ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΜΕ 61504

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή χωματουργικού με αρ. ΜΕ 61504. Χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση μπαταρίας λόγω φθοράς