ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗ Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων Καθαριότητας»