Τμήμα Μηχανικών Η/Υ

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ

Γκλαβάνη 37 & 28ης Οκτωβρίου
Κτήριο Δεληγιώργη, 4ος Όροφος

τηλ :+30 24210 74967, 24210 74934

fax :+30 24210 74997

e-mail:  g-inf ΑΤ inf.uth.gr

e-mail Π.Μ.Σ.:pgsec ΑΤ inf.uth.gr

http://www.inf.uth.gr/