ΘΕΟΦΙΛΟΣ A’TAΞHΣ

Τύπος Ξενοδοχείου ΠAPAΔOΣIAKO ΞENOΔOXEIO
Δωμάτια: 5
Κλίνες: 8
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Τηλέφωνα: 24280-99435, 099031
Χειμερινό Τηλέφωνο: 24280-99435
Χειμερινό Fax:
Οδός:
Περιοχή: ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ
Τ.Κ.: 370 11