2ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

2ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Μακρινίτσης 23

Βόλος ΤΚ. 38333

24210-39596