ρούχα και κουτιά με τρόφιμα. Σύνθημά μας είναι να δώσουμε ένα χαμόγελο στα παιδιά που έχουν ανάγκη».

Από την πλευρά του ο μαθητής Χρήστος Τρίγγας τόνισε πως «οι επιπτώσεις της κρίσης και της φτώχειας φαίνονται σε αρκετά παιδιά. Και είναι συγκινητικό που ακόμη και παιδιά από οικογένειες οι οποίες δεν βρίσκονται σε οικονομική άνεση, προσέφεραν πράγματα, γιατί ξέρουν ότι υπάρχουν και χειρότερα».

Η μαθήτρια Γιώτα Τζιοβάρα αναφέρθηκε στην οργανωτική διαδικασία της όλης προσπάθειας λέγοντας ότι «βάψαμε τα κουτιά σε κόκκινο χρώμα, αφού συνάδει με το πνεύμα των ημερών, ενώ τα ξεχωρίσαμε ανάλογα με τις περιπτώσεις απόρων που θα βοηθήσουμε. Κυρίως οι μαθητές μάς φέρνουν ρούχα και παπούτσια».

Παίρνοντας το λόγο ο μαθητής Κώστας Χατζηνικολάου είπε ότι «αρκετοί έφηβοι έχουν ρούχα και παπούτσια στα σπίτια τους που δεν τα χρησιμοποιούν πλέον και αντί να τα πετάξουν, καλό είναι να τα διαθέσουν στα ιδρύματα και τις ενορίες. Παράλληλα, λόγω της κρίσης, ενισχύεται το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης».

Ο μαθητής Αργύρης Χαραλάμπου τόνισε πως «οι σημερινοί έφηβοι βιώνουν ιδιαίτερα τις επιπτώσεις της κρίσης, όπως στο φαγητό, ακόμη και στην ανάγκη για ψυχαγωγία, όπου το χαρτζιλίκι έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό».

Η Ειρήνη Σταύρου μάς τόνισε ότι θα προσφέρει τρόφιμα, αφού υπάρχουν μεγάλες ανάγκες από τους άπορους. «Με αυτή την κίνηση που κάνουμε, επιχειρούμε να ευαισθητοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες» είπε.

Οι υπόλοιποι μαθητές του Τμήματος, που ανέλαβαν το καλάθι της αγάπης είναι οι εξής: Έντρι Σινομέμα, Χαράλαμπος Σιώρος, Νίκος Σαρσώνης, Ιωάννα Σεϊτάνη, Κώστας Στάμος, Γιάννης Σταματόπουλος, Χριστίνα Σταυρή, Αλέξανδρος Στεφανάι, Ζήνα Στοφοριάδη, Ερωτόκριτος Ταβλαρίδης, Κώστας Τσίντζος, Ελπινίκη Τσουρίκα, Νικήτας Τσίρης, Άλντο Χότζα, Ολυμπία Χίου, Παναγιώτης Ψύχαλος, Ιωάννα Ψύχα, Αποστόλης Τριανταφύλλου, Δημήτρης Χρυσόπουλος.

Στην ΕΛΕΠΑΠ

Παράλληλα, από το 1ο Γυμνάσιο συγκεντρώθηκε ένα χρηματικό των 200 ευρώ για να δοθεί στην ΕΛΕΠΑΠ, ενώ μαθητές της Γ’ Τάξης θα παίξουν μουσική και θα ερμηνεύσουν διάφορα χριστουγεννιάτικα τραγούδια στα παιδιά με κινητικές αναπηρίες. Οι μαθήτριες Εύα Ντόντου, Τόνια Ντάνη, Κρυσταλλία Ρομφαία και Ειρήνη Σαλαμούρα είναι μεταξύ των εκπροσώπων των μαθητών της Γ’ Τάξης που θα επισκεφθούν την ΕΛΕΠΑΠ. Οι ίδιες τόνισαν πως «θα πάμε στην ΕΛΕΠΑΠ και θα τραγουδήσουμε, ενώ συγκεντρώσαμε χρήματα για να δοθούν εκεί και να γίνουν παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες. Το θετικό είναι πως παρά την κρίση οι μαθητές προσέφεραν από το χαρτζιλίκι τους κάποια χρήματα. Μάλιστα, οι προσπάθειες αυτές θα συνεχιστούν και μετά τα Χριστούγεννα».

