ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ 2**

ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ 2**

Τύπος Ξενοδοχείου ΠAPAΔOΣIAKO ΞENOΔOXEIO
Δωμάτια: 5
Κλίνες: 10
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Ιστοσελίδα: www.palladio.gr
E-mail: info@palladio.gr
Τηλέφωνα: 24280-90118
Fax: 24280-99668
Χειμερινό Fax:
Υπεύθυνος: ΗΛ.ΚΑΚΑΛΙΑΓΚΟΣ
Οδός:
Περιοχή: ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Τ.Κ.: 370 11