ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή χωματουργικού με αρ. ΜΕ 44454 05/06/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια υλικών σήμανσης οδών» 04/06/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων μέσω διαβούλευσης 03/06/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση προμήθειας εργαλείων μέσω διαβούλευσης 03/06/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μίας (1) ενσύρματης τηλεφωνικής συσκευής σε μαύρο χρώμα. 02/06/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για «Εργασίες καθαρισμού Δημοτικών Οικοπέδων για πυροπροστασία στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου» 02/06/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή δικύκλου, τρικύκλου κλπ με αρ. ΒΒΑ 0865 02/06/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3026 02/06/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού ανοικτού τύπου με αρ. ΚΗΗ 2988 02/06/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή φορτηγού ανατρεπόμενου με αρ. ΚΗΟ 2610 02/06/2020

Σελίδες