Αεροδρόμιο Αγχιάλου

Airport Aghialou

Phone: +30 24280 76886

Fax: +30 24280 78111
TELEX: +282105 GR LGBL
E-mail: kana@hcaa.gr

Mailing address
Airport N.Anchialou
37400
N. Anchialos
Salty – Magnesia
Greece

Information Center
Phone: +30 24280 76886
Fax: +30 24280 78111