ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΙ 4527 29/05/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή χωματουργικού με αρ. ΜΕ 61504 22/05/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού ανοικτού τύπου με αρ. ΚΗΗ 3124 22/05/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΥ 9244 22/05/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή σαρώθρου με αρ. ΜΕ 140257 21/05/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗ Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων Καθαριότητας» 19/05/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 6061 15/05/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού ανοικτού τύπου με αρ. ΚΗΥ 9215 15/05/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή σαρώθρου με αρ. ΜΕ 140257 14/05/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή χωματουργικού με αρ. ΜΕ 99475 14/05/2020

Σελίδες