Το Κέντρο

The Center

Traditional cafe-Ouzo "The Center»- Nick. Koptsalis

Saint Blaise

Tel. 24280-86891