ΕΡΩΦΙΛΗ 3***

ΕΡΩΦΙΛΗ 3***

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια: 16
Κλίνες: 38
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Ιστοσελίδα: www.erofilipelion.gr
E-mail: erofilihotel@gmail.com
Τηλέφωνα: 24280-99916, 99936
Fax: 24280-99956
Χειμερινό Fax:
Υπεύθυνος: Δ. ΚΟΝΤΟΡΙΖΟΣ
Οδός:
Περιοχή: ΠΟΡΤΑΡΙΑ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Τ.Κ.: 370 11