ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Έρευνα αγοράς για προμήθεια γραφείων, καθισμάτων, βιβλιοθηκών, ντουλάπες αρχείου και λοιπά είδη για το γραφείο γραμματειακής υποστήριξης του Δημάρχου Βόλου 25/05/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ_2 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 18/05/2020
Διακήρυξη διαγωνισμού για τη «Μίσθωση κινητών χημικών τουαλετών χωρίς αποχέτευση για τις ανάγκες των λαϊκών αγορών διάρκειας ενός έτους & του Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες από 1-6-2020 έως 30-9-2020» 21/04/2020
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια εξοπλισμού καθώς και εργασίες συντήρησης, μεταφοράς και τοποθέτησης υπάρχοντος εξοπλισμού που αφορά την υποστήριξη των λουομένων των παραλιών του Δήμου Βόλου" 15/04/2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για « Προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και φωτοαντιγραφικού χαρτιού του Δήμου Βόλου » 03/04/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 13/03/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Βοτάνισμα εντός πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου - Νέας Ιωνίας & καθαρισμός περιαστικών δασών και περιαστικού πρασίνου Δήμου Βόλου» 04/03/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αντισηπτικών χεριών και καθαρού οινοπνεύματος για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 27/02/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Βόλου και Υπεύθυνων ακτών βραβευμένων με Γαλάζια σημαία μη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Βόλου έτους 2020 27/02/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την υπηρεσία «Καταγραφή ρυθμιστικής σήμανσης και επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων του Δήμου Βόλου, για την πόλη του Βόλου στην περιοχή μεταξύ της Περιφερειακής Οδού, Αναύρου και Κραυσίδωνα» 21/02/2020

Σελίδες