ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΥ 9244

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΥ 9244. Χρειάζεται να γίνει προμήθεια δοχείου νερού με μοτέρ, φλας με ντουί δεξί και αριστερό, διακόπτης αλάρμ