ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή οχήματος τύπου : ΔΙΚΥΚΛΟ, ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΚΛΠ με Αριθμ. Κυκλοφορίας ΒΒΙ 0546 εταιρ.κατασκευής KWANG YANG τη ς υπηρεσίας Δ/νσης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ της Δημοτικής Ενότητας ΒΟΛΟΣ χρειάζεται να γίνει: Αντικατάσταση τακάκια, δισκόπλακες, μπαταρίας, λάμπες 08/08/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή οχήματος τύπου : ΔΙΚΥΚΛΟ, ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΚΛΠ με Αριθμ. Κυκλοφορίας ΒΒΜ 0900 εταιρ.κατασκευής HONDA της υπηρεσίας Δ/νσης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ της Δημοτικής Ενότητας ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ χρειάζεται να γίνει: αντικατάσταση τιμόνι, χειρολαβές, καθρέπτες, λαμπάκια κοντέρ 08/08/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MAN με Αρ. Κυκλ. ΚΗΗ 3045 της υπηρεσίας Δ/νσης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ της Δημοτικής Ενότητας ΒΟΛΟΣ χρειάζεται πλήρης έλεγχος τύπου Α 07/08/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MAN με Αρ. Κυκλ. ΚΗΗ 3046 της υπηρεσίας Δ/νσης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ της Δημοτικής Ενότητας ΒΟΛΟΣ χρειάζεται να γίνει πλήρης έλεγχος τύπου Α 07/08/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟ ΤΥΠΟΥ Α ΣΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ PIAGGIO ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΜΕ 86183 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΣ 07/08/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για πλήρης έλεγχο τύπου Α σε ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN με Αρ. Κυκλ. ΜΕ 44497 της υπηρεσίας Δ/νσης ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΒΟΛΟΣ 07/08/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για Επιθεώρηση, πλήρη έλεγχο τύπου Α και έκδοση πιστοποιητικού τύπου Α για ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN με Αρ. Κυκλ. ΜΕ 87966 της υπηρεσίας Δ/νσης ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 07/08/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή χωματουργικού με αρ. ΜΕ 64052 06/08/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια καλυμμάτων για καθίσματα και πατάκια οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας 02/08/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση με τίτλο «Έκδοση δύο (2) αδειών λειτουργίας (συνεργείου και ηλεκτρολογείου βαρέων οχημάτων) που αφορούν το αμαξοστάσιο του Δήμου Βόλου στην οδό Χατζηπέτρου 5 στο Βόλο» 02/08/2019

Σελίδες