ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 2**

ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 2**

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια:
Κλίνες:
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Ιστοσελίδα:
E-mail:
Τηλέφωνα: 24210 46509,46468
Fax: 24210 46468
Χειμερινό Fax:
Υπεύθυνος: Χ.ΤΖΑΛΑΒΡΕΤΑΣ
Οδός:
Περιοχή: ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ
Τ.Κ.: 385 00