Ο διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Βόλου κ. Γιάννης Καραφέρης τόνισε πως «ήταν μια ιδέα των μαθητών να συγκεντρωθούν τα είδη αυτά. Ο Σύλλογος Διδασκόντων στηρίζει και ενθαρρύνει αυτές της δραστηριότητες που είναι σε κάθε περίπτωση αξιέπαινες».

Στο 1ο Λύκειο Βόλου

Στο 1ο Λύκειο Βόλου οι μαθητές επίσης συγκεντρώνουν ρούχα αλλά και γάλατα. Η προσπάθεια ξεκίνησε από ένα Τμήμα της Β’ Τάξης. Ο μαθητής Στάθης Γαρυφάλλου ανέφερε πως «προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο. Μαζεύουμε ρούχα για να διατεθούν στη Μητρόπολη και ευχαριστούμε τους συμμαθητές μας που ήδη προσφέρουν».

Ο φιλόλογος κ. Γιώργος Βουλγαρίδης, που έχει ενθαρρύνει το εγχείρημα των μαθητών, σημείωσε ότι «ο Σύλλογος Διδασκόντων ανταποκρίθηκε στην πρωτοβουλία των μαθητών δίνοντας ρούχα, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συγκεντρωθούν ακόμη περισσότερα είδη».

 

Μοιραστείτε το Άρθρο

Πηγή του άρθρου Εφημερίδα Θεσσαλία Πηγή Άρθρου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-Καθορισμός τελών δικαιώματος Βοσκής στο Δ.Δ. Αγίου Λαυρεντίου 11_7_2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
Ταχ.Δ/νση:
 Άνω Λεχώνια
Ταχ.Κώδικας: 37300
Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Κατσαρός
Τηλέφωνο: 2428093207
Φαξ: 2428093654

                                                                    Άνω Λεχώνια 11 Ιουλίου 2011
                                                                    Αριθμ.Πρωτ.: 75577/1065

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
(καθορισμός τελών δικαιώματος Βοσκής στο Δ.Δ. Αγίου Λαυρεντίου)

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου με την αριθμ. 9/309/2011 Απόφαση του καθόρισε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 182 & 202 του Ν. 3463/2006, την περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 τα τέλη του δικαιώματος βοσκής του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Λαυρεντίου της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδας ως εξής:
1. Εγκρίνει και ορίζει ότι οι Δημοτικοί βοσκότοποι είναι 1170 στρέμματα και βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Λαυρεντίου ανάμεσα από τον οικισμό και το Δάσος Οξυάς.
2. Ορίζει ότι σ” όλο το βοσκότοπο επιτρέπεται η βόσκηση τόσο των μικρών ζώων (αιγών, προβάτων) όσο και των μεγάλων (ίππων).
3. Ορίζει το πληρωτέο ποσόν δικαιώματος βόσκησης για το έτος 2011 είναι 0,21 ευρώ για τα μικρά και 0,35 ευρώ για τα μεγάλα.
4. Ορίζει ότι κάθε Δημότης δικαιούται να βόσκει δωρεάν 4 μεγάλα ζώα και 10 μικρά. Για τα θηλάζοντα μεγάλα ζώα μέχρι 2 ετών και τα μικρά μέχρι 6 μηνών δεν καταβάλλεται δικαίωμα βοσκής.
5. Ορίζει ότι στους Δημοτικούς Βοσκότοπους του Δημοτικού Διαμερίσματός Αγίου Λαυρεντίου θα βόσκουν τα ζώα τους όλοι οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας με πρώτη προτεραιότητα οι μόνιμοι κάτοικοι Αγίου Λαυρεντίου.
6. Η κατανομή των υπόλοιπων βοσκοτόπων (εκτός αυτών που καταλαμβάνουν οι μόνιμοι κάτοικοι Αγίου Λαυρεντίου) θα γίνεται μετά και τον ορισμό του τελευταίου κατοίκου Αγίου Λαυρεντίου.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, (άρθρο 29Α του Ν. 2081/1992).
Η κανονιστική αυτή εκδίδεται και θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΝΟΣ ΤΡ. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ


volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