1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Βασάνη 69

Βόλος Τκ. 38333

24210 39582