5ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

5ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Κανάρη 21

Βόλος ΤΚ. 38222

24210-39561