ΓΟΡΓΟΝΑ 1*

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια: 10
Κλίνες: 24
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Τηλέφωνα: 24210-88514, 6942239679
Χειμερινό Fax:
Οδός:
Περιοχή: ΝΕΕΣ ΠΑΓΑΣΕΣ ΒΟΛΟΥ
Τ.Κ.: 385 00