Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι

Υποδομές

Προσωπικό

Κάτω Λεχώνια

Άγιος Βλάσσιος

Άγιος Λαυρέντιος

 

ΚΕΠ

Προϊστάμενος:

Ταχ. Δ/νση:  Άνω Λεχώνια Βόλου , Τ.Κ. : 38500

Τηλέφωνο: 24280 93278, 24280 93279

Φαξ: 24280 93279

E-Mail: d.artemidas@kep.gov.gr

Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ο πολίτης μπορεί να πληροφορηθεί για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης και να προωθήσει προς διεκπεραίωση υποθέσεις που σχετίζονται με φορείς του Δημοσίου. Έτσι αποφεύγει τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και κυρίως περιορίζει τις μετακινήσεις του σε ένα μόνο σημείο («one stop shop»). Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) διακινούνται τα έγγραφα όχι οι πολίτες.

Πως Λειτουργεί: Ο πολίτης ενημερώνεται επιτόπου από τα εξειδικευμένα στελέχη του κέντρου για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης. Αν θελήσει να υποβάλει κάποιο αίτημα που αφορά μία από τις 420 διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνει σήμερα το Κ.Ε.Π., απευθύνεται σε ένα στέλεχος του κέντρου και συμπληρώνει τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση. Στη συνέχεια η αίτηση αποστέλλεται μέσω του κέντρου στην αρμόδια υπηρεσία όπου και πρωτοκολλείται. Το στέλεχος του κέντρου αναλαμβάνει να παρακολουθεί μέχρι τέλους την εξέλιξη της υπόθεσης, απαλλάσοντας τον πολίτη από οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση και πιθανή ταλαιπωρία. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο πολίτης μπορεί να παραλάβει τα δικαιολογητικά του από το Κ.Ε.Π. ή την αρμόδια υπηρεσία στην οποία απευθύνθηκε ή του αποστέλλονται στη διεύθυνση που επιθυμεί ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά.

Το ωράριο: Από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Πληροφορίες όλο το 24ωρο από το 1464.

Ποιές υπηρεσίες παρέχει: Στο Κ.Ε.Π. διεκπεραιώνονται:

 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 • Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής
 • Επικύρωση φωτοαντιγράφων

Θέματα Νομαρχιών:

 • Ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας (βιβλιάριο απορίας, οικονομικές ενισχύσεις, επιδόματα)
 • Υγειονομικά ζητήματα (επαγγελματικές άδειες ιατρικών & παραιατρικών επαγγελμάτων)
 • Ζητήματα μεταφορών και επικοινωνιών (χορήγηση ή επέκταση αδειών οδήγησης & αδειών κυκλοφορίας, αλλαγή ή αντικατάσταση πινακίδων, αλλαγή χρωμάτων κ.α.)
 • Έκδοση επαγγελματικών αδειών (των Διευθύνσεων Βιομηχανίας)

Θέματα Δήμων:

 • Έκδοση πιστοποιητικών (γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχικές πράξεις)
 • Εγγραφή σε δημοτολόγια, οικογενειακές μερίδες

Θέματα Πρωτοδικείων:

 • Έκδοση πιστοποιητικών (ποινικού μητρώου, ότι δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση, περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης, περί μη πτωχεύσεως κ.α.)

Θέματα Ασφαλιστικών Ταμείων:

 • Κατάθεση αιτήσεων για συντάξεις
 • Βιβλιάρια ασθενείας (οικογενειακά & ατομικά)

Οι 420 πιστοποιημένες διοικητικές διαδικασίες συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ψηφιοποιημένα έντυπα τους. Τα έντυπα αυτά επασχεδιάστηκαν και περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ταχεία και αξιόπιστη διεκπεραίωση της υπόθεσης, επιτυγχάνοντας παράλληλα το στόχο να είναι φιλικά προς τους χρήστες, πολίτες, επιχειρήσεις και υπαλλήλους.

 

Αναζήτηση ΚΕΠOnline Αιτήσεις

Διοικητικοί Υπάλληλοι

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

24280- 93249 ΦΑΞ:24280-93654

Προϊσταμένος  Δημοτικής Ενότητας, παραλαβή, διαχείριση και διεκπεραίωση αιτήσεων πολιτών, Πρωτόκολλο – Θέματα προσωπικού, – Αρχείο  – Διεκπεραίωση αλληλογραφίας, Ανταποκρίτρια  Ο.Γ.Α  &  Ε.Λ.Γ.Α.  Τοπικής Κοινότητας Αγίου Λαυρεντίου, Γραμματειακή   υποστήριξη Αντιδημάρχου, Συμβουλίων Τοπικής Κοινότητας Αγίου Λαυρεντίου.

24280-93278-93279

Προϊσταμένος ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδας.

24280-93249

Δημοτολόγιο, Μητρώα Αρρένων, Σύνταξη Στρατολογικών Πινάκων, Εκλογικοί Κατάλογοι, Ληξιαρχείο – Έκδοση αδειών & διαδικασία τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

24280-93207 & 93249

Άδειες καταστημάτων υγειον. ενδιαφέροντος – Λειτουργία, χορήγηση βεβαιώσεων λαϊκής αγοράς, διεκπεραίωση αγροτικών και δασικών θεμάτων , ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων, διαχείριση e-mail Δημοτικής Ενότητας  Αρτέμιδας ,Ανταποκριτής ΟΓΑ  &  ΕΛ.Γ.Α.

24280-93249 & 93207

Διαχειριστής Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδας –Ανταποκριτής ΟΓΑ Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βλασίου, Γραμματειακή   υποστήριξη Συμβουλίων Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βλασίου.

24280-93207
Σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων – Έκδοση βεβαιώσεων ΤΑΠ.

24280/93249 & 93207

Υπάλληλος Καθαριότητας.

24280-93207 & 93249

Τεχνίτης υδραυλικός.

e-mail Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδας: dimosartemidas@yahoo.gr

Τοπικές Κοινότητες

 

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ  (2014-2019)

ΔΥΝΑΜΗ ΒΟΛΟΥ
1. ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΑΣΗΜΩΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ-ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΒΟΛΟΣ 2014
3. ΤΡΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ  (2014-2019)
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ-ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΒΟΛΟΣ 2014 
1. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ ΒΟΛΟΥ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΓ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ  (2014-2019) 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ
1. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ-ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΒΟΛΟΣ 2014
 3. ΖΑΡΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ  (2014-2019)

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ-ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΒΟΛΟΣ 2014
1. ΚΑΡΚΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
2. ΨΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΥΝΑΜΗ ΒΟΛΟΥ
 3. ΠΑΠΑΡΔΕΛΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

  Edit Translation