Εορτασμός 1ης Μαϊου 2013

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

 

Ν. Ιωνία,      22 .   4   . 2013

Αριθ. Πρωτ.: 44887/ΓΠ-10184

Ταχ. Δ/νση:  Λεωφόρος Ειρήνης 131

Τ.Κ. 38446 Νέα Ιωνία

Πληροφορίες: Καζανίδου Μαρία

Τηλέφωνο: 24213- 53122

Fax: 24210- 91304

 

 

 

 

 

Προς τους

Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων του Δήμου

 

     

 

 

 

ΘΕΜΑ: Εορτασμός 1ης Μαϊου 2013

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.9/11448/19-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΜΧ – Α3Π) έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  η 1η  Μαΐου έχει οριστεί ως ημέρα αργίας για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τους ΟΤΑ και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δεν θα μεταφερθεί . Θα εορταστεί ανήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, 1η Μαΐου 2013.

 

    Ε.Δ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΒΑΣΙΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια σκουπών σε σάρωθρα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πληροφορίες:Θ. Γώγος

Τηλέφωνο: 2421080959

FAX: 2421080344

Email:grkinisis@volos-city.gr

 

 

 

 

 

                    Βόλος  26/4/2013

                    Αρ. Πρωτ: 47461/ΔΚ 800

 

                  

 

 

 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Για τη προμήθεια των σκουπών των σαρώθρων που περιγράφονται παρακάτω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές με τιμή μονάδος, στη Διεύθυνση Καθαριότητας (γραφείο Διευθυντή)  του Δήμου Βόλου έως την Μ. Πέμπτη 2 Μαϊου 2013  και ώρα  13:00 π.μ.

 

        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΛΙΚΟΥ                      ΤΕΜ              

1. Σάρωθρο μάρκας JOHNSTON

Με ψύκτρα 400                              24

Άξονας κεντρικής σκούπας               10

2. Σάρωθρο μάρκας RAVO

Σκούπα με ψύκτρες 490                   24

3. Σάρωθρα μάρκας SICAS (3 μηχανήματα)   108 ψύκτρες με πλαστικό και σύρμα

Σε περίπτωση εναλλακτικής προσφοράς με τομείς (τεταρτημόρια) να δοθεί συνολική τιμή

κόστους κάθε ψύκτρας, καθώς και τιμή για τον φέροντα δίσκο των τομέων.

4. Σάρωθρο μάρκας SEMAT

Σκούπα με ψιλό σύρμα 570               80

5. Σάρωθρο μάρκας ΗΑΚΟ

Σκούπα PPN ψύκτρα D500/900 mm     24    

6. Σάρωθρο μάρκας  Bucher Guyer           

    Φουντάκια συρμάτινα                    1.500

    Φουντάκια πλαστικά                      1.500

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ6/Β

 

 

 

 

 

Έρευνα αγοράς για την εκτέλεση εργασιών στο σάρωθρο ΜΕ 71531

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πληροφορίες:Θ. Γώγος

Τηλέφωνο: 2421080959

FAX: 2421080344

Email:grkinisis@volos-city.gr

 

 

 

 

 

                    Βόλος  26/4/2013

                    Αρ. Πρωτ: 47526/ ΔΚ 804

                  

 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Στο σάρωθρο της ΔΕ Βόλου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 71531 χρειάζεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες :

  • Αντικατάσταση αριστερού εμπρόσθιου πίρου και των ρουλεμάν άνω και κάτω
  • Αντικατάσταση 8 ρουλεμάν στα μπράτσα, 4 πίρων και 8 δαχτυλιδιών

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Καθαριότητας (γραφείο Διευθυντού)  έως τη Μ. Πέμπτη   2 Μαϊου και ώρα  13:00 π.μ.

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ6/Β

 

 

 

 

 

Έρευνα αγοράς για εργασίες επισκευής στο απορριμματοφόρο ΚΗΙ 8473

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Πληροφορίες:Θ. Γώγος

Τηλέφωνο: 2421080959

FAX: 2421080344

Email:grkinisis@volos-city.gr

 

 

 

 

 

                    Βόλος  26/4/2013

                    Αρ. Πρωτ:  47528/ΔΚ805

                  

 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

   Στο απορριμματοφόρο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8473 της Δ/νσης Πρασίνου της ΔΕ Βόλου, χρειάζεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες :

  • Eπισκευή αριστερού οπίσθιων φτερών
  • Αντικατάσταση λαμαρίνας υπερκατασκευής πάχους 5 χιλ. και διαστάσεων 0,40 Χ 2,00
  • Κολλήσεις στη σκάφη

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Καθαριότητας (γραφείο Διευθυντού)  έως τη Μ. Πέμπτη   2 Μαϊου και ώρα  13:00 π.μ.

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ6/Β

 

 

 

 

 

Έρευνα αγοράς για την οριοθετήση της γραμμής λουομένων κατά μήκος των ακτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

           Βόλος     26.4. 2013

 

          Αρ. Πρωτ.47470/ΔΤΟΑ2119

Ταχ. Δ/νση: Λαμπράκη – Σέκερη

Τ.Κ. 38334

Πληροφορίες : Γ. Στούμπος

Τηλ. 24210 30930, 30940

Fax: 24210 30940

Email: gstumpos@yahoo.gr

 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

   Στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από το πρόγραμμα του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου των πολυσύχναστων ακτών και των Γαλάζιων Σημαιών ο  Δήμος Βόλου πρέπει να οριοθετήσει την γραμμή λουομένων κατά μήκος των ακτών που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων του και της γραμμής ελλιμενισμού βαρκών των ναυαγοσώστων.

