28ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

28ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Ν. Παγασές

Βόλος ΤΚ.38500

24210-88543