Καφενείο-Ουζερί -Αποστολία Χατζοπούλου

Cafe-Ouzo-Mission Chatzopoulou

Παραδοσιακό Καφενείο-Ουζερί -Αποστολία Χατζοπούλου

Saint Blaise

Tel. 6946971888