«Η ΕΛΠΙΣ» Γενική Κλινική (Δ. ΠΑπαϊωάννου)

Ανθ. Γαζή 118
Τηλεφωνικό Κέντρο – Πληροφ. 24210.94.000 24210.26.395
Τηλεφωνικό Κέντρο – Fax 24210.25.242