   Για την οριοθέτηση της γραμμής λουομένων, η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως τις 31-5-13, απαιτείται η τοποθέτηση 00 κίτρινων σφαιρικών σημαδούρων με τα απαιτούμενα υλικά  (400 τσιμεντόλιθους και 4.800 μέτρα σχοινί διαμέτρου 6 χιλιοστών περίπου) στο όριο που φθάνουν συνήθως οι λουόμενοι και η οριοθέτηση ελλιμενισμού βαρκών με κίτρινες σημαδούρες (σχήματος κωνικού στην δεξιά πλευρά του διαύλου για τον εισερχόμενο στο δίαυλο από την ανοικτή θάλασσα και κυλινδρικού σχήματος στην αριστερή πλευρά) των οκτώ ναυαγοσωστικών βάθρων (Ν. Αγχίαλος, Χρυσή Ακτή, Μαμιδάκη, Αλυκές 2 βάθρα, Πλαζ Αλυκών, Άναυρος και Καρνάγιο).   Κατά το χρονικό διάστημα από 1-6-13 έως και 30-9-13 απαιτείται η καθημερινή επίβλεψη των προαναφερθέντων οριοθετημένων γραμμών και η άμεση αντικατάσταση κάθε σημαδούρας σε περίπτωση απωλειών.

   Αμέσως μετά την λήξη της θερινής περιόδου και έως τις 15-10-13 θα γίνει περισυλλογή των τοποθετημένων σημαδούρων με τους τσιμεντόλιθους και  θα παραδοθούν στο Δήμο. Ο ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να καταθέσει την εκ του νόμου προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή.

Για την προμήθεια και εργασία όλων των προαναφερομένων ζητούνται  κλειστές προσφορές.

   Παρακαλούμε οι κλειστές προσφορές να προσκομισθούν στο Δημαρχείο Βόλου στο Τμήμα Προμηθειών υπόψη κ.Γ. Γεωργάκου έως 2/5/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Δ/νσης Τ.Ο.Α.
Στούμπος Γεώργιος

Πρόγραμμα Ακολουθίας και Περιφοράς Επιταφίων Ιερών Ναών

PROGRAMMA EPITAFION 2013PROGRAMMA EPITAFION 2013

EPITAFIOS AGIOU NIKOLAOU 2013EPITAFIOS AGIOU NIKOLAOU 2013

Γέμισε ο ξενώνας αστέγων του Βόλου

Γέμισε ο ξενώνας αστέγων του Βόλου και η δημοτική αρχή αναζητεί άλλον χώρο ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες και να βρουν στέγη και άλλα άτομα που περιφέρονται στην πόλη και δεν έχουν πού να μείνουν. Η αντιπρόεδρος του ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ κ. Κατερίνα Μπαρμπουδάκη ανέφερε χθες πως αναζητείται άλλος χώρος – συμπληρωματικός – για [...]
Πηγή του άρθρου Εφημερίδα Θεσσαλία Πηγή Άρθρου

Οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών στις πανελλαδικές στο 30%

Ακόμη και το 30% φτάνουν οι περιπτώσεις υποψηφίων που εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες στα Λύκεια για τις πανελλαδικές εξετάσεις, όπως είναι οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, αυτοί που έχουν αδερφό ο οποίος σπουδάζει. Αύριο Παρασκευή λήγει η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών για την απόκτηση του κωδικού πρόσβασης στο μηχανογραφικό δελτίο. Επίσης αύριο αναμένεται να [...]
Πηγή του άρθρου Εφημερίδα Θεσσαλία Πηγή Άρθρου

Εννιά έργα 4,5 εκ. ευρώ στη Σκιάθο

Το σχεδιασμό για την υλοποίηση εννέα νέων έργων προϋπολογισμού 4,5 εκατ. ευρώ για το Δήμο Σκιάθου ξεκίνησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας με χθεσινή απόφαση του περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστού. Τα έργα αυτά εγκρίθηκαν μετά την αξιολόγηση των τεσσάρων Ολοκληρωμένων Σχεδίων Ανάπτυξης των Νησιών της Θεσσαλίας (Αλοννήσου, Σκιάθου, Σκοπέλου και  Παλαιού Τρικερίου), με συνολικό προϋπολογισμό 10,5 εκ. [...]
Πηγή του άρθρου Εφημερίδα Θεσσαλία Πηγή Άρθρου

Καταγραφή των κιρκινεζιών του θεσσαλικού κάμπου από ερευνητές

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη βδομάδα απογραφής του πληθυσμού των κιρκινεζιών στο θεσσαλικό κάμπο. Δέκα ερευνητές από τους φορείς υλοποίησης του έργου, μαζί με εθελοντές, βρέθηκαν τις τελευταίες μέρες στην περιοχή, μέτρησαν τα κιρκινέζια και εντόπισαν τις θέσεις όπου θα φτιάξουν τις φωλιές τους. Συνολικά καλύφθηκαν 20 χωριά. Πραγματοποιήθηκαν καταγραφές από εποπτικές θέσεις, όπως είναι τα καμπαναριά [...]
Πηγή του άρθρου Εφημερίδα Θεσσαλία Πηγή Άρθρου

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