ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ εφημερίδας ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Βιομηχανική Περιοχή Βόλου

τηλ. 24210-95751 , 24210- 95752

(ξενάγηση μόνο με ραντεβού)