ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΟΙΛΙΑ B’TAΞHΣ

Τύπος Ξενοδοχείου ΠAPAΔOΣIAKO ΞENOΔOXEIO
Δωμάτια: 6
Κλίνες: 12
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Ιστοσελίδα: www.archontikokoilia.gr
E-mail: info@archontikokoilia.gr
Τηλέφωνα: 24280-99001
Χειμερινό Fax:
Οδός:
Περιοχή: ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Τ.Κ.: 370 11