Δήμος Βόλου

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ

Ενημερωθείτε για τις ενεργές ανακοινώσεις του Δήμου Βόλου που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον φορέα με ηλεκτρονικό τρόπο και κατ΄ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Περισσότερα άνοιγμα σε νέα καρτέλα | opens a new tab

WELCOME TO CITY OF VOLOS

Select one of the following categories

to browse our portal

Summary: 
Front Page
Teaser Weight: 
0