ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ για τις ανάγκες περισυλλογής και απομάκρυνσης των απορριμμάτων από τον παραδοσιακό οικισμό της Μακρινίτσας με ζώα από 01-01- 2016 έως το τέλος του έτους 2016

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛ. ΤΜ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Πληροφορίες:Θ. Τύρου Τηλέφωνο: 2421080959-2428-3-50104 FAX: 2421080344 Email:dkathar@volos-city.gr                               Βόλος    22 -10-2015                     Αρ. Πρωτ: 103944                                                                          [...]

Nettoyage & Recyclage

Head:

Poster. N / Adresse:

Téléphone:

Fax:

E-Mail:

  • Identifier les signes et les dispositions nécessaires pour l'installation de poubelles.
  • Mener des ateliers et la collecte de travail des ressources techniques déchets municipaux et le recyclage des matériaux et transportés dans des décharges ou des usines de transformation.
  • Assurer la bonne gestion et le maintien en bon état véhicules et l'équipement technique utilisé par les équipes de nettoyage Département.
  • Assiste à laver et à maintenir en bon état les bacs et corbeille bacs pour la collecte des déchets et matériaux recyclés.
  • Mener des ateliers et des techniques appropriées signifie son travail nettoyage des rues et autres espaces publics et concentration de sites de transfert des déchets.
  • Mettre en place des équipes spéciales et effectue des tâches similaires, comme collecte des encombrants, nettoyage des affiches illégales et annonces, nettoyage des maisons abandonnées, etc.
  • Assurer la réception en temps opportun, stockage, manipulation correcte – élimination et de maintenir en bon état les ressources techniques et matériaux utiliser, sur les responsabilités de nettoyage et recyclage, section des ateliers.

plusDéfinir comme langue par défaut
 Modifier la traduction